Evenement

Aantoonbaar voldoen aan informatiebeveiligingsnormen in de zorg

Aantoonbaar voldoen aan informatiebeveiligingsnormen in de zorg

Wat mag een zorginstelling nu wel en niet van een ICT-leverancier verwachten?


  • 10 oktober 2019 - NEN, Delft
Programma
07.30 Inloop
07.45 Welkom en introductie dagvoorzitter
Robert van Vianen, voorzitter van de normcommissie heet u welkom en trapt af
07.55 Inleiding probleemstelling door de normcommissie
Beer Franken, leidt daarna kort het onderwerp in.
08.05 Perspectief Leveranciers in de zorg
Daarna gaat Johan Vos, bestuurslid van OIZ in op de probleemstelling, gezien vauit het blikveld van een ICT-leverancier.
08.25 Perspectief Zorginkopers
Daarna vertelt Kees Rietman, namens het bestuur van NEVI-zorg hoe door een inkoper naar de probleemstelling wordt gekeken.
08.45 Discussie o.l.v dagvoorzitter
Daarna is er ruimte voor discussie, waarna Beer Franken tot een afsluitende samenvatting komt.
09.15 Afsluiting

Wat

NEN organiseert op 10 oktober 2019 een ontbijtsessie, bedoeld voor ICT-leveranciers en inkopers in de zorg en hun adviseurs op het gebied van informatiebeveiliging. De sessie begint om 7.30. Dat is aan de vroege kant, maar om 9.15 bent u klaar om aan uw dag te beginnen, voorzien van een gezond ontbijt en bijgepraat over een actueel thema in de zorg: Wat mogen zorginstellingen van hun ICT-leveranciers verwachten als het gaat om aantoonbaar voldoen aan NEN 7510, NEN 7512, NEN 7513 en NTA 7516?

De bedoeling van de ontbijtsessie is om kennis en ervaringen te delen en zo helder te krijgen welke reële eisen zorgorganisaties kunnen stellen als ze verwijzen naar NEN-normen. De problematiek wordt zowel vanuit het perspectief van de leverancier, als dat van de zorginstelling toegelicht. En natuurlijk is er ruimte voor discussie en vragen. Tot slot volgt er vanuit de normcommissie die verantwoordelijk is voor deze normen uiteindelijk ook een helder antwoord op de vraag wat partijen van elkaar mogen verwachten.

Waarover

Via inkoopvoorwaarden en ook in het BOZ-model voor de verwerkersovereenkomst wordt van leveranciers geëist dat ze aantoonbaar voldoen aan NEN 7510, maar ook NEN 7512 en NEN 7513. Voor NEN 7510 ontstaat daardoor bij leveranciers de behoefte inzichtelijk te krijgen welke maatregelen zij geacht worden te nemen wanneer ze een zorginstelling als klant hebben. NEN 7512 is niet bedoeld voor leveranciers. Veel leveranciers weten dan ook niet goed hoe ze met dergelijke voorwaarden om moeten gaan. Hetzelfde geldt voor NEN 7513. Wat mag een zorginstelling nu wel en niet van een ICT-leverancier verwachten?

Locatie

NEN
Vlinderweg 6
2623 AX Delft

AFBEELDING LOCATIE

Deelnamekosten

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos, maar bij 'no-show' zijn wij gehouden € 35,- reserverings- en administratiekosten in rekening te brengen.

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Ontbijtsessie 07.30-9.15 0,-

Nu inschrijven

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Kars Jansen, consultant NEN Zorg en Welzijn.

015 2 690 318

zw@nen.nl

Vragen over registratie

Heeft u een vraag over uw registratie, neem dan contact op met NEN Evenementen

Evenementen@nen.nl

015 2 690 422 of 2 690 294