Evenement

Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving

Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving

Praat mee over de nieuwe norm waarin handvatten worden gegeven voor effectief beheer van de gehele assetportefeuille (vastgoed en infrastructuur)! Hiermee wordt een praktische invulling gegeven aan de verbinding tussen NEN:ISO 55000 'Assetmanagement' en NEN 2767 'Conditiemeting gebouwde omgeving'


  • 11 februari 2019 - NEN, Delft

Een goede balans tussen risico's, presentaties en kosten is essentieel voor effectief beheer van de assets in een organisatie. Hoe de link te leggen tussen de technische en functionele staat van een asset met lange termijn beleidsvoering en risicomanagement voor de gehele assetportefeuille? De sectoren vastgoed en infra slaan de handen ineen om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van een NEN-norm ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving. Wilt u als belanghebbende hierover meepraten, meld u dan aan voor de oprichtingsbijeenkomst op 11 februari 2019.

De huidige NTA 8026 voorziet momenteel in twee behoeften:
- op tactisch niveau helpt het de verbinding te maken tussen het strategische en operationele niveau;
- het zorgt voor financiële optimalisatie, waarbij de (beschikbare) budgetten, binnen de kaders van het risico-acceptatieprofiel, doelmatig ingezet kunnen worden.

De invulling van deze behoeften wordt momenteel niet of verschillend ingevuld in de infra- en vastgoedsector. Met de doorontwikkeling van NTA 8026 tot een NEN-norm wordt strategische sturing mogelijk gemaakt voor de gebouwde omgeving als geheel.

Hierdoor wordt eveneens de aansluiting met NEN 2767-1:2017 ‘Conditiemeting gebouwde omgeving’ verbeterd, die sinds de herziening van 2017 geldt voor zowel vastgoed als infra. Tenslotte wordt met de doorontwikkeling van NTA 8026 de koppeling tussen conditiemeting (NEN 2767) en asset management (NEN-ISO 55000) verder versterkt. De organisaties kunnen daardoor uniform, objectief en aantoonbaar ‘in control’ zijn bij het beheer van hun assetportefeuille.

Programma (concept)
12.30 Inloop
12.45 Opening en introductie
13.30 Belang en doelstelling van het ontwikkelen van deze nieuwe norm
Voorbeeld vastgoed door vastgoedbeheerder
Voorbeeld infra door infrabeheerder
Draagvlak en samenhang met actuele (norm-)ontwikkelingen
15.00 Pauze
15.15 Het proces: normontwikkeling, planning en financiering
15.45 Rondvraag
16.00 Afsluiting

Locatie

NEN
Vlinderweg 6
2623 AX Delft

AFBEELDING LOCATIE

Deelnamekosten

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos, maar bij 'no-show' zijn wij gehouden reserverings- en administratiekosten in rekening te brengen.

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Opstarten van normcommissie 12.30-16.00 Delft 0,-

Nu inschrijven

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Katrien Volleman, consultant NEN Bouw & Installatie

015 2 690 126

bi@nen.nl

Vragen over registratie

Heeft u een vraag over uw registratie, neem dan contact op met NEN Evenementen

Evenementen@nen.nl

015 2 690 422 of 2 690 294