Evenement

Coatings for the future

Coatings for the future

  • 17 oktober 2019 - NEN, Delft
Programma (concept)
13.00 Registratie en koffie/thee
13.30 Opening met veiligheidsinstructies en doelstellingen van bijeenkomst
Isabel Polderdijk, VVVF (dagvoorzitter)
Sessie 'Normalisatieontwikkelingen in de coatingsector'
13.40 Algemene ontwikkelingen op het gebied van coatings
Nico Frankhuizen, TCQ (voorzitter normcommissie Verfwaren)
14.00 Toepassing van coatings in transportleidingsystemen
Helen Boyd, Beyond Coatings
14.20 Toepassing van coatings in de petroleum-, petrochemische en aardgasindustrie
n.t.b.
14.40 Toepassing van coatings in de jachtbouw
n.t.b.
15.00 Introductie van interactieve sessie
15.05 Netwerkpauze met koffie/thee
Interactieve sessie 'Coatings voor de toekomst'
15.30 Break-out sessies:
Sessie A Coatings ter ondersteuning van transitie naar een circulaire en koolstofarme economie
Moderator: NEN
Sessie B 'Learning from and building with nature': Coatings gebaseerd op natuurlijke processen en op (deels) biomassa gebaseerde grondstoffen
Moderator: NEN
Sessie C ... nog te bepalen
Moderator: NEN
16.10 Plenaire terugkoppeling van break-out sessies
16.25 Plenaire dicsussie
* Hoe kan normalisatie inspelen op innovaties in de coatingsector?
* Hoe kunnen we Nederlandse stakeholders beter positioneren in het mondiale speelveld?
16.55 'Wrap-up & follow-up'
Isabel Polderdijk, VVVF (dagvoorzitter)
17.00 Netwerkborrel
18.00 Einde

Sessie A

Coatings ter ondersteuning van transitie naar een circulaire en koolstofarme economie

Mondiaal vinden vele ontwikkelingen plaats op het gebied van de circulaire economie om efficiënter om te gaan met de beschikbare grondstoffen en energie. Verder wordt er aanzienlijk geïnvesteerd in hernieuwbare energie en andere technologieën om de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen om vergaande klimaatverandering door opwarming van de aarde tegen te gaan.
In deze transitie vinden vele veranderingen en vernieuwingen plaats: infrastructuur en bouwwerken worden hergebruikt; nieuwe bouwwerken, installaties en equipment worden geïntroduceerd voor nieuwe technologieën; nieuwe producten en materialen zien hun licht, enz. Deze ontwikkelingen vragen ook om coatings die de integriteit bewaken, die onderhoud verlichten en die efficiëntie bevorderen, om een aantal aspecten te noemen.
In deze sessie wordt van gedachten gewisseld welke rol coatings kunnen spelen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme energie. Hierbij wordt ook gekeken wat voor soort coatings nodig zijn en welke methoden nodig zijn om de prestatie van coatings inzichtelijk te maken. Verder wordt geïdentificeerd welke normen behoren te worden herzien dan wel behoren te worden ontwikkeld om in te spelen op deze ontwikkelingen.

Sessie B

'Learning from and building with nature': Coatings gebaseerd op natuurlijke processen en op (deels) biomassa gebaseerde grondstoffen

De natuur kan als inspiratiebron dienen voor innovaties. Tijdens de Coatings Innovatiedag van VVVF in mei 2019, gaven een aantal partijen pitches waarbij naar de natuur werd gekeken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van bacteriën of te kijken naar de structuur van een haaienhuid. Verder wordt er in toenemende mate gebruik gemaakt van op biomassa gebaseerde grondstoffen ter vervanging van op olie-gebaseerde grondstoffen, bijvoorbeeld op het gebied van bio-aromaten.
Introductie van nieuwe grondstoffen, bouwstenen of productiemethoden met organismen / plantaardig materiaal voor de vervaardiging van coatings roept ook vragen op over de kwaliteit van deze coatings en de wijze waarop deze kan worden bepaald. Nieuwe coatings behoren ten minste dezelfde prestatie te leveren als de coating die ze vervangen, en bij voorkeur aanvullende voordelen te hebben.
In deze sessie wordt van gedachten gewisseld op hoe coatings kunnen worden geproduceerd gebruik makend van de natuur. Hierbij wordt ook besproken wat specifieke aandachtspunten zijn die behoren te worden meegenomen om prestatie inzichtelijk en geschikt voor vergelijkingn te maken. Verder wordt geïdentificeerd welke normen behoren te worden herzien dan wel behoren te worden ontwikkeld om in te spelen op deze ontwikkelingen.

Sessie C

Nader te bepalen op basis van behoeften/ suggesties

NEN organiseert op donderdagmiddag 17 oktober 2019 de seminar ‘Coatings for the future’. Binnen NEN houden verschillende normcommissies zich bezig het ontwikkelen van veelal internationale normen op het gebied van coatings. Enerzijds vinden er initiatieven plaats om nieuwe normen te ontwikkelen voor specifieke sectoren, waarbij betere afstemming met andere sectoren wenselijk is. Anderzijds vinden er verscheidene innovaties plaats, waarbij normalisatie een praktisch instrument is om marktintroductie te bevorderen.

Seminar

Tijdens de seminar ‘Coatings for the future’ worden de deelnemers eerst op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van coatings en normen in het algemeen en in de toepassing bij de olie- en gassector, transportleidingen en scheepsbouw. Daarna gaan de deelnemers in break-out sessies uiteen om verder van gedachten te wisselen over specifieke onderwerpen. Hierbij wordt ingespeeld op actuele thema’s als energietransitie en de circulaire en/of bio-economie. Suggesties voor onderwerpen zijn van harte welkom. In de afsluitende plenaire sessie wordt besproken welke normalisatiebehoeften er zijn en hoe Nederlandse stakeholders hierin gezamenlijk kunnen optrekken

Doelstellinegn

De seminar heeft de volgende doelstellingen:

* Informeren van geïnteresseerde partijen, zowel bestaande leden als andere belanghebbenden, over de (normalisatie)ontwikkelingen binnen de coatingsector;
* Afstemmen en coördineren van de verschillende normalisatietrajecten en -initiatieven gerelateerd aan coatings op mondiaal, Europees en nationaal niveau;
* Versterking van de Nederlandse positie in de internationaal opererende coatingsector via afvaardiging van Nederlandse stakeholders en gecoördineerde inbreng in normalisatietrajecten.

Locatie

NEN
Vlinderweg 6
2623 AX Delft

AFBEELDING LOCATIE

Deelnamekosten

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos, maar bij 'no-show' zijn wij gehouden € 35,- reserverings- en administratiekosten in rekening te brengen.

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Seminar 13.00 -18.00 Delft 0,-

Nu inschrijven

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Jarno Dakhorst, consultant NEN Energie & Biobased Economie

015 2 690 245

energy@nen.nl

Vragen over registratie

Heeft u een vraag over uw registratie, neem dan contact op met NEN Evenementen

Evenementen@nen.nl

015 2 690 422 of 2 690 294