Evenement

Congres Impact nieuwe NEN 7510:2017

Congres Impact nieuwe NEN 7510:2017

Hoe krijgt u grip op uw informatiebeveiliging?


  • 7 december 2017 - Utrecht

Informatiebeveiliging is een lastige, maar noodzakelijke verplichting voor organisaties. Zeker in de zorgsector, waar medische- en patiëntgegevens veelvuldig worden uitgewisseld. De eisen aan informatiebeveiliging worden steeds strenger, onder andere gevoed door nieuwe Europese wetgeving. Op het ogenblik hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, maar dat gaat dus veranderen. Vanaf 25 mei 2018 geldt de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de hele EU.

NEN 7510

NEN 7510 biedt de zorgsector de oplossing om grip te houden op informatiebeveiliging. In december 2017 verschijnt de nieuwe norm NEN 7510:2017 waarmee u een onmisbaar en praktisch handvat heeft om informatiebeveiliging in uw instelling te borgen.

Op 7 december organiseert NEN een congres waarbij u alle informatie krijgt over hoe NEN 7510:2017 u kan ondersteunen om meer grip te krijgen op uw informatiebeveiliging. Intern maar ook in relatie tot externe stakeholders, zoals ketenpartners, leveranciers, IGZ, AP en/of financiers.


NEN 7510:2017 is ingrijpend gewijzigd:de norm bestaat uit 2 delen.
- Deel 1 bevat de normatieve voorschriften voor het managementsysteem;
- Deel 2 bevat richtlijnen voor beheersmaatregelen;
- Deel 1 met eisen aan het managementsysteem sluit aan op ISO 27001 de generieke norm voor informatiebeveiliging;
- Deel 1 met eisen aan het managementsysteem sluit aan op de High Level structure. De basiseisen voor elke ISO managementsysteemnorm. Integratie met andere ISO managementsysteemnormen is daardoor efficiënter te realiseren en effectiever in gebruik;
- Deel 2 bevat de beheersmaatregelen en is in lijn gebracht met ISO 27002 en ISO 27799;
- Het biedt een integraal Nederlandstalig kader voor informatiebeveiliging, toegespitst op de Nederlandse situatie.
Voorlopig programma
09.30 Inloop en registratie
10.00 Welkom door de dagvoorzitter
Hans van Bijsterveldt
10.15 Waarom informatiebeveiliging ?
Marcel Heldoorn- Nederlandse Patiëntfederatie
Theo Hooghiemstra -PBLQ
Han Tanis - Achmea & Vecozo
Spreker nog niet bekend - Autoriteit Persoonsgegevens
11.30 Pauze
12.00 De nieuwe NEN 7510:2017 – een introductie
Jan-Willem Schoemaker - Erasmus MC
- Introductie
- Veranderingen
12.40 Aanbieden norm door Harold Pauwels - NEN
13.00 Lunch
14.00 Impact van NEN 7510 voor u
Parallelsessies (3) sectorspecifiek
* Eerstelijns
- Stichting Ineen
- NHG/ LHV
- KNMP
* Welzijn
- Caranthe groep
* Tweedelijns
- Piasau
- Algemeen ziekenhuis
15.00 Pauze
15.30 Naleving NEN 7510 en AVG
- Juridisch: kader: NEN 7510 / AVG
- Managementsysteem in relatie tot AVG
- Initiatief tot certificatie tegen AVG
16.30 Afsluiting met borrel

Deelname & kosten

Kosten voor deelname aan dit symposium € 295,-
Licentiehouders 'Werken met NEN 7510' krijgen 15% korting.

Locatie

Beatrixgebouw Jaarbeurs
Jaarbeursplein 6A
3521 AL Utrecht

 

 

 

 

Routebeschrijving Beatrixgebouw

Bereikbaarheid Beatrixgebouw

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Congres NEN 7510:2017 9.30 - 16.30 uur - Beatrixgebouw Jaarbeurs - Utrecht 295,- (excl BTW)

Nu inschrijven

Registratie en contact

Wilt u inschrijven of heeft u vragen over uw registratie? Neem contact op met NEN Evenementen

(015) 2 690 422

evenementen@nen.nl

Inhoudelijke vragen?

Voor vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met Rene Gouwens, Consultant Trainingen & Advies

(015) 2 690 188

Rene Gouwens