Evenement

De nieuwe ISO 22000:2018

De nieuwe ISO 22000:2018

  • 26 september 2018 - De Glazen Ruimte - Maarssen

In de plenaire ochtendsessie hoort u van diverse stakeholders uit de voedselketen, waaronder de NVWA en retail, hoe zij aankijken tegen de nieuwe ISO 22000 en welke gevolgen zij hieraan zullen verbinden. Cor Groenveld zal namens FSSC 22000, het wereldwijde certificatieschema op basis van ISO 22000, toelichten welke concrete gevolgen de nieuwe ISO 22000 zal hebben voor certificatie en certificaathouders.

De middagsessie heeft een interactief karakter. Onder begeleiding van experts uit de sector gaan de deelnemers dieper in op de materie aan de hand van vier thema's: risicomanagement en business continuity, termen en definities, relatie tussen ISO 22000 en andere normen (bijv. BRC, IFS, ISO 9001, HACCP) en transport en storage als voorbeeld van een sectorspecifieke invulling van ISO 22000.

Programma
09.00 Inloop en registratie
09.30 Welkom door de dagvoorzitter
Uitreiking ISO 22000:2018 door Harold Pauwels, BU manager Standards, NEN
09.40 Introductie van de nieuwe ISO 22000
Wat is de nieuwe ISO 22000? Waarom een herziening? Wat zijn de meest in het oog springende wijzigingen?
Marcel de Vreeze, Senior Consultant Agrofood & Consumer, NEN
09.55 Wat betekent de nieuwe ISO 22000 voor de FSSC 22000 certificering?
De normeisen van ISO 22000 en het certificatieschema FSSC 22000 zijn nauw met elkaar verbonden. De norm is gewijzigd. Wat betekent dat nu voor u als certificaathouder? En met welke overgangstermijn moet u rekening houden?
Cor Groenveld, Market Development Manager, FSSC 22000
10.25 Hoe gaat de retail om met de nieuwe ISO 22000?
Retailers spelen een cruciale rol in de voedselketen en dus ook bij het beheren van voedselveiligheid. Hoe gaan zij om met de nieuwe ISO 22000 en de verschillen met de vorige versie? Op welke manier implementeren zij de nieuwe eisen in de praktijk?
[n.t.b.] licht hun praktijkcase toe
10.55 Pauze
11.25 De NVWA en de nieuwe ISO 22000
Wat kunt u verwachten van de NVWA? Hoe gaan zij om met de nieuwe ISO 22000, ook in relatie tot Codex Alimentarius en de EU-wetgeving op het gebied van veilig voedsel?
Hans Beuger, Coördinerend specialistisch adviseur bij de NVWA licht de visie van de NVWA toe
11.55 De ISO High Level Structure (HLS) en de nieuwe ISO 22000
Sinds 2015 worden de ISO-normen voor managementsystemen ontwikkeld met behulp van de High Level Structure (HLS), een basistekst met kerneisen waaraan alle managementsystemen minimaal moeten voldoen. Risicomanagement is een van die eisen. Ook ISO 22000 heeft nu zo’n HLS.
Dick Hortensius, Senior Consultant Management systemen, NEN legt uit wat de HLS betekent en hoe u er uw voordeel mee kunt doen.
12.15 Lunch
PARALLELSESSIES: 3 rondes van 40 minuten
13.20 Parallelsessies RONDE 1
14.00 Wisselen
14.05 Parallelsessies RONDE 2
14.45 Pauze
15.05 Parallelsessies RONDE 3
15.45 Afsluiting (plenair)
16.15 Netwerkborrel

Parallelsessie 1
Toepassen van ISO 22000: denken vanuit risico’s en kansen
Risicogebaseerd denken wordt belangrijker. Ook de nieuwe ISO 22000 is gebaseerd op een risicobenadering, vanuit het principe dat goede bedrijfsvoering betekent dat de organisatie zich richt op het managen van de risico’s en kansen die voor haar relevant zijn. Hoe pak je dat aan? Hoe kan een risicogerichte aanpak helpen om meer draagvlak binnen de organisatie te krijgen? En hoe belangrijk is een goed functionerend FSMS eigenlijk in het kader van business continuity?
Mathijs Brink, Business Unit Manager European Knowledge Centre for food quality, N&S Quality Consultants

Parallelsessie 2
ISO 22000 termen en definities in de praktijk, wat is een PRP, O-PRP en CCP?
Definities van sommige termen bleken in de vorige ISO 22000 versie soms verschillend geïnterpreteerd te worden, met spraakverwarring en onjuiste maatregelen voor
voedselveiligheid tot gevolg. Dit is in de nieuwe versie verbeterd, maar is nu echt aan alle onduidelijkheid een eind gemaakt? In deze sessie wordt aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden een antwoord op deze vraag gegeven. Deelnemers aan de sessie kunnen uiteraard zelf ook voorbeelden aandragen.
Paul Besseling, Consultant/trainer, Précon Food Management

Parallelsessie 3
Relatie tussen ISO 22000 en BRC, IFS, HACCP en integratie van systemen
Bestaande systemen hebben overeenkomsten, maar ook verschillen. Wat zijn de belangrijkste verschillen en hoe werken die uit voor uw organisatie? Op welke zaken moet u letten als u een (ander) systeem wilt invoeren of als u wilt overstappen? HACCP wordt uitgefaseerd, wat is voor uw organisatie een goed alternatief? De integratie van systemen levert voordelen op. Welke systemen zijn gemakkelijk te integreren en welke minder?
Ariejen Wallinga, Senior Consultant, Kleemans Organisatieadvies

Parallelsessie 4
Sectorspecifieke ISO 22000 invulling voor: ISO/TS 22002 - Transport & Storage
In aanvulling op ISO 22000 werkt ISO op dit moment aan een document met basisvoorwaarden voor voedselveiligheid, specifiek voor transport & storage in de food supply chain, op basis van NTA 8059. Dit ISO-document is nog in ontwikkeling, dus er is mogelijkheid om de inhoud bij te sturen. Een foodbedrijf en een transporteur geven vanuit hun perspectief aan wat zij belangrijke elementen vinden die in de ISO-tekst opgenomen moeten worden. Zitten ze op één lijn, of zijn er verschillen? En wat vinden de deelnemers aan deze sessie er eigenlijk zelf van?
Aly Rappange, Manager Food Safety & Regulatory Compliance, Cargill
Patricia de Wilde, Manager Vervoer, EvoFenedex

Als foodbedrijf wil en moet je voedselveilige producten afleveren. Niet alleen om recalls te voorkomen; ook de vraag van afnemers, toeleveranciers en de NVWA aan foodbedrijven om voedselveiligheid aantoonbaar te maken, neemt toe. Wie werkt volgens een erkende norm laat zien de zaken goed op orde te hebben. ISO 22000 is zo'n norm. De eerste versie van ISO 22000 (volledige titel: Voedselveiligheid managementsystemen - Eisen aan een organisatie in de voedselketen) stamt uit 2005. Hoog tijd voor een update: ISO 22000:2018.

Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor alle QA-managers, normgebruikers en certificaathouders actief in de voedselketen, zoals voedselfabrikanten, supermarkten, brokers en transportbedrijven, adviseurs/consultants, certificerende instellingen en beleidsmakers die het belangrijk vinden om:
• op de hoogte te zijn van de nieuwe inzichten uit ISO 22000:2018
• te horen wat belangrijke stakeholders binnen de keten van de nieuwe norm vinden
• te begrijpen wat de impact is van de nieuwe norm op het inrichten, beheren en certificeren conform ISO 22000:2018
• te ontdekken wat ISO 22000:2018 praktisch voor hun eigen business betekent
• antwoorden te krijgen op eigen sectorspecifieke uitdagingen
• vakgenoten te ontmoeten

Deelname & kosten

Kosten voor deelname aan dit evenement: €395,- (excl. BTW) dit is inclusief de norm NEN-EN-ISO 22000:2018 (nl) digitaal of papieren versie. De norm op papier wordt op de dag zelf uitgereikt. WIlt u de norm in pdf dan ontvangt u deze op 26 september per mail.

Locatie

De Glazen Ruimte
Straatweg 1B/C
3604 BA Maarssen

Bereikbaarheid

Route informatie

 

 

 

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Incl norm NEN-EN-ISO 22000:2018 (nl) 09.00-16.15 - De Glazen Ruimte-Maarssen 395,- (excl BTW)

Nu inschrijven

Contact registratie

Heeft u vragen over uw registratie, neem contact op met NEN Evenementen

(015) 2 690 294

evenementen@nen.nl

Info over de bijeenkomst

Meer informatie over voedselveiligheid of de ISO 22000? Neem contact op met Marcel de Vreeze consultant Agrofood en Consument.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl