Evenement

De nieuwe ISO 22000:2018

De nieuwe ISO 22000:2018

  • 26 september 2018 - De Glazen Ruimte - Maarssen

In de plenaire ochtendsessie hoort u van diverse stakeholders uit de voedselketen, waaronder de NVWA en retail, hoe zij aankijken tegen de nieuwe ISO 22000 en welke gevolgen zij hieraan zullen verbinden. Cor Groenveld zal namens FSSC 22000, het wereldwijde certificatieschema op basis van ISO 22000, toelichten welke concrete gevolgen de nieuwe ISO 22000 zal hebben voor certificatie en certificaathouders.

De middagsessie heeft een interactief karakter. Onder begeleiding van experts uit de sector gaan de deelnemers dieper in op de materie aan de hand van vier thema's: risicomanagement en business continuity, termen en definities, relatie tussen ISO 22000 en andere normen (bijv. BRC, IFS, ISO 9001, HACCP) en transport en storage als voorbeeld van een sectorspecifieke invulling van ISO 22000.

Programma
09.00 Inloop en registratie
09.30 Welkom
09.40 Introductie van de nieuwe ISO 22000
Wat is de nieuwe ISO 22000? Waarom een herziening? Wat zijn de meest in het oog springende wijzigingen?
Marcel de Vreeze, Senior Consultant Agrofood & Consumer, NEN
09.55 Uitreiking ISO 22000:2018
door Harold Pauwels, BU manager Standards NEN aan Geert de Rooij, Manager Wetgeving en Voedselveiligheid, FNLI
10.15 Wat betekent de nieuwe ISO 22000 voor de FSSC 22000 certificering?
De normeisen van ISO 22000 en het certificatieschema FSSC 22000 zijn nauw met elkaar verbonden. De norm is gewijzigd. Wat betekent dat nu voor u als certificaathouder? En met welke overgangstermijn moet u rekening houden?
Cor Groenveld, Market Development Manager, FSSC 22000
10.50 Pauze
11.20 De toekomst van voedselveiligheid en de inzet van publiek-private samenwerking
Bedrijfsleven en overheid hebben ieder hun verantwoordelijkheid in voedselveiligheid, maar kunnen het alleen gezamenlijk organiseren. Maar hoe gaan we dat doen? Welke stappen moeten we nu en de komende jaren zetten om voedselveiligheid te kunnen (blijven) realiseren? Wat wordt er van de verschillende partijen verwacht? En wat zult u -als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven, certificeerder/schema-eigenaar of ministerie- moeten bijdragen? ISO 22000 is daarbij wellicht een handig instrument.
Hans Beuger, Coördinerend specialistisch adviseur bij de NVWA licht de visie van de NVWA toe
11.50 De ISO High Level Structure (HLS) en de nieuwe ISO 22000
Sinds 2015 worden de ISO-normen voor managementsystemen ontwikkeld met behulp van de High Level Structure (HLS), een basistekst met kerneisen waaraan alle managementsystemen minimaal moeten voldoen. Risicomanagement is een van die eisen. Ook ISO 22000 heeft nu zo’n HLS.
Dick Hortensius, Senior Consultant Management systemen, NEN legt uit wat de HLS betekent en hoe u er uw voordeel mee kunt doen.
12.10 Discussie met de zaal
12.30 Lunch
PARALLELSESSIES: 3 rondes van 40 minuten
13.30 Parallelsessies RONDE 1
14.10 Wisselen
14.15 Parallelsessies RONDE 2
14.55 Pauze
15.15 Parallelsessies RONDE 3
16.00 Afsluiting (plenair)
16.15 Netwerkborrel

Parallelsessie 1
Toepassen van ISO 22000: denken vanuit risico’s en kansen
Risicogebaseerd denken wordt belangrijker. Ook de nieuwe ISO 22000 is gebaseerd op een risicobenadering, vanuit het principe dat goede bedrijfsvoering betekent dat de organisatie zich richt op het managen van de risico’s en kansen die voor haar relevant zijn. Hoe pak je dat aan? Hoe kan een risicogerichte aanpak helpen om meer draagvlak binnen de organisatie te krijgen? En hoe belangrijk is een goed functionerend FSMS eigenlijk in het kader van business continuity?
Mathijs Brink, Business Unit Manager European Knowledge Centre for food quality, N&S Quality Consultants

Parallelsessie 2
ISO 22000 termen en definities in de praktijk, wat is een PRP, O-PRP en CCP?
Definities van sommige termen bleken in de vorige ISO 22000 versie soms verschillend geïnterpreteerd te worden, met spraakverwarring en onjuiste maatregelen voor
voedselveiligheid tot gevolg. Dit is in de nieuwe versie verbeterd, maar is nu echt aan alle onduidelijkheid een eind gemaakt? In deze sessie wordt aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden een antwoord op deze vraag gegeven. Deelnemers aan de sessie kunnen uiteraard zelf ook voorbeelden aandragen.
Paul Besseling, Consultant/trainer, Précon Food Management

Parallelsessie 3
Relatie tussen ISO 22000 en BRC, IFS, HACCP en integratie van systemen
Bestaande systemen hebben overeenkomsten, maar ook verschillen. Wat zijn de belangrijkste verschillen en hoe werken die uit voor uw organisatie? Op welke zaken moet u letten als u een (ander) systeem wilt invoeren of als u wilt overstappen? HACCP wordt uitgefaseerd, wat is voor uw organisatie een goed alternatief? De integratie van systemen levert voordelen op. Welke systemen zijn gemakkelijk te integreren en welke minder?
Ariejen Wallinga, Senior Consultant, Kleemans Organisatieadvies

Parallelsessie 4
Sectorspecifieke ISO 22000 invulling voor: ISO/TS 22002 - Transport & Storage
In aanvulling op ISO 22000 werkt ISO op dit moment aan een document met basisvoorwaarden voor voedselveiligheid, specifiek voor transport & storage in de food supply chain, op basis van NTA 8059. Dit ISO-document is nog in ontwikkeling, dus er is mogelijkheid om de inhoud bij te sturen. Een foodbedrijf en de ondernemersvereniging evofenedex geven vanuit hun perspectief aan wat zij belangrijke elementen vinden die in de ISO-tekst opgenomen moeten worden. Zitten ze op één lijn, of zijn er verschillen? En wat vinden de deelnemers aan deze sessie er eigenlijk zelf van?
Aly Rappange, Regulatory Feed & Projects Leader, Cargill
Patricia de Wilde, Manager Vervoer, evofenedex

Sprekers - plenaire programma

Geert de Rooij
Manager Wetgeving en Voedselveiligheid (FNLI)
Marcel de Vreeze - NEN
Marcel de Vreeze werkt als standardization consultant bij de afdeling AgroFood & Consument van NEN. NEN is lid van CEN (Europese-) en ISO (Internationale normalisatie). Marcel is op diverse velden in de agrofood normalisatie actief. Als secretaris van de ISO commissie 'Milk and milk products' werkt hij in opdracht van de zuivelindustrie aan internationale normen voor analyse en monsterneming voor zuivel, essentieel voor de internationale handel. Op Europees niveau managed hij een werkgroep die in opdracht van de Europese Commissie normen ontwikkelt met analysemethoden voor diverse procescontaminanten in het kader van veilig voedsel. Bij NEN coördineert hij onder andere de NL input in het ISO werk op het gebied van management van voedselveiligheid (ISO 22000) en werkt hij samen met Aly Rappange aan een internationale specificatie met basisvoorwaarden voor een veilig transport en opslag in de foodsector.
Cor Groenveld - FSSC 22000
Cor is the Market Development Manager within FSSC 22000. FSSC 22000 is the GFSI recognized International Food Safety Management Certification Scheme using ISO 22000. Cor has been working as an independent consultant since May 2016 by supporting organizations in the food supply chain to develop and improve their food safety and quality management systems. Cor holds a BSc degree in food technology and has extensive international experience in food safety and quality by working for a global certification organization for 22 years. Before that he worked as a quality manager and plant manager in various food manufacturing organizations. Cor is a member of technical committees in ISO and the GFSI. Cor worked before in FSSC 22000, he supported the development of the FSSC 22000 Scheme and was Chairman of SCV.Hans Beuger - NVWA
Na de studie Levensmiddelentechnologie in 1981 te hebben afgerond is Hans Beuger in 1983 in dienst getreden bij de Keuringsdienst van Waren te Utrecht. In verschillende functies en in verschillende regionale vestigingen heeft hij leiding gegeven aan inspecteurs. Vanaf 1999 is hij voor vier jaar werkzaam geweest als interim manager binnen de rijksoverheid. Vanaf oktober 2004 is hij programmamanager voedselveiligheid geweest bij de (N)VWA, waarbij onderwerpen als HACCP, certificatie, risicogericht toezicht en vernieuwing van toezicht in zijn portefeuille zaten. Hij was verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het toezicht in de levensmiddelenproductiebedrijven. Hij was in die jaren tevens lid van de NEN-normcommissie "Voedselveiligheidsmanagement systemen ISO22000”. Vanaf begin 2015 is hij fulltime belast geweest met de beoordeling van private (certificatie) schema’s voor vermelding op ketenborging.nl. Deze vorm van publiek-private samenwerking heeft hij ook internationaal voor het voetlicht gebracht door een Europese werkgroep op te richten, de government-to-government bijeenkomsten te organiseren (in de marge van de GFSI-conferenties) en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een Codex-document. Hans voert deze taken inmiddels uit bij de NVWA op de Afdeling Strategie.Dick Hortensius - NEN
Dick Hortensius (1957) is een internationale autoriteit voor normalisatie op het gebied van managementsystemen. De laatste jaren heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de vernieuwing van de ISO-managementsysteemnormen op basis van de zogenoemde High Level Structure. Voor hem zijn de goede aansluiting van deze normen op de managementprocessen van organisaties en geïntegreerde toepassing belangrijke aandachtspunten. Hij is secretaris van de ISO-commissie voor Environmental Auditing en nauw betrokken bij de ontwikkeling van normen voor bijvoorbeeld milieumanagement, risicomanagement, compliancemanagement en assetmanagement. Voor NEN is Dick Hortensius ook actief als trainer/docent, auteur van praktijkgidsen en de ontwikkeling en het beheer van certificatieschema’s . Dick studeerde analytische chemie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht.Sessieleiders

Mathijs Brink - N&S Quality Consultants (sessie 1)
Het Knowledge Centre biedt specifieke kennis om het kwaliteits- en voedselveiligheidssysteem van organisaties voldoende diepgang te geven en actueel te houden, en fungeert als vraagbaak aangaande (wijzigingen in) normen, standaarden en wet- en regelgeving. Ook voor informatie over trends en ontwikkelingen binnen de food sector kun je bij het Knowledge Centre terecht.Paul Besseling - Précon Food Management (sessie 2)
Paul Besseling is sinds 1995 werkzaam als senior adviseur en trainer voedingsveiligheid bij Précon Food Management. Hij heeft uitgebreide ervaring met het toepassen en trainen van de principes van het HACCP-systeem. Hij heeft brede kennis van de veiligheid van voedsel en van de gerelateerde normen en wetgeving. Hij schreef een aantal publicaties waaronder "Hazard and risk analysis in food processing". Paul is lid van de Nederlandse normalisatiecommissie voor ISO 22000, heeft meegewerkt aan de nieuwe van ISO 22000:2018 en is als ISO-officer betrokken bij de herziening van the General Principles of Food Hygiene and the HACCP-system van de Codex Alimentarius.Ariejen Wallinga - Kleemans Organisatieadvies (sessie 3)
Als adviseur bij Kleemans doet Ariejen voornamelijk projecten op het gebied van voedselveiligheid in de sectoren agrifood en mkb. Hij begeleidt bedrijven bij het opzetten, implementeren en verbeteren van kwaliteitssystemen. Ariejen is lead auditor ISO 22000 en heeft onder meer ervaring opgedaan binnen de aardappel- en suikerbietenverwerkende industrie als adviseur KAM/ Business Process Management. Daarnaast is het trainen van medewerkers en het geven van presentaties ook één van de vele dingen die hij graag doet.


Aly Rappange - Cargill (sessie 4)
Aly Rappange is a food technologist by education. She has been working with Cargill since 2011, when Cargill acquired Royal Nedalco. She works for a Central Team serving the different businesses of Cargill in Europe, Middle East and Africa, like Vegetable Oils, Cocoa and Chocolate, Starches, Malt, Ethanol, Glucose syrups. Her focus areas are: • Transport- cleaning stations- external storage – for bulk liquid and powder and packed products • REACH- Biocide – Feed Regulatory • Starches for the paper industry • Food contact materials Regulatory • Auditing of transport/cleaning stations /external manufacturers/ Cargill locations for food and feed safety/suppliers Aly is the chairlady of the ISO Workgroup ISO TS 22002-5: Prerequisite programmes on food safety for transport and storage.Patricia de Wilde -EvoFenedex (sessie 4)
Patricia de Wilde is auteur van de HACCP/Hygienecode Transport en Opslag 2017 en tevens actief bij evofenedex als manager voor het kerngebied vervoer. In 1997 is Patricia gestart als zelfstandig adviseur met bureau Qtrans. Door haar jarenlange werkervaring in de mobiliteitssector richten de werkzaamheden zich met name op branchegerelateerde adviestrajecten, met name het begeleiden van logistiek dienstverleners naar o.a. kwaliteitsmanagement- en voedselveiligheidsmanagementsystemen.

Als foodbedrijf wil en moet je voedselveilige producten afleveren. Niet alleen om recalls te voorkomen; ook de vraag van afnemers, toeleveranciers en de NVWA aan foodbedrijven om voedselveiligheid aantoonbaar te maken, neemt toe. Wie werkt volgens een erkende norm laat zien de zaken goed op orde te hebben. ISO 22000 is zo'n norm. De eerste versie van ISO 22000 (volledige titel: Voedselveiligheid managementsystemen - Eisen aan een organisatie in de voedselketen) stamt uit 2005. Hoog tijd voor een update: ISO 22000:2018.

Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor alle QA-managers, normgebruikers en certificaathouders actief in de voedselketen, zoals voedselfabrikanten, supermarkten, brokers en transportbedrijven, adviseurs/consultants, certificerende instellingen en beleidsmakers die het belangrijk vinden om:
• op de hoogte te zijn van de nieuwe inzichten uit ISO 22000:2018
• te horen wat belangrijke stakeholders binnen de keten van de nieuwe norm vinden
• te begrijpen wat de impact is van de nieuwe norm op het inrichten, beheren en certificeren conform ISO 22000:2018
• te ontdekken wat ISO 22000:2018 praktisch voor hun eigen business betekent
• antwoorden te krijgen op eigen sectorspecifieke uitdagingen
• vakgenoten te ontmoeten

Deelname & kosten

Kosten voor deelname aan dit evenement: €395,- (excl. BTW) dit is inclusief de norm NEN-EN-ISO 22000:2018 (nl) digitaal of papieren versie. De norm op papier wordt op de dag zelf uitgereikt. WIlt u de norm in pdf dan ontvangt u deze op 26 september per mail.

Locatie

De Glazen Ruimte
Straatweg 1B/C
3604 BA Maarssen

Bereikbaarheid

Route informatie

 Eerder door u bekeken

Inschrijven

09.00-16.15 uur 395,- (excl BTW)

Nu inschrijven

Inclusief NEN-EN-ISO 22000:2018 (nl)

Contact registratie

Heeft u vragen over uw registratie, neem contact op met NEN Evenementen

(015) 2 690 294

evenementen@nen.nl

Info over de bijeenkomst

Meer informatie over voedselveiligheid of de ISO 22000? Neem contact op met Marcel de Vreeze consultant Agrofood en Consument.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl