Evenement

Duurzaam vastgoed in de zorg

Duurzaam vastgoed in de zorg

  • 1 oktober 2019 - Delft
Programma (concept)
13.00 Ontvangst en registratie
13.30 Start programma, met als hoofdlijnen:
* Ontwikkelingen vanuit het Klimaatakkoord, de relatie met pijler 1 uit de Green Deal 2.0 zorg, Duurzame zorg voor een gezonde toekomst en de initiatieven in dit kader vanuit het programma
* Inzicht in de nationale, Europese en internationale initiatieven op het gebied van duurzaam bouwen. Welke rol speelt Nederland hierin en hoe kan positie ingenomen worden
* voorbeelden uit de praktijk om van te leren
* Wat is nodig om het vastgoed van de zorg te verduurzamen?
16.00 Afsluiting

Op 1 oktober 2019 organiseren NEN en het programma Duurzame Zorg van 13.30 tot 16.00 uur een informatiebijeenkomst over Duurzaam vastgoed in de zorg. Deze sessie is bedoeld voor iedere belanghebbende partij op het gebied van duurzaamheid en bouw en voor iedereen die een opdracht heeft en/of verantwoordelijk is voor een zorg gerelateerd gebouw. Bent u directeur bouw, architect, aannemer, bouwbedrijf, adviesbureau, inkoper, manager of anderszins verantwoordelijk en/of betrokken bij dit onderwerp? Wees welkom om mee te praten over de consequenties van de aanpassingen als gevolg van (nieuwe) Europese regelgeving en de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord.

Doelstelling

De middag is bedoeld om de partijen in de keten op het gebied van duurzaam bouwen in de zorg met elkaar in contact te brengen. Het is een eerste stap waarin de huidige ontwikkelingen centraal staan. Door gezamenlijk te verkennen welke mogelijkheden er zijn en welke stappen gewenst zijn de komende jaren kunnen we een netwerk realiseren waarin kennis wordt gedeeld en vragen kunnen worden geadresseerd. De middag is verder bedoeld om kennis met elkaar te delen, ervaringen uit te wisselen en te verkennen hoe belemmeringen opgehaald kunnen worden. Tevens is deze middag bedoeld om in contact te komen met partijen die duurzaam vastgoed hoog in het vaandel hebben.

Wilt u aan deze middag deelnemen, dan vernemen we dat graag uiterlijk 10 september a.s.. Via de knop nu inschrijven, kunt u zich voor deze middag aanmelden.

Locatie

NEN
Vlinderweg 6
2623 AX Delft

AFBEELDING LOCATIE

Deelnamekosten

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos, maar bij 'no-show' zijn wij gehouden € 35,- reserverings- en administratiekosten in rekening te brengen.

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Informatiebijeenkomst 13.30-16.00 Delft 0,-

Nu inschrijven

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Saliha Lalout, consultant NEN Zorg en Welzijn.

015 2 690 318

zw@nen.nl

Vragen over registratie

Heeft u een vraag over uw registratie, neem dan contact op met NEN Evenementen

Evenementen@nen.nl

015 2 690 422 of 2 690 294