Evenement

Evenement Vastgoedbeheer: Asset- en Onderhoudsmanagement

Evenement Vastgoedbeheer: Asset- en Onderhoudsmanagement


  • 8 december 2016 - Delft

Een praktische blik

Beheer en onderhoud van vastgoed is een steeds belangrijker wordend vakgebied als onderdeel van de exploitatie van vastgoed. Het vakgebied is sterk aan verandering onderhevig.

Om u over ‘Vastgoedbeheer: asset- en onderhoudsmanagement’ bij te praten organiseren NEN Trainingen en BOB Opleiding, Training en Advies op
8 december 2016 een uitdagend, informatief en praktijkgericht evenement geleid door dagvoorzitter Erik Peekel.

Ontwikkelingen assetmanagement

Een recente ontwikkeling is Assetmanagement vanuit de Europese norm NEN-EN ISO 55000. Deze geeft richting aan organisaties voor een doelmatig, duurzaam, kosteneffectief en risicogestuurde instandhouding van assets. Met een asset wordt bedoeld: 'Elk item van economische waarde in handen van een persoon of maatschappij die kunnen worden omgezet in contanten'.

Doel van assetmanagement

Dit gedachtegoed is uitstekend toe te passen bij vastgoed, omdat dit richting geeft aan doelstellingen en beleid voor de korte en lange termijn. Het geheel aan verschillende te managen en toe te passen werkwijzen, methodieken, processen en systemen voor beheer en onderhoud komt samen in ‘Vastgoedbeheer: Asset- en Onderhoudsmanagement’. Het doel van assetmanagement is om een kapstok te vormen voor gestructureerd beheer en onderhoud van vastgoed voor organisaties, van strategisch tot operationeel niveau.

2017: Start leergang Vastgoedbeheer

NEN Trainingen & BOB Opleiding, Training en Advies hebben met vakspecialisten uit de markt gezamenlijk gewerkt aan het creëren van een samenhangend overzicht van dit vakgebied. In 2017 komt er een uitgebreide praktische leergang hierover: Bekijk de leergang Vastgoedbeheer: Asset- en onderhoudsmanagement.

Programma
12.00 Inloop en lunch
13.00 Welkom en inleiding evenement - Dagvoorzitter Erik Peekel
13.30 Elevator pitch – Vastgoedbeheer: Strategische waarde en ontwikkelingen
13.40 Presentatie met praktische tips – Vastgoedbeheer: Strategische waarde en ontwikkelingen.
14.10 Elevator pitch – Vastgoedbeheer: Onderhoudsbeleid en informatiemanagement
14.20 Presentatie met praktische tips – Vastgoedbeheer: Onderhoudsbeleid en informatiemanagement
14.50 Pauze
15.10 Elevator pitch – Vastgoedbeheer: Integrale planvorming en prioriteren
15.20 Presentatie met praktische tips – Vastgoedbeheer: Integrale planvorming en prioriteren
15.50 Presentatie vanuit aannemerskant – Vastgoedbeheer: Regievoering en prestatiegericht samenwerken
16.05 Presentatie vanuit opdrachtgeverskant – Vastgoedbeheer: Regievoering en prestatiegericht samenwerken
16.20 Vragen en ruimte voor discussie
16.40 Afsluiting - Dagvooorzitter Erik Peekel
16.50 Borrel

Lees het volledige programma.

Locatie

NEN
Vlinderweg 6
2623 AX Delft
(route)

Kosten

Kosten voor deze dag € 150,-. Bij no-show zonder afmelden zijn wij gehouden € 35,- administratiekosten in ekening te brengen.

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Uitdagend, informatief, praktijkgericht evenement 150,-

Nu inschrijven

Contact

Vragen over uw registratie? Neem contact op met NEN Evenementen, Dinie van Buuren

(015) 2 690 422

evenementen@nen.nl

Inhoudelijke vragen?

Voor vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met de afdeling marketing.

marketing@nen.nl