Evenement

‘Herziening NEN 7503 ‘Elektronische uitwisseling recept- en verstrekkingsberichten’

‘Herziening NEN 7503 ‘Elektronische uitwisseling recept- en verstrekkingsberichten’

  • 18 november 2019 - NEN Delft
Programma
14.00 Inloop
14.15 Opening en welkom
14.30 Aanleiding en relevante kaders van de revisie
15.00 De voorgestelde aanpak voor de revisie en regels voor het normalisatieproces
15.30 Discussie - inventarisatie voor het revisietraject
16.15 Einde

Informatiebijeenkomst

NEN start met de herziening van NEN 7503 uit 2011. De norm specificeert eisen waaraan elektronische berichtuitwisseling tussen voorschrijvers en verstrekkers moet voldoen. De norm is van toepassing op zowel de intra- als extramurale zorg.

De informatiebijeenkomst gaat in op de aanleiding en relevante kaders van de revisie, de voorgestelde aanpak voor de revisie en de regels voor het normalisatieproces.

Doelgroep

Belanghebbenden kunnen deelnemen aan de herziening. Het traject start op 18 november 2019 met een informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm in het voorjaar van 2021. Aanmelden kan tot 8 november.

Locatie

NEN
Vlinderweg 6
2623 AX Delft

AFBEELDING LOCATIE

Deelnamekosten

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos, maar bij 'no-show' zijn wij gehouden reserverings- en administratiekosten in rekening te brengen.

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Informatiebijeenkomst 14.00 - 16.15 Delft 0,-

Nu inschrijven

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Shirin Golyardi, consultant NEN Zorg & Welzijn

015 2 690 318

zorgenwelzijn@nen.nl

Vragen over registratie

Heeft u een vraag over uw registratie, neem dan contact op met NEN Evenementen

evenementen@nen.nl

015 2 690 422 of 2 690 294