Evenement

ISO Technical Committee 'Circular economy'

ISO Technical Committee 'Circular economy'

We zoeken úw expertise voor de ontwikkeling van mondiale richtlijnen

Word lid van de Nederlandse normcommissie 'Circulaire economie'


  • 11 december 2019 - NEN Delft
Programma
13.00 Ontvangst met koffie & thee
13.30 Opening, welkom & doel van de middag
Dick Hortensius, NEN
14.00 Introductie ISO/TC 323 'Circular Economy'
-Beknopt overzicht ISO/TC 323 werkprogramma
-raakvlakken en interactie met lopende normalisatie-activiteiten
-Toelichting op de rol van de nationale (schaduw)normcommissie
Dick Hortensius, NEN
14.25 ISO/TC 323 AdHoc Group 1 'Principles, framework & terminology' & AHG 2 'Guidelines for implementation and sectoral applications'
Toelichting door de expert in ‘core team’ van AHG 1 & 2
Solange Blaszkowski, Philips
14.50 Korte pauze
15.05 ISO/TC 323 AdHoc Group 3 'Measuring circularity'
Toelichting door de convenor van AHG 3
Hans Kröder, Learn2improve
15.30 Overheidsperspectief met betrekking tot de normcommissie en ISO-ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie
Eric Ruwiel, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
15.55 Discussie, gedachtewisseling over NL inzet en mogelijkheden om mee te doen met de normcommissie ‘Circulaire Economie’
-Relevantie/inrichting van onderwerpen binnen ISO/TC 323
-Nederlandse belangen, verwachtingen en (mogelijke) inbreng
-Peiling interesse in deelname
16.15 Samenvatting, conclusies en afspraken voor het vervolg
16.30 Rondvraag en afsluiting

Eind mei vond de eerste vergadering van ISO/TC 323 "Circular economy" plaats in Parijs. Meer dan 120 deelnemers uit 65 landen overlegden met elkaar over de ontwikkeling van praktische handvatten om met circulaire economie aan de slag te gaan.

De Nederlandse vertegenwoordigers kijken tevreden terug op een geslaagde bijeenkomst waar de delegatie vanuit NEN een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de opzet van een ambitieus werkprogramma voor de komende jaren.

ISO/TC 323 'Circular economy' - scope

In Parijs is de scope en het werkprogramma van de nieuwe ISO-commissie vastgesteld. Er is besloten om in vier groepen te werken aan ontwerpvoorstellen voor nieuwe normen:

  • Definities, principes en een raamwerk voor de implementatie van circulaire economie in organisaties
  • Circulaire business modellen en richtlijnen voor invoering daarvan in de waardeketen
  • Het meten van circulariteit van producten, diensten en projecten
  • Voorbeelden van specifieke toepassing van circulaire economie zoals (keten)samenwerking op een lokaal of regionaal niveau

Nederland is de trekker van de groep ‘Measuring Circularity’.

Deze groepen gaan de komende maanden aan de slag met de verdere uitwerking van deze onderwerpen en het ontwikkelen van projectvoorstellen die ter goedkeuring in de ISO-commissie kunnen worden rondgestuurd.

Informatiebijeenkomst op 11 december

Wij nodigen u heel graag uit deel te nemen aan de informatiebijeenkomst, waarbij we u kennis laten maken met de scope en het werkprogramma. En wij zijn heel benieuwd naar uw expertise, ideeën en ervaringen op het gebied van circulaire economie.

Leden van de Nederlandse 'schaduw' commissie 'Circulaire economie' kunnen als expert deelnemen in de internationale AdHoc groepen. U kunt mede input leveren aan de uitvoering van het werkprogramma en bent vroegtijdig op de hoogte van het nieuwe mondiale kader voor circulair denken en handelen.
Een goed moment om aan te sluiten!

Doelgroep

Locatie

NEN, Vlinderweg 6. 2623 AX Delft

Deelnamekosten

Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

Mocht u, na inschrijving, onverhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn, wilt u dat dan zo snel mogelijk laten weten via evenementen@nen.nl.
Bij 'no-show' zijn wij gehouden € 35 administratie- en reserveringskosten in rekening te brengen.

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Informatiebijeenkomst 'Circulaire economie' 13.00-16.30u Delft 0,-

Nu inschrijven

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Marc Balder, consultant NEN Milieu & Maatschappij

015 2 690 395

mm@nen.nl

Vragen over registratie

Heeft u een vraag over uw registratie, neem dan contact op met NEN Evenementen

Evenementen@nen.nl

015 2 690 294