Evenement

Informatiebijeenkomst: 'EPG: Energieprestatie van gebouwen' verdwijnt

Informatiebijeenkomst: 'EPG: Energieprestatie van gebouwen' verdwijnt

Bijeenkomst in het teken van EPB-normen

extra: introductie Normalisatie voor dummies


NEN 7120, de Nederlandse norm voor energieprestatie van gebouwen gaat veranderen. In 2016 verschijnen er nieuwe versies van de Europese normen waar NEN 7120 op gebaseerd is. Dat klinkt nu nog ver weg, maar dán kunnen we niets meer wijzigen aan de Europese normen. Dus moeten we nú onze stem laten horen. Daarom is er op 28 oktober een informatiebijeenkomst bij NEN voor belanghebbenden.

NEN 7120 is nu al gebaseerd op Europese normen. Die Energy Performance of Buildings (EPB) normen worden aangepast om beter aan te sluiten bij bijna energie-neutrale gebouwen. In overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt bekeken hoe dit in de bouwregelgeving wordt ingepast.

Valkuilen

De nieuwe Europese normen zijn realistischer en in zekere zin ook eenvoudiger. Maar een kleine verschuiving in een norm kan voor een producent, installateur of testlaboratorium grote gevolgen hebben. Voorbeelden zijn: een ongunstige tijdinterval in de norm, onrealistische forfaitaire waarden of andere gegevens nodig dan in de CE-markering staat.

Doelgroep

Fabrikanten, adviseurs en onderzoekers van thermische isolatie, verwarming, koeling, ventilatie, gebouwbeheersing en/of energieprestatie, wordt aangeraden deel te nemen aan deze bijeenkomst. Nog beter is lid te worden van de commissie die het stemrecht heeft. Wie zich nu aansluit krijgt een fikse korting.

Programma

Voorafgaande aan de informatiebijeenkomst is er (voor degene die nog onbekend zijn met normalisatie) de mogelijkheid tot het volgen van een korte cursus.

Tijdens de informatiebijeenkomst (aanvang 11.00 uur) wordt u bijgepraat over de stand van zaken betreffende de EPB normen. Deelnemers weten na afloop voldoende om de gevolgen voor zichzelf in te schatten en gericht commentaar te geven.

10.00 Normalisatie voor dummies Remco onder de Linden
10.30 Ontvangst en koffie
11.00 Opening Branco Schot
11.15 Stand van zaken EPB normen Annet van der Horn
12.00 FprEN 15603 Overarching standard Jaap Hogeling
12.30 Lunch
13.30 CEN/TC 89 : Thermische eigenschappen van gebouwen* Mic Barendz
14.15 CEN/TC 228 : Verwarming en koeling* Dick van Dijk
15.00 Frisdrank
15.15 CEN/TC 156 : Ventilatie* Jelmer de Jong
Toelichting op belangrijke normen Atze Boerstra
Vragen & discussie Marco Hofman
16.15 Hoe nu verder? Branco Schot
16.45 Afsluiting & Netwerkborrel Branco Schot
*Voor wie niet geïnteresseerd is in dit onderdeel van het programma is ’s middags een zaal beschikbaar. Hier zijn alle normontwerpen in te zien, en kunt u meteen uw reactie op de norm kwijt. Uiteraard is er koffie/thee/fris, kunt u internetten (wifi) en overleggen/netwerken.

Bekijk het uitgebreide programma.

Locatie

NEN
Vlinderweg 6
2623 AX Delft

Kosten

Kosten voor deelname aan deze kwaliteitsdag:
Normcommissieleden 351 074 25 Europese en mondiale normalisatie klimaatbeheersing € 0,-
Mocht u besluiten om lid te worden van normcommissie 351 074 25 dan is deze bijeenkomst voor u kosteloos
Andere normcommissieleden € 100,-
Geen normcommissielid € 295,-

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Informatiebijeenkomst 11.00-16.30 uur - NEN Delft 0,- tot 295,-

Vragen over uw registratie?

Voor vragen over uw registratie, neem contact op met Evenementen

015 2 690 422

Evenementen@nen.nl

Inhoudelijke vragen?

Neem contact op met Bouw & Installatie

015 2 690 286

bouwinstallatie@nen.nl