Evenement

Informatiebijeenkomst Ergonomie en fysieke belasting

Informatiebijeenkomst Ergonomie en fysieke belasting

  • 18 januari 2019 - NEN Delft
Programma
09.30 Ontvangst
10.00 Start bijeenkomst
Onderwerpen die aan bod komen:
* Uitdagingen in de praktijk
* Helpen normen daarbij?
* Update over de normen voor fysieke belasting
* Aan welke projecten wordt er gewerkt?
13.00 Afsluiting

NEN houdt op vrijdag 18 januari 2019 een bijeenkomst over Ergonomie en met name Fysieke Belasting. Het doel van deze bijeenkomst is inzicht krijgen wat uw uitdagingen voor ergonomie en fysieke belasting in de praktijk zijn. Helpen normen daarbij? Verder krijgt u tijdens deze ochtend een update over de normen voor fysieke belasting en aan welke projecten wordt gewerkt. Wij horen graag wat u hier van vindt!

Tot slot wordt er een samenvatting gegeven van het International Ergonomics Association congres dat van 26-30 augustus 2018 wordt gehouden.

De bijeenkomst kan worden gebruikt als netwerk om ervaring met elkaar uit te wisselen. Wat komt u tegen in de praktijk?

Normen voor fysieke belasting geven grenswaarden voor de lichamelijke belasting van werkenden. Daarnaast kunnen ze worden gebruikt om in kaart te brengen waar een te hoge fysieke belasting tijdens het werk ontstaat. Ze helpen met het inrichten van werkplekken met het oog op fysieke belasting. Tijdens de bijeenkomst wordt er niet diep ingegaan op de exacte inhoud van de normen, maar worden wel voorbeelden gegeven waar de normen voor kunnen worden gebruikt. Ook worden de nieuwe projecten kort toegelicht, zoals de nieuwe richtlijn die in ontwikkeling is voor ‘Ergonomic work allowances’ en ‘Sorteerstations’.

Locatie

NEN, Vlinderweg 6. 2623 AX Delft

Deelnamekosten

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos, maar bij 'no-show' zijn wij gehouden reserverings- en administratiekosten in rekening te brengen.

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Ergonomie & fysieke belasting 10:00-13:00 Delft 0,-

Nu inschrijven

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Stephanie Jansen, consultant NEN Industrie en Veiligheid.

015 2 690 180

iv@nen.nl

Vragen over registratie

Heeft u een vraag over uw registratie, neem dan contact op met NEN Evenementen

Evenementen@nen.nl

015 2 690 422 of 2 690 294