Evenement

Informatiebijeenkomst 'Expertgroep pro- en orthesen'

Informatiebijeenkomst 'Expertgroep pro- en orthesen'

Informatiebijeenkomst over de oprichting van een expertgroep over normalisatie met betrekking tot Pro- en orthesen.

Deelname aan deze informatiebijeenkomst is kosteloos.


NEN ontvangt sinds eind 2012 aankondigingen van nieuwe internationale normen over medische hulpmiddelen voor ouderen en mensen met een beperking. Bij de totstandkoming van de internationale normen zijn verschillende landen betrokken. In zo ook Nederland, momenteel is er geen platform/groep/cnormcommissie die zich bezighoudt met deze afspraken op dit gebied. Gezien de (internationale) ontwikkelingen acht NEN het van belang om te onderzoeken of Nederland niet actiever betrokken kan zijn op het gebied van normontwikkeling van pro- en orthesen.

Informatiebijeenkomst op 21 januari!

NEN nodigt iedere belanghebbende partij uit om aan deze middag deel te nemen en mee te praten over dit onderwerp.

Lees meer over dit onderwerp in ons nieuwsbericht!

13.30 Inloop en registratie
14.00 Welkom - middagvoorzitter
14.10 Introductie; doelstelling van de bijeenkomst
15.00 Toelichting belang van de normcommissie binnen Nederland
15.45 Discussie met deelnemers over mogelijke expertgroep - middagvoorzitter
16.30 Conclusie en afsluiting

Doelgroep

Deze middag is voornamelijk bedoeld voor leverancier, fabrikant, zorgverlener of op een andere manier betrokken bij pro- en orthesen.

Locatie

NEN
Vlinderweg 6
2623 AX Delft

Kosten

Deelname aan deze informatiebijeenkomst is kosteloos.

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Informatiebijeenkomst 14.00 - 16.30 uur - Delft 0,-

Inhoudelijke vragen?

Voor meer informatie en aanmelding voor de informatiemiddag; neem contact op met Ellen Drop.

015 2 690 342

Ellen Drop