Evenement

Informatiebijeenkomst 'NEN 5725 Vooronderzoek landbodem'

Informatiebijeenkomst 'NEN 5725 Vooronderzoek landbodem'

Informatiebijeenkomst


  • 21 november 2017 - Delft

De revisie van NEN 5725 ‘Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek’ is afgerond. De norm beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van het vooronderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van verontreinigingen in en de verwachte milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem.

NEN 5725 is een belangrijk referentiedocument voor uitvoering van bodemonderzoek binnen Nederland. Het doel van de revisie was het actualiseren van het vooronderzoek en uniformiteit in de verschillende werkwijzen brengen.
Tegelijkertijd werkt het ministerie van Infrastructuur & Milieu aan de aanpassing van de Regeling bodemkwaliteit waarin vooronderzoek per 1 april 2018 een prominente rol krijgt. Dit heeft gevolgen voor al het bodemonderzoek en leidt naast actualisatie van NEN 5725 ook tot aanpassing van enkele SIKB-documenten.

Wijzigingen

De norm voor vooronderzoek van de landbodem is geactualiseerd. In de opzet van het vooronderzoek is een differentiatie aangebracht in de onderzoeksinspanning op basis van de onderzoeksaanleiding. Hiernaast heeft de normtekst nu een meer procesmatige aanpak met meer ruimte voor de onderzoeker indien de situatie daar om vraagt.
Ook asbest is geïntegreerd in deze norm waarmee het vooronderzoek dat nu nog is opgenomen in NEN 5707 (asbest in bodem) en NEN 5897 (asbest in bouw- en sloopafval en puingranulaat) zal worden vervangen.

Programma
13.00 Inloop met koffie en thee
13.20 Welkom en toelichting door NEN
13.30 Vooronderzoek in wet- en regelgeving
Het vooronderzoek wordt beter verankerd in wet- en regelgeving om de kwaliteit van het bodemonderzoek te verhogen, Marcel Cassee RWS
14.10 De nieuwe NEN 5725 en de belangrijkste wijzigingen
NEN 5725 is grondig herzien en geeft meer ruimte aan de adviseur om tot beter vooronderzoek te komen.
Karin Grobben (Tauw) en Ronny Huls (Eco Reest)
14.50 Pauze
15.10 NEN 5725 in de praktijk en de relatie met asbestbodemonderzoek
Het onderzoek naar asbest is een uitdaging en staat volop in de belangstelling. Wat verandert er door deze norm?
Edwin de Baat (Royal HaskoningDHV) en Jan Mensink (Alliander)
15.50 Panel en discussie
Stel uw vraag aan de sprekers
16.20 Afsluiting en borrel

Deelname & kosten

De kosten voor deelname aan deze informatiemiddag bedragen €125,-- (excl. BTW) per deelnemer.

Locatie

NEN
Vlinderweg 6
2623 AX Delft
Parkeren
Parkeren is beperkt mogelijk op het parkeerterrein van NEN en op de parkeerplaatsen aan de Motorenweg. Parkeren in de aangrenzende woonwijk is niet overal toegestaan.


Eerder door u bekeken

Inschrijven

13.00 - 17.00 - Delft 125,--

Nu inschrijven

Contact

Vragen over de inhoud en/of uw registratie? Neem contact op met Martijn van Rijn, consultant Milieu & Maatschappij.

(015) 2 690 358

mm@nen.nl