Evenement

Informatiebijeenkomst Normalisatie van biogasinstallaties

Informatiebijeenkomst Normalisatie van biogasinstallaties

Het doel van deze informatiebijeenkomst is om de behoeften verder in kaart te brengen en om na te gaan welke elementen onderdeel moeten uitmaken van deze NTA ‘Mono mestvergisters en -opwerkinstallaties op boerderijschaal’.

Deelname aan deze informatiebijeenkomst is kosteloos.


NEN organiseert op 12 februari 2014 een informatiebijeenkomst.
In Nederland worden steeds meer partijen actief op het gebied van biogasproductie. Dit geldt ook voor de opwerking van biogas tot kwalitatief hoogwaardig ‘groen’ gas dat kan worden ingevoed in het gasnetwerk of vloeibaar kan worden gemaakt. Zowel vanuit de markt als vanuit de overheid worden er steeds meer eisen gesteld aan biogasinstallaties. Dit kunnen eisen zijn op het gebied van bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid en milieu, die uiteindelijk bijdragen aan een volwassen biogasindustrie.

Informatiebijeenkomst op 12 februari!

De interesse in ‘kleinschalige’ mestverwerking, mestvergisting en biogasopwerking op boerderijschaal neemt toe. Daarbij wordt er vanuit zowel de markt als de overheid de behoefte geuit aan wet- en regelgeving, die de tijd van het vergunningverleningstraject aanzienlijk verkort, en tegelijkertijd standaardiseert. Diverse marktpartijen zullen, samen met de overheid en NEN,
een Nederlands Technische Afspraak (NTA) gaan ontwikkelen. Het doel van deze informatiebijeenkomst is om de behoeften verder in kaart te brengen en om na te gaan welke elementen onderdeel moeten uitmaken van deze NTA ‘Mono mestvergisters en -opwerkinstallaties op boerderijschaal’. Mogelijk is er ook voor u een rol weggelegd bij de ontwikkeling van deze NTA.

Grootschalige installaties voor covergisting van biomassa

Er zijn ook steeds meer (plannen voor de realisatie van) grootschalige installaties, zoals
(industriële) vergisting van diverse soorten biomassa, covergisting van biomassa, mestverwerking, biogas opwerking tot groen gas en het vloeibaar maken van biogas. Deze onderwerpen passeren tijdens deze informatiebijeenkomst zijdelings de revue. Deze onderwerpen zullen weliswaar niet direct onderdeel uitmaken van de eerder genoemde NTA, wel zal in kaart worden gebracht welke behoeftes en mogelijkheden er zijn bij dit type installaties in relatie tot het maken van verdere afspraken/normen. Tijdens een van de lezingen zal hier aandacht aan worden besteed.

NEN streeft ernaar om een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van marktpartijen en overheden tijdens deze bijeenkomst aanwezig te laten zijn. Daarom benaderen wij ook u. Het bijwonen van deze bijeenkomst is geheel kosteloos *). Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Doelgroep

Deze informatiebijeenkomst is in het bijzonder interessant voor agrarische ondernemers die actief zijn (of willen worden) op het gebied van mestverwerking, mestvergisting en biogasopwerking, alsook voor leveranciers- en ontwikkelaars van biogasinstallaties. Daarnaast is de middag interessant voor partijen uit de Voedings- en genotsmiddelenindustrie en partijen die actief zijn op het gebied van bijvoorbeeld afvalverwerking en afvalwaterzuivering.

Concept programma
12.30 Inloop met koffie
13.00 Welkom - voorzitter Bart van Asselt, RVO
13.10 Uitleg over NTA/Uitleg over de scope - Indra te Ronde & Titus Metz
Wat is een NTA (status en relatie wet- en regelging)?
Uitleg over de scope van de NTA - Indra te Ronde, NEN
13.30 Toelichting bij Rijksoverheidsbeleid (wet- en regelgeving)- Waldo Kaiser - RWS , namens Min. van I&M
13.50 Presentatie om praktijkervaring te delen - Mark Verhaart, Biogast
14.25 Pauze
15.00 Expertview: Normalisatie biogas in het algemeen en waar moet specifiek op worden gelet op boerderijschaal? - Titus Metz, NGGM
15.40 Interactieve sessie:
Verwachtingen en ervaringen met elkaar delen.
Wat moet wel in de NTA/wat niet?
16.30 Samenvatting, sluiting & netwerkborrel

Sprekers

Vanuit de overheid zal er toelichting worden gegeven bij de mogelijkheden op het gebied van wet- en regelgeving. Daarnaast zullen een expert en een ervaringsdeskundige inhoudelijke toelichting geven op de mogelijkheden van een NTA/normalisatie ten aanzien van biogasinstallaties.Via een interactieve sessie kunnen verwachtingen en ervaringen, uit de praktijk, met elkaar worden gedeeld.

Locatie

NEN
Vlinderweg 6
2623 AX Delft

Kosten

Deelname aan deze informatiebijeenkomst is kosteloos.
*) No show € 35,- exclusief BTW (cf. voorwaarden NEN)
Het definitieve programma wordt aan u gestuurd na bevestiging van uw aanmelding.

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Informatiebijeenkomst 13.00 - 17.00 uur - NEN Delft 0,-*)

*) No show € 35,-

Vragen over uw registratie?

Voor vragen over uw registratie, neem contact op met Evenementen

015 2 690 422

Evenementen@nen.nl

Inhoudelijke vragen?

Neem contact op met Indra te Ronde

015 2 690 405

Indra.teRonde@nen.nl