Evenement

Informatiebijeenkomst persoonlijke beschermingsmiddelen en elektrotechniek

Informatiebijeenkomst persoonlijke beschermingsmiddelen en elektrotechniek

  • 28 november 2017 - Delft

Verschillende nationale normcommissies volgen de technische commissies van CEN/ISO en CLC/IEC op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen voor elektrotechnici. De normen die hieruit voortvloeien, kunnen doordat er geen overeenstemming is tussen de verschillende commissies, overlap hebben. Dit leidt tot te grote diversiteit of het ontbreken van kennis over dit onderwerp. NEN organiseert op donderdag 28 november 2017 een informatiebijeenkomst voor belanghebbenden om mee te praten. Naar aanleiding van deze bijeenkomst kan worden bepaald of er behoefte is aan frequentere uitwisseling tussen de verschillende commissies. Desgewenst kan een ‘Joint Working Group’ (JWG) worden samengesteld.

Achtergrond

De lijst van PBM-gerelateerde-normen die in de elektrotechniek wordt gebruikt, is omvangrijk. Orde scheppen in de PBM-normen over elektrotechniek is een veel gehoorde wens waar een eventuele JWG invulling aan kan geven.

Ook is er een Europese ontwikkeling gaande die de nodige vragen zal oproepen: per 21 april 2018 zal de huidige PBM-richtlijn worden ingetrokken. Vanaf die datum is de nieuwe PBM-verordening meteen van kracht. De verordening heeft rechtstreekse werking vanuit Europa. Hoe deze verordening zich verhoudt tot de PBM-normen kan door de JWG gevolgd en besproken worden, zodat daar duidelijkheid over ontstaat.

PBM's, nieuwe wetgeving en arbeidshygiëne

Notabene: In de middag wordt er een informatie bijeenkomst georganiseerd over persoonlijke beschermingsmiddelen, nieuwe wetgeving en arbeidshygiëne. Dit is een aparte bijeenkomst. Indien u interesse heeft om hieraan deel te nemen dan kunt u zich hiervoor apart aanmelden.

programma
09.00 Registratie met koffie en thee
09.30 Welkom, opening en kennismaking
09.40 PBM-normen: inventarisatie waar is welke kennis aanwezig? Welke normcommissies? Welke projecten?
Peter Welleman en Stephanie Jansen, NEN
10.00 Ontwikkelingen op het gebied van PBM-normen in elektrotechniek
Eric van Wely, DuPont
10.30 Pauze
11.00 Gebruik van PBM's in de elektrotechniek, Keuze van de juiste PBM's, link met de ArboWet, Praktijkvoorbeelden, Onderverdeling in "vlambogen" en "onbeschermde aanraking"
Peter Gouweleeuw, VAPRO
11.30 Discussie
- Is er behoefte aan frequentere uitwisseling tussen de verschillende commissies?

- Besluit wel of niet oprichting van Joint Work Group PBM's
12.00 Einde

Deelname & kosten

Deelname aan deze informatiebijeenkomst is gratis, maar bij 'no-show' zijn wij gehouden reserverings- en administratiekosten in rekening te brengen.

Locatie

NEN
Vlinderweg 6
2623 AX Delft
(route)

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Persoonlijke beschermingsmiddelen en elektrotechniek 09.00-12.00 uur - NEN Delft 0,--

Nu inschrijven

Contact

Vragen over uw registratie? Neem contact op met Evenementen

(015) 2 690 422

Evenementen

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Peter Welleman, Consultant NEN Elektriciteitsvoorziening.

(015) 2 690 191

Peter Welleman