Evenement

Informatiemiddag verordening Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Informatiemiddag verordening Persoonlijke Beschermingsmiddelen

  • 14 november 2016 - Delft

Informatiemiddag nieuwe Europese verordening PBM

De nieuwe Europese verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 2016/425 is gepubliceerd. Op termijn vervallen daardoor de huidige Europese richtlijn PBM 89/686 en de Nederlandse wetgeving voor PBM. NEN organiseert op 14 november een informatiemiddag over persoonlijke beschermingsmiddelen en de nieuwe verordening. Daarnaast wordt aandacht besteed aan andere actuele onderwerpen op het gebied van PBM.

Vervolg
In april dit jaar is er al een succesvolle informatiebijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst in het najaar is hier een vervolg op. Er wordt opnieuw aandacht besteed aan de PBM verordening 2016/425 en de gevolgen van deze nieuwe wetgeving voor diverse belanghebbenden, maar ook aan gebruikers en hun ervaring met persoonlijke beschermingsmiddelen.

Aanmelden
De informatiemiddag vindt op maandag 14 november plaats bij NEN in Delft. Aanmelden kan tot 1 november.

Voor vragen over het programma kunt u contact opnemen met Stephanie Jansen, consultant Industrie & Veiligheid, 015- 2 690 180 of iv@nen.nl.


Wat verandert er door de verordening PBM

Het toepassingsgebied wordt verbreed, omdat de uitsluiting van producten voor particulier gebruik ter bescherming tegen hitte, vocht en water wordt geschrapt. De lijst van categorie 3 producten is herzien en er zijn producten aan toegevoegd, zoals gehoorbescherming. De eisen voor bijgeleverde documenten en de geldigheid en procedure van keuringen zullen wijzigen. Zo zal bijvoorbeeld de Declaration of Conformity altijd meegelevert moeten worden.

In drie essentiƫle gezondheids- en veiligheidseisen zijn kleine wijzigingen ingevoerd om verwarring te verminderen. De nieuwe verordening is van toepassing op alle vormen van aanbod, dus ook op online verkoop.

De verordening is in lijn gebracht met het Nieuw Wetgevend Kader (NWK) waardoor algemene wijzigingen in het Europees beleid worden overgenomen. Hierdoor is de rol van markttoezicht aangescherpt en zijn niet alleen de fabrikant en zijn wettelijke vertegenwoordiger verantwoordelijk, maar ook importeurs en distributeurs.

Tot slot is de nieuwe Europese wetgeving geen richtlijn maar een verordening. Dit betekent dat de tekst niet opgenomen wordt in nationale wetgeving, maar direct van kracht is in alle Europese lidstaten. Dit betekent dus dat lidstaten hun bestaande nationale wetgeving moeten intrekken.

Programma
13.00 volgt zo snel mogelijk
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00

Het complete programma volgt zo snel mogelijk.

Locatie

NEN, Vlinderweg 6. 2623 AX Delft (route)

Deelnamekosten

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Eerder door u bekeken

Inschrijven


Verordeningen voor Persoonlijke beschermingsmiddelen 13.00-17.00 uur - NEN Delft
0,-

Nu inschrijven

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Stephanie Jansen, consultant Industrie en Veiligheid.

015 2 690 180

iv@nen.nl