Evenement

Internet of Things Security en Privacy

Internet of Things Security en Privacy

  • 21 maart 2019 - NEN, Delft
Programma
13.00 Inloop/ registratie met koffie en thee
13.15 Inleiding
13.30 Ontwikkelingen uit Europese standaardisatie Cyybersecurity and Data Protection; Framework for European Cybersecurity Certificates
Ben Kokx (Philips, CEN/CLC/JTC 13 WG 6 Product Security Voorzitter)
14.00 Ontwikkelingen uit Europese cyber regelgeving - radio apparatuur richtlijn (RED) en ICT veiligheidseisen
Jean-Paul van Assche (Agentschap Telecom)
14.30 Pauze
14.45 Internationale standaarden voor IoT security en privacy; NEN Werkgroep 'IoT Security en privacy'
Vlora Rexhepi- van der Pol (NEN)
15.15 Discussie: Het belang van Nederland in standaardisatie, regelgeving en certificatie voor IoT security en privacy
15.45 Afsluiting
16.00 Netwerkborrel

De diversiteit van Internet of Things (IoT) toepassingen leidt tot vele uitdagingen op het gebied van security en privacy. De risico’s die het koppelen van allerlei apparaten aan het internet met zich meebrengt zijn groot. De Europese Commissie heeft al aantal maatregelen aangekondigd. Op 21 maart worden tijdens de NEN kick-off bijeenkomst ´IoT Security en Privacy´ de laatste ontwikkelingen gepresenteerd.

Het ‘Internet of Things’ (IoT) biedt in diverse domeinen veel kansen voor automatisering, nieuwe producten, diensten en nieuwe verdienmodellen. De opmars van IoT toepassingen leidt tot een snelle groei van het aantal verbonden apparaten. De veiligheidsrisco’s nemen ook exponentieel toe.

Met de Cyber Security Act wil de Europese Commissie inspelen op deze risico’s. Een van de onderdelen van de Cyber Security Act is een Europees cyber security certificatiesysteem voor ICT producten. Dit is een zeer belangrijke ontwikkeling voor de toekomst van IoT.

NEN werkgroep IoT Security

Experts in de NEN werkgroep IoT Security leveren een bijdrage aan en beïnvloeden de normen die de basis zullen vormen voor het Europese certificatiesysteem voor (o.a.) IoT. Ook worden ze in een vroegtijdig stadium geïnformeerd over de acties onder de Cyber Security Act.
Op 21 maart organiseert NEN de kick-off bijeenkomst 'IoT security en privacy' van de NEN werkgroep IoT Security. Tijdens de kick-off wordt onder andere gesproken over de stand van zaken in Europa en in Nederland, internationale standaardisatie ontwikkelingen, het belang en inbreng van Nederland.

Locatie

NEN
Vlinderweg 6
2623 AX Delft

AFBEELDING LOCATIE

Deelnamekosten

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos, maar bij 'no-show' zijn wij gehouden reserverings- en administratiekosten ad € 35,- in rekening te brengen.

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Kick-off bijeenkomst 13.15 - 16.00 Delft 0,-

Nu inschrijven

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Vlora Rexhepi - van der Pol, consultant NEN KID

015 2 690 153

kid@nen.nl

Vragen over registratie

Heeft u een vraag over uw registratie, neem dan contact op met NEN Evenementen

Evenementen@nen.nl

015 2 690 422 of 2 690 294