Evenement

Introductieseminar Compliancemanagement

Introductieseminar Compliancemanagement

Introductieseminar Compliancemanagement

Geen cursusdata beschikbaar

De internationale richtlijn voor compliancemanagement, ISO 19600, helpt organisaties met het borgen van de naleving van wet- en regelgeving, maar ook bij het voldoen aan allerlei andere eisen, zoals klanteneisen, interne gedragscodes en branche-afspraken. Door NEN is actief bijgedragen aan de ontwikkeling van deze richtlijn.

Introductieseminar Compliancemanagement

Tijdens het introductieseminar wordt de Nederlandse vertaling gelanceerd van NEN-ISO 19600 de richtlijn voor compliancemanagement. In deze NEN-ISO 19600 worden standaardelementen van een managementsysteem ingekleurd en aangevuld voor het onderwerp compliance. Zo is er bijvoorbeeld veel aandacht voor rollen en verantwoordelijkheden van bestuur, directie, lijnmanagement en medewerkers van een organisatie en voor de onafhankelijkheid van de compliance-officer (of algemener: de compliancefunctie).

Dagvoorzitter

Sylvie Bleker-Van Eyk

Dagvoorzitter is Sylvie Bleker-Van Eyk, Director bij Deloitte Risk Services BV en voorzitter NEN normcommissie compliancemanagement.

Omdat compliancemanagement voor bedrijven van belang is, heeft NEN een aantal bestuurders/leiders uit verschillende sectoren gevraagd en bereid gevonden om zitting te nemen in het Comité van Aanbeveling (CvA) en vanuit hun rol het belang van een gedegen compliancemanagement te onderstrepen.

De leden van dit comité:

Arnd Thomas

Site leader Dow Terneuzen en tevens voorzitter van de VNCI werkgroep Veiligheid, Gezondheid en Milieu
"De waarde van een uitstekend compliance management straalt uit in de gehele waarde keten van een bedrijf. ISO19600 fungeert als de spiegel en PDCA vehicle om uitstekende compliance te bereiken."André Jurjus

directeur Netbeheer Nederland
"Compliance management is meer dan voldoen aan wet- en regelgeving. ISO 19600 biedt hiervoor een internationaal geaccepteerd referentiekader."Muel Kaptein

Partner at KPMG Forensic & Integrity en hoogleraar bij RSM Erasmus Universiteit
“Met de nieuwe ISO 19600 belandt compliance management in een nieuwe en veelbelovende fase. Voor bedrijven en hun toezichthouders biedt ISO 19600 waardevolle handvatten.”Leonie van de Voort

CEO Charm
"Een internationale norm voor compliance management die beheerste en integere bedrijfsvoering gestructureerd samenbrengt."Alexander MacLean

Hoofd Compliance ING Bank NL
Juist voor een relatief jong vak als Compliance is normering belangrijk. Het wordt spannend om duidelijke normen te formuleren voor cultuur en gedrag
Jenny Thunnissen

Inspecteur-generaal Inspectie leefomgeving en transport
“Toezichthouders worden altijd blij wanneer ondertoezichtstaanden zelf initiatieven nemen in de naleving”

Dagvoorzitter

Dagvoorzitter is Sylvie Bleker-Van Eyk, Director bij Deloitte Risk Services BV en voorzitter NEN normcommissie compliancemanagement.

Comité van Aanbeveling in plenair forum

We hebben leden van het Comité van Aanbeveling bereid gevonden om zitting te nemen in het interactief plenair forum, dat in de middag plaatsvindt.

12:00 inloop en broodjeslunch
13:00 welkomstwoord, opening en introductie op de middag
Door dagvoorzitter: Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk, directeur Deloitte Risk Services B.V. en voorzitter normcommissie compliance management
13:15 Toelichting op ontwikkeling en inhoud ISO 19600
Algemene achtergrond, inhoud en samenhang met andere ISO-normen
Dick Hortensius, senior consultant NEN
Risicomanagement en cultuur en gedrag uitgelicht
Pieter van der Zwet, directeur Noord Europa MWH Global
• Vragen en discussie
14:15 Aanbieding van de NL-vertaling door Piet Hein Daverveldt, directeur NEN
14:30 Netwerkpauze
15:00 Betekenis van ISO 19600 in de praktijk
• Visie vanuit bedrijfsleven
Geïntegreerde aanpak compliance- en risicomanagement met aandacht voor cultuur en gedrag, verhouding met andere systemen
Alexander MacLean, Hoofd Compliance ING Bank NL
• Praktijkvoorbeeld vanuit een organisatie van compliance management en de relatie met kwaliteitsmanagement en assetmanagement
Frank Schonewille, compliance officer ENEXIS B.V.
• Visie vanuit toezichthouder
Jaap Cats, Afdelingshoofd toezicht en handhaving, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
• Vragen en discussie
16:00 Debat over relatie compliance management, toezicht en regelgeving
Onderleiding van de Dagvoorzitter met onder meer Frank Schonewille (compliance officer ENEXIS B.V), Leonie van de Voort (CEO Charm), Muel Kaptein (Partner at KPMG Forensic & Integrity en hoogleraar bij RSM Erasmus Universiteit), Jenny Thunnissen, (Inspecteur-generaal Inspectie leefomgeving en transport)
17:00 Afsluiting dagvoorzitter
17:15 Netwerkborrel

Laatste update van het programma!

Bekijk het volledige programma.

Op initiatief van Australië heeft ISO de afgelopen twee jaar gewerkt aan een mondiale richtlijn voor compliancemanagement. Vanuit Nederland is daar een actieve bijdrage aan geleverd. In december 2014 is het resultaat van dit project gepubliceerd in de vorm van ISO 19600 ‘Compliancemanagementsystemen – Richtlijnen’. ISO 19600 biedt alle typen organisaties en bedrijven handvatten voor borgen van de naleving van wet- en regelgeving, maar ook voor het voldoen aan allerlei andere eisen, zoals klanteneisen, interne gedragscodes en branche-afspraken. Voorbeeldgedrag en commitment van managers is essentieel om een cultuur tot stand te brengen waarin compliance ‘normaal’ is en medewerkers op alle niveaus en in alle omstandigheden het juiste gedrag en attitude ten toon (kunnen) spreiden. Daarom wordt in ISO 19600 niet alleen een ‘systeem’ beschreven, maar wordt ook aandacht besteed aan menselijk gedrag. ISO 19600 helpt organisaties hun aanpak van compliancemanagement te verdiepen en te verbreden.


Leest u hier meer over het werk van de normcommissie

Doelgroep

Het seminar richt zich op:

  • Bestuurders die verantwoordelijk zijn voor het in compliance zijn van hun organisatie
  • Toezichthouders (zowel inspecteurs in het veld als hogere echelons) vanuit de verschillende domeinen: financieel, SZW, ILT, RUD, omgevingsdiensten etc
  • Compliance officers bij bedrijven en overheden
  • Kwaliteits, milieu-,arbo- en risicomanagers (die ook met compliance te maken hebben)
  • Adviesbureaus (inclusief zzp-ers), opleidingsinstituten
  • Allen afkomstig uit of te maken hebbend met de verschillende toezichtsdomeinen (bijv. financieel, milieu, veiligheid)

Locatie

Jaarbeurs
Jaarbeursplein 3521 AL Utrecht

Kosten

De deelnameprijs voor dit seminar is € 295,00 (ex.BTW); inclusief de inlooplunch, pauze drankjes, netwerkborrel en inclusief de NL vertaling van ISO 19600.

Heeft u recht op korting? Geef dit aan bij uw inschrijving, dan geldt voor u het speciale tarief van € 150,00 (ex.BTW).

Gezien de zaalcapaciteit (maximaal aantal deelnemers) is het raadzaam om tijdig in te schrijven.

Verhinderd?

Als u verhinderd bent, kunt u in uw plaats een collega laten deelnemen, mits vooraf gemeld bij NEN Evenementen. Indien u uw inschrijving wilt annuleren dient u rekening te houden met onze Algemene voorwaarden.

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Introductieseminar 13.00 - 17.00 uur - Jaarbeurs Utrecht 295,00 (ex. btw)

(inclusief de NL vertaling van ISO 19600)

Meer informatie

Vragen over uw registratie? Neem contact op met NEN Evenementen, Carolien Wijtman

(015) 2 690 448

evenementen@nen.nl

Inhoudelijke vragen?

Wilt u meer weten over NEN-EN-ISO 19600, neem dan contact op met NEN Managementsystemen, Dick Hortensius

015 2 690 115

dick.hortensius@nen.nl