Evenement

Ontwikkeling keurmerk slimme zorg thuis

Ontwikkeling keurmerk slimme zorg thuis

Op donderdag 24 januari, tijdens de E-health week vond een door NEN, Vitaal Thuis, Nictiz en WDTM georganiseerde informatiebijeenkomst plaats over de ontwikkeling van een keurmerk voor ‘slimme zorg thuis’. Doel van de bijeenkomst was om belanghebbenden te informeren en om te onderzoeken welke partijen net als de initiatiefnemers de noodzaak zien voor een complete set van heldere, toetsbare kwaliteitscriteria te ontwikkelen voor e-Health thuis. De informatiebijeenkomst krijgt dan ook een vervolg. Op 10 april 2019 zal de eerste werkgroep plaatsvinden waarin een start wordt gemaakt met het traject. Op deze pagina kunt u zich inschrijven voor deelname aan de werkgroep.


  • 10 april 2019 - Delft

Programmaverloop

  • 13.00 - Start werkgroep
  • 15.30 - Einde werkgroep

Op donderdag 24 januari, tijdens de E-health week vond een door NEN, Vitaal Thuis, Nictiz en WDTM georganiseerde informatiebijeenkomst plaats over de ontwikkeling van een keurmerk voor ‘slimme zorg thuis’.
Doel van de bijeenkomst was om belanghebbenden te informeren en om te onderzoeken welke partijen net als de initiatiefnemers de noodzaak zien voor een complete set van heldere, toetsbare kwaliteitscriteria te ontwikkelen voor e-Health thuis.

Veel van de deelnemers zien ook dat het ontbreken van heldere norm momenteel één van de belemmeringen is voor brede toepassing van slimme zorg thuis.

Start werkgroep

De informatiebijeenkomst krijgt dan ook een vervolg. Op 10 april 2019 zal de eerste werkgroep plaatsvinden waarin een start wordt gemaakt met het traject. Op deze pagina kunt u zich inschrijven voor deelname aan de werkgroep.
Aan de deelname aan deze werkgroep zijn nog geen kosten verbonden. Als u na deze eerste bijeenkomst besluit om deel te blijven nemen, brengt dit mogelijk wel kosten met zich mee.
Op de eerste vergadering wordt met alle deelnemende partijen een (project)voorstel besproken waarin aanpak, opzet, planning, begroting en de wijze waarop de deelnemende partijen een bijdrage leveren (in geld en/of in tijd) beschreven is.

Locatie

NEN,
Vlinderweg 6
2623 AX Delft

Deelnamekosten

Aan de deelname aan deze werkgroep zijn nog geen kosten verbonden. Als u na deze eerste bijeenkomst besluit om deel te blijven nemen, brengt dit mogelijk wel kosten met zich mee.

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Kick-off werkgroep 13.00-15.30 Delft 0,-

Nu inschrijven

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Kars Jansen, consultant NEN Zorg en Welzijn

015 2 690 318

zw@nen.nl

Vragen over registratie

Heeft u een vraag over uw registratie, neem dan contact op met NEN Evenementen

Evenementen@nen.nl

015 2 690 422 of 2 690 294