Evenement

Workshop Legionella: van NEN 6265 naar NEN-EN-ISO 11731

Workshop Legionella: van NEN 6265 naar NEN-EN-ISO 11731

Inclusief parallelsessies en laboratoriumbezoek


  • 22 november 2017 - KWR, Nieuwegein

In juni van dit jaar is NEN-EN-ISO 11731 voor de telling van Legionella in water gepubliceerd en vervangt hiermee NEN 6265. Daarom organiseert de NEN-normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’ op woensdag 22 november de workshop ‘Legionella: van NEN 6265 naar NEN-EN-ISO 11731’. Laboratoria kunnen zo handvatten krijgen om de overstap te maken naar de nieuwe norm.

NEN-EN-ISO 11731:2017 ‘Water - Telling van Legionella’ is van toepassing op verschillende watertypen, zoals: drink-, industrie-, afval-, koel- en oppervlaktewater. De beschreven methoden kunnen ook gebruikt worden voor water gerelateerde matrices, bijvoorbeeld: biofilm en sediment. Tijdens de workshop wordt uitgebreid aandacht besteed aan hoe een laboratorium de selectie kan maken wanneer welke methode te gebruiken voor welk watertype. Onderwerpen die verder aan bod komen zijn onder andere de voorbehandeling van monsters, de keuze van voedingsbodems en monstername.

Nederlandse situatie en overgangsperiode

NEN-EN-ISO 11731 heeft een Nederlands voorwoord, waarin de aanpassingen die gelden voor de Nederlandse situatie worden weergegeven. Deze aanpassingen zijn van toepassing op het onderdeel ‘monstername’. In de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, wordt voor het nemen en analyseren van monsters nog een verwijzing gemaakt naar NEN 6265. In de Staatscourant, van 12 september 2017, staat vermeld dat de aanwijzing van de nieuwe norm (NEN-EN-ISO 11731) in werking treedt met ingang van 1 januari 2019, zodat laboratoria voldoende tijd krijgen om de nieuwe methode in te voeren en daarvoor geaccrediteerd te worden.

Toekomstige NPR als toelichting op NEN-EN-ISO 11731

Een deel van de middag zal in het teken staan om scherper in beeld te krijgen welke onderwerpen uit NEN-EN-ISO 11731, volgens de workshopdeelnemers, verder toegelicht moeten worden in een nog te ontwikkelen Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR). Zo is er bijvoorbeeld al aangegeven dat het zeer wenselijk is om de incubatietijd explicieter te omschrijven in een NPR als toelichting op NEN-EN-ISO 11731. De aangedragen onderwerpen zullen gebundeld worden en vervolgens zal de NEN-normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’ begin 2018 een start maken met het ontwikkelen van de NPR.

Meer informatie

De normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’ is in Nederland verantwoordelijk voor de ontwikkeling van normen op het vlak van watermicrobiologie. Voor meer informatie of deelname aan de subcommissie: Laura Mout, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon 015 2 690 436, e-mail laura.mout@nen.nl.

Programma
09.30 Ontvangst met koffie en thee
10.00 Opening door dagvoorzitter
10.10 Inleidingen, namens:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Wilfred Reinhold
de drinkwaterlaboratoria, Rian Brokx
10.30 De ontwikkeling van NEN 6265 naar NEN-EN-ISO 11731, Simon in ’t Veld, voormalig voorzitter ISO-werkgroep Legionella
11.15 Korte pauze
11.25 Praktische toepassing van NEN-EN-ISO 11731, Anke Brouwer-Hanzens, KWR Watercycle Research Institute
12.00 Lunch
13.15 Middagprogramma met parallelsessies*, o.a.:
- Laboratoriumbezoek
- Vaststellen van prestatiekenmerken, Henk Stegeman, Raad voor Accreditatie, vakdeskundige microbiologie
- Te ontwikkelen NPR als toelichting op NEN-EN-ISO 11731
*Alle onderwerpen komen twee keer aan bod, zodat de deelnemers niets hoeven te missen.
15.45 Afsluiting en borrel
16.30 Einde

Deelname en kosten

De kosten voor deelname aan deze workshop bedragen € 227,50 per persoon

Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers voor deze workshop is beperkt tot vijftig personen. Geïnteresseerde organisaties worden daarom gevraagd om zich in eerste instantie met niet meer dan twee personen per organisatie te registreren.

Locatie

Groningenhaven 7
3433 PE Nieuwegein

 

 

 

 

Route naar KWR te Nieuwegein

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Workshop Legionella 227,50

Nu inschrijven

09.30 - 16.30 uur - KWR, Nieuwegein

Registratie en contact

Wilt u inschrijven of heeft u vragen over uw registratie? Neem contact op met NEN Evenementen

(015) 2 690 422

evenementen@nen.nl

Inhoudelijke vragen?

Voor vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met Laura Mout, Consultant Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 436

laura.mout@nen.nl