Evenement

Masterclass AVG & NEN 7510 & informatiemiddag NEN-EN 15224

Masterclass AVG & NEN 7510 & informatiemiddag NEN-EN 15224

Inclusief informatiemarkt!


  • 28 september 2017 - Den Haag

Masterclass en informatiemiddag

Op 28 september 2017 organiseert NEN bijeenkomst waarbij een de ochtend in het teken staat van een masterclass AVG & NEN 7510 en de middag in het teken van NEN-EN 15224

Masterclass AVG & NEN 7510

Vanaf 25 mei 2018 geldt de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in Nederland, maar ook in de hele EU. Op het ogenblik hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, maar dat gaat dus veranderen. In deze masterclass vertelt onze expert hoe NEN 7510 u kan helpen te voldoen aan de eisen in de AVG.

De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacy rechten, meer verantwoordelijkheden voor organisaties én dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacy toezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

De AVG heeft ook grote impact op de Nederlandse zorgsector. Deze branche wordt verplicht gesteld een privacy impact assessment (PIA) uit te voeren en een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

Wat leert u tijdens de masterclass?

• Hoe NEN 7510 helpt bij de implementatie van de AVG;
• Waar is de gezondheidszorg al vooruitgelopen op de AVG (bijv. verplichte risicoanalyses
van de IGZ en AP);
• Nieuwe punten in de AVG/ meldplicht datalekken;
• De vereisten van kennis bij FG’s, CISO’s, LISO’s. Security Officers;
• Hoe houdt de zorgorganisatie focus op degene over wie het gaat: de patiënt.

Informatiebijeenkomst ‘Aan de slag met de nieuwe norm NEN-EN 15224’

De Europese norm 'ISO 9001 voor de zorg' (NEN-EN 15224) is herzien en gepubliceerd. Voor zorg en welzijnsinstellingen staat de cliënt/patiënt centraal. NEN-EN 15224 biedt zorginstellingen de handvatten dit te realiseren: de zorgverlening aan de zorgontvanger leidend maken. In NEN-EN 15224 is het belangrijkste proces de zorgverlening aan de zorgontvanger en daarmee de continuïteit van zorg vanuit het perspectief van de zorgontvanger.

Sectoren binnen zorg en welzijn

NEN-EN 15224 is van toepassing op verschillende sectoren in zorg en welzijn, zoals publieke gezondheidszorg, eerstelijnszorg, ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, verpleging en verzorging en welzijn. Ook zorginstellingen, die geen branche specifieke kwaliteitsmanagement- systeemnorm hebben, maken gebruik van NEN-EN 15224.

ISO 9001 en NEN-EN 15224

Alle tekst en eisen uit ISO 9001:2015 zijn opgenomen in NEN-EN 15224:2017. Voor de sectoren zorg en welzijn zijn sectorspecifieke aanvullingen toegevoegd aan ISO 9001. Deze toevoegingen zijn duidelijk herkenbaar.

Doelgroep

Managementsysteemmanagers en andere betrokkenen bij de opzet, werking en/of verbetering van managementsystemen in de zorg, werkzaam in verschillende sectoren van zorg en welzijn, zoals publieke gezondheidszorg, eerstelijnszorg, ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, verpleging en verzorging, en welzijn.

Voorlopig programma
09.00 Inloop en registratie
09.30 Welkom en opening
10.00 AVG en NEN 7510
- Wettelijke kaders van privacy voor zorg
- Privacy en NEN 7510
Comforti-ia
12.15 Belang van certificatie en uitreiking 100ste certificaat NEN 7510
12.30 Lunchpauze
13.15 NEN-EN 15224 in de praktijk
- HLS
- Kwaliteitskenmerken
- Belangrijke onderdelen NEN-EN 15224
Vormgeven van de transitie
Adcase/ UMCG
14.00 Perspectief vanuit CI
14.30 Pauze
15.00 Interactieve workshop (eerste ronde)
-Stakeholders en context - Kleemans
- Risico’s en kansen - Kerteza
15.50 Interactieve workshop (tweede ronde)
-Stakeholders en context - Kleemans
- Risico’s en kansen - Kerteza
16.30 Einde

Deelname & kosten

Kosten voor deelname aan:
Masterclass NEN 7510 € 75,-
Informatiemiddag NEN-EN 15224 € 125,-
Combinatiekorting gehele dag € 185,-

Locatie

Caballero Fabriek
Saturnusstraat 60
2516 AH Den Haag

 

 

 

 

Routebeschrijving Caballero Fabriek

Vanuit Amsterdam - Volg de A4 richting Den Haag
Vanuit Rotterdam - Volg de A13 richting Den Haag
Vanuit Utrecht - Volg de A12 richting Den Haag

Volg vanaf het knooppunt Prins Clausplein de A12 richting Den Haag Centrum; Neem afslag 4: Voorburg; Bij de stoplichten linksaf, direct daarna naar rechts, en vervol- gens de eerste straat links de Saturnusstraat op; Rijd deze weg helemaal uit, door het hek en langs de portier.

Routebeschrijving

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Masterclass NEN 7510 & NEN-EN 15224 9.00 - 16.30 uur - Caballero Fabriek Den Haag 185,-

Nu inschrijven

Masterclass NEN 7510 € 75,- Informatiemiddag NEN-EN 15224 € 125,-

Registratie en contact

Wilt u inschrijven of heeft u vragen over uw registratie? Neem contact op met NEN Evenementen

(015) 2 690 422

evenementen@nen.nl

Inhoudelijke vragen?

Voor vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met Rene Gouwens, Consultant NEN Training & Advies en Marlou Bijlsma, Consultant NEN Zorg & Welzijn

(015) 2 690 420/264

Rene Gouwens / Marlou Bijlsma