Evenement

Multi-sites binnen zorg en welzijn

Multi-sites binnen zorg en welzijn

NEN-HKZ in samenwerking met de Raad voor Accreditatie


  • 1 april 2019 - Delft

Bent u gecertificeerd op basis van een 'multisite' – beoordeling door een certificerende instelling? Worstelt u met de nieuwe regels die hiervoor gelden en het voldoen hieraan? Kom dan op 1 april naar NEN in Delft NEN-HKZ organiseert in samenwerking met de Raad voor Accreditatie een bijeenkomst voor multisite organisaties binnen zorg & welzijn.

Nieuwe regels

De term 'multisite' -beoordeling slaat eigenlijk op de beoordeling van een organisatie met meerdere vestigingen. In de praktijk wordt het veelal gebruikt wanneer bij de beoordeling van een multisite organisatie een steekproef wordt getrokken uit het aantal vestigingen. De afspraken over het nemen van een steekproef zijn vastgelegd in een internationaal document (IAF MD1). Dit document is in 2018 gewijzigd. Deze wijziging betreft onder andere de voorwaarden die worden gesteld aan het nemen van zo’n steekproef.
Inmiddels is duidelijk geworden dat een aantal organisaties binnen zorg & welzijn, die op basis van het nemen van zo’n steekproef werden gecertificeerd, niet meer voldoen aan de nieuwe voorwaarden. Misschien geldt dit ook voor uw organisatie en bent u inmiddels door uw certificerende instelling op de hoogte gesteld.

RvA

De Raad voor Accreditatie (RvA), verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de nieuwe regels over multisite, is ook aanwezig om uitleg te geven. Ook de overgangsregeling, onlangs afgesproken voor organisaties die niet meer aan de voorwaarden voor het nemen van een steekproef voldoen, wordt toegelicht.

Twijfelt u of de bijeenkomst voor u van toepassing is? Neem contact op met ons, 015 2690 318.

Programma
13.30 Welkom
Aan de orde komt:
- Wat houden die wijzigingen nou precies in?
- Voldoe ik nog aan de voorwaarden voor het nemen van zo’n steekproef?
- Als ik niet meer aan de voorwaarden voldoe, wat zijn dan de alternatieven?
16.00 Sluiting

Deelnamekosten

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos, maar bij 'no-show' zijn wij gehouden reserverings- en administratiekosten in rekening te brengen.

Locatie

NEN, Vlinderweg 6. 2623 AX Delft

AFBEELDING LOCATIE

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Informatiebijeenkomst 13.30 - 16.00 uur - Delft 0 ,-

Nu inschrijven

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Jojanneke Bolder, consultant Zorg & Welzijn

015 2 690 318

nen-hkz@nen.nl

Vragen over registratie

Heeft u een vraag over uw registratie, neem dan contact op met NEN Evenementen

Evenementen@nen.nl

015 2 690 422 of 2 690 294