Evenement

NCS 7516 'Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties'

NCS 7516 'Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties'

  • 27 juni 2019 - NEN, Delft

Inhoud & Programma informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst is bedoeld om gezamenlijk de koers te bepalen voor het traject.
Na een korte introductie over de inhoud van NTA 7516, plaatst Mark de Lange, namens VWS, het beoogde toetsingskader in een bredere context.
Dan volgt een uitleg over de beoogde aanpak en planning van het ontwikkeltraject.
In het tweede deel van de middag gaan de deelnemers – aan de hand van een aantal stellingen- met elkaar de dialoog aan.
Daarbij gaat het er uiteindelijk om antwoord te krijgen op vragen als:
• Welke belanghebbenden en stakeholders zouden in elk geval betrokken moet zijn?
• Wat is een effectieve aanpak?
• Welke voor de leveranciers relevante aspecten moeten worden meegewogen?
• En wat zijn relevante zaken voor zorgaanbieders en de andere organisaties die NTA 7516 willen gebruiken?

De bedoeling is dat u als potentiele deelnemer een goed beeld heeft van wat er in het ontwikkeltraject gedaan zal worden, welke resultaten beoogd zijn, welke uitdagingen er zijn en welke inspanningen daarbij van u gevraagd kunnen worden.
Op basis daarvan kunt u een weloverwogen beslissing nemen wel of niet aan het ontwikkeltraject deel te nemen.

Programma
13.30 Inloop
14.00 Welkom
14.05 Introductie NTA 7516
14.20 Ministerie van VWS over certificering van Veilige Mail
14.35 Plan van aanpak en planning Ontwikkeltraject toetsingskader
15.00 Discussie aan de hand van stellingen
16.30 Bijdrage en Deelname
17.00 Afsluiting

Aanleiding
Op 15 mei 2019 is NTA 7516 ‘Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties (uitwisseling van ad-hocberichten met persoonlijke gezondheidsinformatie)’ gepubliceerd. NTA 7516 is bedoeld om het gebruik van e-mail en chatapplicaties te voorzien van randvoorwaarden en zo veilige en betrouwbare uitwisseling van persoonlijke gezondheidsinformatie te borgen. Daarnaast beoogt NTA 7516 te bewerkstelligen dat er tussen de verschillende oplossingen die er voor professionals beschikbaar zijn, onderling berichten uitgewisseld kunnen worden, ongeacht wie de leverancier van de oplossingen is.
Het uiteindelijke doel is dat e-mail en chatapplicaties als een veilige vorm van uitwisseling van persoonlijke gezondheidsinformatie worden gebruikt. NTA 7516 vormt daarmee een aanvulling op de normen die er al zijn, waaronder NEN 7510-1 en NEN 7510-2, die voor het verwerken van persoonlijke gezondheidsinformatie in brede zin gelden.

Doel NCS 7516
Tijdens de ontwikkeling van NTA 7516 is hebben de deelnemende marktpartijen de behoefte uitgesproken om middels een onafhankelijke beoordeling aan te tonen dat e-mail of chatapplicaties aan de eisen in NTA 7516 voldoen. In eerste instantie ligt de focus op certificatie van de e-mail en chatapplicaties zelf én de leveranciers. Maar ook zal kort daarna wordt gekeken naar mogelijkheden om de zorginstellingen die de e-mail en chatapplicaties gebruiken, te certificeren op dit vlak (in aanvulling op NEN 7510). De eisen voor deze onafhankelijke beoordeling worden vastgelegd in een certificatieschema (NEN Conformiteitsbeoordeling Schema (NCS)).

In de praktijk zal NCS 7516 twee doelen dienen:
- Leveranciers kunnen hiermee aantonen dat hun product voldoet aan de eisen van NTA 7516 én
- de organisaties (zorg, gemeente, justitie) kunnen van elkaar weten met wie ze NTA 7516 compliant kunnen uitwisselen.

Doelgroep

Op 27 juni organiseert NEN een informatiebijeenkomst voor relevante stakeholders, waar de richting van het centraal toetsingsschema en plan van aanpak aan bod zullen komen. Dit schema zal worden gebruikt bij certificering tegen NTA 7516.

Bent u belanghebbende partij en wilt u meepraten over het toetsingsschema? Meld u zich dan aan!

Locatie

NEN
Vlinderweg 6
2623 AX Delft

AFBEELDING LOCATIE

Deelnamekosten

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos, maar bij 'no-show' zijn wij gehouden € 35,- reserverings- en administratiekosten in rekening te brengen.

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Informatiebijeenkomst 14.00-17.00 NEN Delft 0,-

Nu inschrijven

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Kars Jansen of Shirin Golyardi, consultants NEN Zorg en Welzijn.

015 2 690 318

zw@nen.nl

Vragen over registratie

Heeft u een vraag over uw registratie, neem dan contact op met NEN Evenementen

Evenementen@nen.nl

015 2 690 294