Evenement

NEN 7779 Meetonzekerheid: praat mee!

NEN 7779 Meetonzekerheid: praat mee!

NEN 7779 meetonzekerheid wordt herzien en praktischer toepasbaar gemaakt


  • 21 september 2017 - RWS Lelystad

Voor de bepaling van meetonzekerheid in het laboratorium is NEN 7779 sinds jaren het referentiedocument. Op dit moment wordt NEN 7779 herzien en daarom willen wij u informeren over alle wijzigingen in de herziene norm. NEN organiseert deze middag in samenwerking met Fenelab.

Programma
13.00 Ontvangst met koffie
13.30 Welkom door dagvoorzitter Thamar Zijlstra (namens commissie en werkgroep)
13.45 Opening door Bernd Kroon, voorzitter van Fenelab – belang van NEN 7779 voor de laboratoria
14.00 Jo Klaessens - Presentatie van de nieuwe NEN 7779
14.30 Henk van de Wiel - Bepalen van de meetonzekerheid
15.00 Na toelichting van de voorzitter Thamar Zijlstra: sessie in groepjes over een thema
15.30 Inleveren schriftelijke conclusies. Aansluitend theepauze
15.45 Plenair: terugkoppeling en conclusies, onder voorzitterschap Jo Klaessens
16.30 Netwerkborrel

Sessie thema's

Thema 1 Toepassing meetonzekerheid (onder begeleiding van Jo Klaessens)
In sommige omgevingen wordt meetonzekerheid gebruikt ten faveure van de leverancier: het product voldoet indien de meetwaarde kleiner is dan de limietwaarde vermeerderd met de meetonzekerheid. In andere gebieden juist ten faveure van de afnemer: het product voldoet indien de meetwaarde kleiner is dan de limietwaarde verminderd met de meetonzekerheid.
Hebt u in uw labomgeving ervaring met het gebruik van meetonzekerheid? Zo ja, om welke manier gebeurt dat dan?

Thema 2 Probleemgebieden meetonzekerheid
Geaccrediteerde laboratoria zijn verplicht om de meetonzekerheid te bepalen. Welke zijn er in uw werkgebied de grootste praktische problemen ten aanzien van de bepaling van de meetonzekerheid?

Thema 3 Meetonzekerheid en NEN 7779 (onder begeleiding van Henk van de Wiel)
NEN 7779 wil een handleiding zijn voor de bepaling van de meetonzekerheid in de praktijk. Evalueer de volledigheid van de norm in dit opzicht. Bijvoorbeeld, zijn er belangrijke onderwerpen die ontbreken?

Thema 4 Toepassingsgebied NEN 7779
NEN 7779 heeft als officieel toepassingsgebied: milieu, voedingsmiddelen en voeders. Zijn er andere gebieden waar de norm prima kan worden toegepast?

Thema 5
Meetonzekerheid is een complex begrip, zeker voor niet-statistici. Daarom heeft de normcommissie een whitepaper voor leken geschreven. Hoe communiceer je over meetonzekerheid?

Volgens de internationale norm voor kwaliteitsmanagement in laboratoria (ISO 17025) moet er, naast vaststellen van meetresultaten, ook meetonzekerheid worden bepaald. Voor de bepaling van meetonzekerheid in het laboratorium is NEN 7779 sinds jaren het referentiedocument. Deze norm, die op dit moment wordt herzien, is niet alleen van toepassing op milieu, maar ook op diervoeding en levensmiddelen.

Belangrijkste wijzigingen
In 2008 is de Nederlandse norm voor het bepalen van meetonzekerheid voor het eerst gepubliceerd. De jarenlange ervaring met deze norm is meegenomen in de herziening. Zo volgt de structuur van de norm het werkproces en zijn er een flink aantal praktische voorbeelden toegevoegd.

Commentaar leveren
Het voorstel voor de nieuwe norm wordt binnenkort gepubliceerd op normontwerpen.nen.nl. Belanghebbenden kunnen daar commentaar leveren of hun reactie geven. De werkgroep herziening NEN 7779 zal zich buigen over alle commentaren en waar opportuun verbeteringen doorvoeren.

Opdrachtgever?
Bent u opdrachtgever en heeft u behoefte aan een algemene introductie in meetonzekerheid? Download de gratis white paper

white paper 'Meetonzekerheid

Deelname & kosten

Deelname aan deze informatiemiddag kost € 70,- (ex. BTW), Leden van Fenelab betalen € 50,- (ex. BTW).

Locatie

Rijkswaterstaat
Zuiderwagenplein 2
8224 AD Lelystad

Parkeren
Parkeren is beperkt mogelijk op het parkeerterrein van RWS (slagboom) of op de openbare parking.
Openbaar vervoer
Vanaf station Lelystad gaan diverse bussen naar Lelycentre winkelcentrum (o.a. lijn 1). Dan is het 3 minuten lopen naar de ingang van het Smedinghuis. Zie ook de reiswijzer.

Eerder door u bekeken

Inschrijven

NEN 7779 Meetonzekerheid 13.00-17.30 uur - RWS Lelystad 70,-

Nu inschrijven

Informatiemiddag

in samenwerking met Fenelab

Registratie en contact

Wilt u inschrijven of heeft u vragen over uw registratie? Neem contact op met NEN Evenementen

(015) 2 690 422

evenementen@nen.nl

Inhoudelijke vragen?

Voor vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met Thamar Zijlstra, Consultant bij NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 154

mm@nen.nl