Evenement

NEN-INK - 'Veranderen we snel genoeg?'

NEN-INK - 'Veranderen we snel genoeg?'

  • 14 april 2020 - NEN Delft

Hoe richt ik mijn organisatie in, zodat zij in de toekomst waardevol blijft? Aan welke strategische knoppen draai ik dan? Hoe innoveer ik? Welke belanghebbenden in het ecosysteem van de organisatie heb ik nodig? Hoe geef ik een verandertraject vorm? Welke rol ligt er voor leiders? Allemaal vragen die wijzen naar het vraagstuk van business excellence. Met deze en andere vragen worstelen veel leiders, kwaliteitsmanagers, verandermanagers en innovators. Onder de naam 'INK.next' bieden we je een programma, waarin jij praktische handvatten krijgt voor je eigen vraagstukken.

Aanleiding voor de INK.next workshopcyclus is de lancering van het nieuwe EFQM-model in oktober 2019. Dit model benoemt een aantal belangrijke uitdagingen voor organisaties. In de cyclus zijn de zes onderwerpen opgenomen die we in Nederland als de belangrijkste vernieuwingen in het EFQM-model zien. Met praktische aanpakken faciliteert INK.next de toepassing van het EFQM-model. Bovendien werken we aan de hand van de nieuwe inzichten die in deze workshops aan de orde komen aan een nieuw maturity-model, het INK-next model. Dit model is eveneens bedoeld om de toepassing van het EFQM-model te ondersteunen. Het zal eind 2020 worden gepubliceerd.

Met deze 6 uitdagingen voor ogen werken we aan een INK.next. Dit workshopprogramma INK.next is gestructureerd naar het nieuwe EFQM-model dat in oktober 2019 werd gelanceerd. Het INK.next workshopprogramma besteedt aandacht aan de belangrijkste vernieuwingen geeft houvast bij verandering en innovatie.

What's next? INK.next workshops!

In een reeks van zes workshops komen de kernthema's aan de orde:
1. Veranderen we snel genoeg?
2. Wat wil de klant nu écht?
3. Leiderschap en organisatiecultuur voor toekomstgerichte samenwerking
4. De balans vinden tussen presteren in het nu en transformeren en innoveren
met het oog op de toekomst
5. Data als inspiratiebron voor transformeren en innoveren
6. (Wat) moeten we eigenlijk veranderen?

Deelname aan de INK.next workshop cyclus biedt je:

* Kennis op de thema's die als nieuwe uitdagingen worden gezien bij een excellente bedrijfsvoering;
* Praktische aanpak voor je eigen organisatie;
* Topsprekers op de verschillende thema's;
* Ondersteuning van je organisatie bij het toepassen van het nieuwe EFQM-model;
* Kennismaking met professionals uit andere organisaties;
* Ruimte om eigen uitdagingen te bespreken met peers en deskundigen.

Voor wie?

Voor professionals die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van de kwaliteit binnen organisaties. Denk aan kwaliteitsmanagers, directeuren, lijnmanagers, strategische kwaliteits-, commercieel, HR-, beleids- of financieel managers, change agents en consultants.

Kosten

Voor de hele reeks: € 1195,- (exl BTW)
Per sessie: € 325,- (exl BTW)

De workshops vinden plaats van 13.30 uur tot 17.00 uur, Vlinderweg 6, Delft.
Behalve workshop 5 (16 oktober 2020). Deze vindt plaats in de ochtend (09.30 uur tot 12.00 uur) en wordt gehouden in de Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249 te Den Haag. Aansluitend is er een lunch en gelegenheid tot deelname aan World Standards Day.

Workshop 1 - Veranderen we snel genoeg?

Datum: 14 april 2020

Trefwoorden: nieuwe EFQM-model, INK.next, contextanalyse, interactie in het ecosysteem

Sprekers/begeleiders: Renco Bakker, Ortwin Costenoble, René Gouwens, Dick Hortensius, Ruud Stassen, Ronald Stevens, Bas van der Velde (INK.next kernteamleden)

Een organisatie verbeteren en vernieuwen in een VUCA*)-wereld is een uitdaging! Het feit dat de omgeving Vluchtig, Onzeker, Ingewikkeld en Dubbelzinnig/niet eenduidig is, maakt besluitvorming lastig. De contextanalyse van het nieuwe EFQM-model brengt het ecosysteem, belanghebbenden en hun belangen in kaart. Als we blijven doen wat we altijd hebben gedaan, gaan we dan ook krijgen wat we altijd hebben gehad? Het model vergelijkt de impact en snelheid van verandering in de omgeving met de veranderkracht en het verandertempo van de organisatie. Zij helpt het ecosysteem assertief te scannen op kansen voor de toekomst en identificeert risico’s. Zet inzichten om in scenario’s voor continuïteit en groei in de toekomst. Deze contextanalyse stopt niet bij een inventarisatie (zoals de klassieke DESTEP-methode), maar biedt een ‘call to action’.
Tijdens de bijeenkomst oefenen de deelnemers, aan de hand van hun eigen casus, met de methodiek.
*) Volatile, Uncertain, Complicated and Ambiguous.

Workshop 2 - Wat wil de klant nu écht?

Datum: 28 mei 2020

Trefwoorden: Verbinding met en waardecreatie voor belanghebbenden

Spreker: Eric de Haan

Kijken naar je eigen prestaties door de ogen van belanghebbenden. Het is makkelijk gezegd, maar één van de lastigste dingen om te doen. Vaak is in organisaties ‘de belanghebbende centraal’ verworden tot het inrichten van enkele customer journeys met de Net Promoter Score als heilig kompas. Dat klinkt wellicht overtuigend, maar het geeft geen antwoord op cruciale vragen zoals: Is de missie van de organisatie wel aansprekend en inspirerend (genoeg) voor klanten medewerkers en andere belanghebbenden? Sluit de strategie aan op de thema’s die zij belangrijk vinden en geeft zij voldoende ruimte en richting aan medewerkers om ze waar te maken? Begrijpt de organisatie wat belanghebbenden werkelijk nodig hebben en wensen? Zijn leiders in staat om de stem van belanghebbenden door te laten klinken in hun organisatie? Heeft de organisatie scherp welke beleving ze klanten wil bieden en waar ze het verschil wil maken met andere organisaties? En hoe wordt feedback van onder andere klanten als medewerkers opgehaald om er doorlopend van te leren?

Bij deelname aan deze workshop krijgt u het boek 'Excelleren in Service, werken aan een excellente service en uitzonderlijke klantbeleving'

Workshop 3 - Leiderschap en organisatiecultuur voor toekomstgerichte samenwerking

Datum: 30 juni 2020

Trefwoorden: Leiderschap en organisatiecultuur

Spreker: Rens van Loon

Het nieuwe EFQM-model beschouwt een organisatie als een open systeem. Een samenwerkingsverband tussen mensen binnen en rond de organisatie. Organisatie en belanghebbenden in de omgeving, die voortdurend in interactie zijn met elkaar.
Welke leiderschapsstijl past hierbij? Geldt dit voor leiders op elk niveau in de organisatie of misschien wel van ons allemaal? Teamwork en een effectieve besluitvorming realiseren. Leiden en je láten leiden. Elkaar scherp houden en zorgen dat de organisatie trouw blijft aan haar bestaansreden en visie.
We hebben elkaars verbeeldingskracht hard nodig, zeker wanneer we trendbreuken in onze ontwikkeling zien aankomen. Het kunnen voeren van een toekomstgerichte dialoog is dan ook een essentiële kunde.

Bij deelname aan deze workshop krijgt u het boek Dialogisch Leiderschap, als het IK wijkt

Workshop 4 - De balans vinden tussen presteren in het nu en transformeren en innoveren met het oog op de toekomst

Datum: 11 september 2020

Trefwoorden: Transformatie, innovatie en going concern

Gastspreker: Frans Nauta & Janne Vereijken

Presteren in het heden en jezelf voorbereiden op veranderingen in de toekomst, zijn twee kanten van dezelfde medaille. Een organisatie die niet presteert, verliest het vertrouwen van haar belanghebbenden en kan geen middelen genereren voor continuïteit. Een organisatie die geen scenario’s ontwikkelt voor de toekomst, wordt verrast door nieuwe ontwikkelingen, loopt risico’s en mist kansen.
Hoe vind je de balans tussen presteren in het nu en transformeren en innoveren met het oog op de toekomst? Welke praktische aanpakken zijn er om dit hand in hand te laten gaan. Wat kunnen we leren van bedrijven en instellingen die hierin succesvol zijn?

Workshop 5 - Data als inspiratiebron voor transformeren en innoveren

Datum: 16 oktober 2020

Trefwoorden: Toekomstgerichtheid, geïnspireerd door voorspellende data, digitale transformatie

Spreker: naam volgt spoedig

Naast het terugkijken op geleverde prestaties met behulp van KPI’s, is het voor topbedrijven en instellingen ook van belang om vooruit te kunnen kijken aan de hand van de data die ze verzamelen. Om voorspellingen te kunnen doen geïnspireerd door verzamelde data. Bijvoorbeeld om capaciteit op de juiste tijd en plaats beschikbaar te hebben. Om de slaagkans van acties te voorspellen. Toekomstgericht, zodat zij hun mensen en middelen het meest effectief kunnen inzetten. Hun processen kunnen verbeteren en vernieuwen. Hun prioriteiten kunnen vaststellen, wanneer ze transformeren en innoveren . Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgen deelnemers zicht op de kansen die dat hun organisatie biedt.

Deze workshop start in de ochtend; na een lunch bestaat gelegenheid om deel te nemen aan de World Standards Day, die ook over toepassing van data in organisatie zal gaan.

Workshop 6 - (Wat) moeten we eigenlijk veranderen?

Datum: 8 december 2020

Trefwoord: Verandermanagement, visie, randvoorwaarden voor veranderen, een samenhangende aanpak

Spreker: Wouter ten Have (ovb)

Analyses op basis van het EFQM-model leveren een gedegen beeld op van hetgeen er in een organisatie moet veranderen. Daarmee is nog niet de vraag beantwoord hoe dat het best kan gebeuren. Een samenhangende en passende veranderaanpak een noodzaak voor organisaties die succesvol willen zijn. Een aanpak die past bij de uitdaging waar de mensen in de organisaties voor staan. Een aanpak die rekening houdt met de vaardigheden die voor de verandering noodzakelijk zijn. Die helder is over de visie erachter, de aanleiding, de onderbouwing en het effect dat men ervan mag verwachten. Die de vraag over benodigde tijd en middelen niet uit de weg gaat. We lichten stap voor stap de inrichting van veranderprocessen en de randvoorwaarden toe, waaronder er succesvol kan worden veranderd. Essentiële vragen voor reflectie op de eigen praktijk worden besproken. Wat zijn je concreet vervolgbare eerste stappen?

Bij deelname aan deze workshop krijgt u het boek Verandermanagement Veranderd

Eric de Haan

Eric de Haan is bestuurder van Stichting Service Excellence, voorzitter van Stichting Gouden Oor en kerndocent van de post hbo-opleiding Service Excellence bij Beeckestijn Business School. Hij schreef onder meer De Tao van Service, is coauteur van Service Excellence en van Excelleren in Service, ontwikkelde het spel ServiceGuru en de Service Excellence Scheurkalender.

Rens van Loon

Rens van Loon is Hoogleraar Dialogical Leadership aan de School of Humanities (Universiteit van Tilburg). Tevens is hij board-member van de International Leadership Association(ILA). Hij is onder andere gespecialiseerd in leiderschapsontwikkeling in de context van organisatie- en cultuurontwikkeling.

Frans Nauta

Frans Nauta was onder andere de founder van de Stichting Nederland Kennisland en secretaris van het Innovatieplatform van de Nederlandse minister-president.Hij is founder van ClimateLaunchpad, visiting scholar aan de Haas School of Business UC Berkeley in Californië en als fellow verbonden aan het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht.

Janne Vereijken

Janne Vereijken is oprichter en eigenaar van Spring Company. Ze heeft jarenlange ervaring in het boosten van de innovatiekracht van organisaties. Dat is niet onopgemerkt gebleven: ze is uitgeroepen tot Rotterdamse Zakenvrouw van het Jaar 2018.Wouter ten Have

Wouter ten Have is organisatieadviseur en hoogleraar Organisatieverandering aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is sinds 2004 managing partner van TEN HAVE Change Management. Zijn adviespraktijk richt zich op strategie, organisatieverandering en ontwikkeling van managers. Hij is tevens (co)auteur van o.a.: Key Management Models, Het boek Verandering, Het Veranderboek, Weg van verandering, Veranderkracht, Change Competence, Reconsidering Change Management en Waardevol organiseren en veranderen.

Locatie

NEN
Vlinderweg 6
2623 AX Delft

AFBEELDING LOCATIE

Deelnamekosten

Volledige reeks themabijeenkomsten: € 1195,-
Deelname separate themabijeenkomst: € 325,-
(prijzen excl.BTW)
Tot 2 weken voor aanvang kunt u zich kosteloos kunnen afmelden. Hierna bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Excelleren in ServiceDialogisch Leiderschap

Verandermanagement Veranderd

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Workshop 13.30 - 17.00 Delft 325,-/1195,-

Nu inschrijven

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Ruud Stassen.

ink@nen.nl

Vragen over registratie

Heeft u een vraag over uw registratie, neem dan contact op met NEN Evenementen

Evenementen@nen.nl

015 2 690 294