Evenement

NEN-INK - '(Wat) moeten we eigenlijk veranderen?'

NEN-INK - '(Wat) moeten we eigenlijk veranderen?'

  • 8 december 2020 - NEN Delft

Hoe richt ik mijn organisatie in, zodat zij in de toekomst waardevol blijft? Aan welke strategische knoppen draai ik dan? Hoe innoveer ik? Welke belanghebbenden in het ecosysteem van de organisatie heb ik nodig? Hoe geef ik een verandertraject vorm? Welke rol ligt er voor leiders? Allemaal vragen die wijzen naar het vraagstuk van business excellence. Met deze en andere vragen worstelen veel leiders, kwaliteitsmanagers, verandermanagers en innovators. Onder de naam 'INK.next' bieden we je een programma, waarin jij praktische handvatten krijgt voor je eigen vraagstukken.

Aanleiding voor de INK.next workshopcyclus is de lancering van het nieuwe EFQM-model in oktober 2019. Dit model benoemt een aantal belangrijke uitdagingen voor organisaties. In de cyclus zijn de zes onderwerpen opgenomen die we in Nederland als de belangrijkste vernieuwingen in het EFQM-model zien. Met praktische aanpakken faciliteert INK.next de toepassing van het EFQM-model. Bovendien werken we aan de hand van de nieuwe inzichten die in deze workshops aan de orde komen aan een nieuw maturity-model, het INK-next model. Dit model is eveneens bedoeld om de toepassing van het EFQM-model te ondersteunen. Het zal eind 2020 worden gepubliceerd.

Met deze 6 uitdagingen voor ogen werken we aan een INK.next. Dit workshopprogramma INK.next is gestructureerd naar het nieuwe EFQM-model dat in oktober 2019 werd gelanceerd. Het INK.next workshopprogramma besteedt aandacht aan de belangrijkste vernieuwingen geeft houvast bij verandering en innovatie.

What's next? INK.next workshops!

In de workshop komt het kernthema aan de orde:
1. (Wat) moeten we eigenlijk veranderen?

Deelname aan de INK.next workshop cyclus biedt je:

* Kennis op de thema's die als nieuwe uitdagingen worden gezien bij een excellente bedrijfsvoering;
* Praktische aanpak voor je eigen organisatie;
* Topsprekers op de verschillende thema's;
* Ondersteuning van je organisatie bij het toepassen van het nieuwe EFQM-model;
* Kennismaking met professionals uit andere organisaties;
* Ruimte om eigen uitdagingen te bespreken met peers en deskundigen.

Voor wie?

Voor professionals die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van de kwaliteit binnen organisaties. Denk aan kwaliteitsmanagers, directeuren, lijnmanagers, strategische kwaliteits-, commercieel, HR-, beleids- of financieel managers, change agents en consultants.

Kosten

Per sessie: € 325,- (exl BTW)

De workshops vinden plaats van 13.30 uur tot 17.00 uur, Vlinderweg 6, Delft.

Workshop 6 - (Wat) moeten we eigenlijk veranderen?

Datum: 8 december 2020

Trefwoord: Verandermanagement, visie, randvoorwaarden voor veranderen, een samenhangende aanpak

Spreker: Wouter ten Have (ovb)

Analyses op basis van het EFQM-model leveren een gedegen beeld op van hetgeen er in een organisatie moet veranderen. Daarmee is nog niet de vraag beantwoord hoe dat het best kan gebeuren. Een samenhangende en passende veranderaanpak een noodzaak voor organisaties die succesvol willen zijn. Een aanpak die past bij de uitdaging waar de mensen in de organisaties voor staan. Een aanpak die rekening houdt met de vaardigheden die voor de verandering noodzakelijk zijn. Die helder is over de visie erachter, de aanleiding, de onderbouwing en het effect dat men ervan mag verwachten. Die de vraag over benodigde tijd en middelen niet uit de weg gaat. We lichten stap voor stap de inrichting van veranderprocessen en de randvoorwaarden toe, waaronder er succesvol kan worden veranderd. Essentiële vragen voor reflectie op de eigen praktijk worden besproken. Wat zijn je concreet vervolgbare eerste stappen?

Bij deelname aan deze workshop krijgt u het boek Verandermanagement Veranderd

Wouter ten Have

Wouter ten Have is organisatieadviseur en hoogleraar Organisatieverandering aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is sinds 2004 managing partner van TEN HAVE Change Management. Zijn adviespraktijk richt zich op strategie, organisatieverandering en ontwikkeling van managers. Hij is tevens (co)auteur van o.a.: Key Management Models, Het boek Verandering, Het Veranderboek, Weg van verandering, Veranderkracht, Change Competence, Reconsidering Change Management en Waardevol organiseren en veranderen.

Locatie

NEN
Vlinderweg 6
2623 AX Delft

AFBEELDING LOCATIE

Deelnamekosten

Deelname separate themabijeenkomst: € 325,-
(prijzen excl.BTW)
Tot 2 weken voor aanvang kunt u zich kosteloos kunnen afmelden. Hierna bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Verandermanagement VeranderdEerder door u bekeken

Inschrijven

Workshop 13.30 - 17.00 Delft 325,-

Nu inschrijven

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Ruud Stassen.

ink@nen.nl

Vragen over registratie

Heeft u een vraag over uw registratie, neem dan contact op met NEN Evenementen

Evenementen@nen.nl

015 2 690 294