Evenement

Normalisatieplatform waterstof voor de industriële en gebouwde omgeving

Normalisatieplatform waterstof voor de industriële en gebouwde omgeving

  • 26 september 2019 - Zoetermeer
Programma
09.30 Ontvangst met koffie/ thee
10.00 Opening en welkomstwoord
10.05 Leidraad voor waterstofnormalisatie
a) Advies aan de beleidscommissie
b) Overzicht relevante normen en normcommissies
c) Pre-normatief onderzoek
10.25 Situatie in Europa
a) CEN/CENELEC Sector Forum rapport
b) Europese platformen
11.25 Koffiepauze
11.35 Gevolgen voor de normcommissies
Interactief gesprek over vragen als:
a) Welke commissies kunnen al aan de slag en wat is daar voor nodig?
b) Wisselwerking met Europa: Waar liggen de prioriteiten?
c) Wat willen we vanuit Nederland adresseren en hoe organiseren we dat?
12.35 Verdere invulling van de taken van het NP-H2IGO
a) Finaliseren advies aan de beleidscommissies
b) Voortzetting WG3 Omgevingsveiligheid
c) Verwachtingen vanuit het platform
13.00 Afsluiting en lunch

Het Normalisatieplatform Waterstof voor de Industriële en Gebouwde Omgeving heeft als doel Nederlandse stakeholders een platform te bieden voor coördinatie, kennisdeling, identificatie en prioritering binnen het normalisatielandschap

Het platform maakt een afweging over wat vanuit Nederland gedaan zou moeten worden en hoe het beste invloed kan worden uitgeoefend. Om dat goed te doen is het nodig om in beeld te brengen en te houden welke ontwikkelingen er gaande zijn rondom normontwikkeling voor waterstof en wie er mondiaal, Europees en nationaal al actief zijn rondom waterstof in de industriële en gebouwde omgeving. Dit moet leiden tot een integrale visie op de behoefte aan normalisatie voor de industriële en gebouwde omgeving en gedeelde prioritering van normalisatiebehoeften.

Normalisatie van waterstof in de industriële en gebouwde omgeving omvat vele aspecten, waarbij de verschillende normcommissies in verschillende stadia van adaptatie van waterstof zijn. In sommige werkvelden is waterstof een normaal product waarvoor normalisatie al volwassen is, terwijl in andere werkvelden het gebruik van waterstof nieuw is. Het leggen van dwarsverbanden en de mogelijkheid om te klankborden om daarmee adequaat in te spelen op de vragen en behoeften van de belanghebbenden uit de keten is daarom een belangrijk bestaansrecht van het platform.

De identificatie en coördinatie van onderwerpen en vraagstukken zal leiden tot werkzaamheden en standpunten voor onder meer bestaande of nieuwe normcommissies. Dat gaat specifiek over het actief volgen van standaardisatietrajecten (nationaal, Europees en mondiaal) of het (helpen) ontwikkelen van nieuwe normen. Hierbij zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van bestaande structuren, inclusief de beleidscommissies. Terugkoppeling vanuit normcommissies en door experts is essentieel voor het goed functioneren van het platform.

Het is niet de intentie dat het platform zich inhoudelijk gaat uitspreken over normen. Vanuit het platform wordt naar de ontwikkelingen op internationaal en Europees niveau gekeken in relatie tot de belangen voor Nederland, en zo nodig zal coördinatie plaats vinden om te zorgen dat er vanuit Nederland de juiste inbreng is op het juiste moment, zonder dat het platform zelf standpunten inneemt over een (concept)norm. Het platform heeft wel mede als doel om standpunten te bepalen indien voor dat specifieke onderwerp nog geen normcommissie actief is. Ook zal het platform dienen voor het afstemmen van standpunten zodat normen uit verschillende werkvelden goed op elkaar aansluiten.

Locatie

FME
Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Deelnamekosten

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos, maar bij 'no-show' zijn wij gehouden € 35,- reserverings- en administratiekosten in rekening te brengen.

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Bijeenkomst 09.30-13.00 Zoetermeer 0,-

Nu inschrijven

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Timo de Groot, consultant NEN Energie.

015 2 690 326

energy@nen.nl

Vragen over registratie

Heeft u een vraag over uw registratie, neem dan contact op met NEN Evenementen

Evenementen@nen.nl

015 2 690 422 of 2 690 294