Evenement

Onderzoek, innovatie en normalisatie: een gouden combinatie?

Onderzoek, innovatie en normalisatie: een gouden combinatie?

  • 25 juni 2019 - The Green Village, Delft

NEN organiseert in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), Octrooicentrum Nederland, Climate-KIC en TU Delft een interactieve bijeenkomst voor organisaties die actief zijn op het gebied van onderzoek en innovatie.

Waarover gaat het?
De bijeenkomst "Onderzoek, innovatie en normalisatie: een gouden combinatie?" laat zien hoe normalisatie kan helpen met het opschalen van onderzoek en innovatie op de markt. Normalisatie kan worden ingezet als een effectief middel in het vertrouwen in en acceptatie van innovaties.

In de ochtend lichten sprekers van RVO, Octrooicentrum, Climate-KIC en TU Delft toe over de wijze waarop normalisatie ondersteunt:

* bij het creëren van draagvlak en vermarkten van innovaties
* het verder brengen van onderzoeksresultaten en verkijgen van erkenning
* door toegang te bieden tot een groot internationaal netwerk

Vragen over normen, octrooien, toegang tot internationale markten? Wij beantwoorden uw vragen direct!

Op deze dag zijn specialisten van Octrooicentrum, RVO en de innovatiemakelaar aanwezig. In het inschrijfformulier kunt u aangeven dat u interesse heeft in een gesprek met één of meerdere partijen!

Het middagprogramma bestaat uit ronde tafels; u gaat in een kleine samenstelling aan de slag met concrete cases. Wat is nodig om innovatieve oplossingen verder te brengen en waar kunnen afspraken (normen) een rol kunnen spelen om deze transities te versnellen? De onderwerpen van de cases zijn circulaire economie, energietransitie, klimaatadaptatie en watermanagement.

Voor wie?
Iedereen die actief is op het gebied van onderzoek en innovatie en graag meer wil weten over de mogelijkheden die normalisatie biedt, zoals:
• Fundamenteel onderzoek
• Toegepast onderzoek
• Startups/ spinoffs
• Tussenpersoon onderzoek & innovatie
• Nationaal contact punt
• Overheid, beleidsmaker op het gebied van R&I, financiering van R&I

We verwachten ook Engelstalige deelnemers, daarom kan het voorkomen dat (een deel) van deze dag in het Engels gepresenteerd zal worden!

Programma
9.00 Ontvangst met koffie en thee
9.30 Welkom en opening
Wat kan normalisatie betekenen voor de R&I community?
door de moderator Harold Pauwels NEN
De rol van innovatie en techniek
Gabriëlle van Zoeren, afdelingsmanager Internationaal Innoveren bij RVO
Hoe kan ik mijn technische ideeën beschermen?
Karen Kraan-Sam, Octrooiadviseur bij Octrooicentrum Nederland
Strategy and standardisation
Geerten van de Kaa, Assistent Professor, TU Delft Faculty of Technology, Policy and Management
11.00 Koffiepauze
11.30 Showcases van ambassadeurs uit de R&I gemeenschap
13.00 Lunch met de mogelijkheid voor een korte rondleiding door Green Village
14.00 Korte toelichting op het middagprogramma
Thematafels rondom de cases
Terugkoppeling en discussie
16.00 Netwerkborrel met mogelijkheid rondleiding door Green Village

Thema's en thematafels

In het interactieve deel kunt u aanschuiven aan specifieke thematafels voor "Water & klimaatadaptatie" en "Circulaire economie & energietransitie".
De specifieke thematafels zijn nog onder voorbehoud, geef daarom bij uw inschrijving een 1e en 2e keuze aan in één van beide keuzemenu's.

WATER & KLIMAATADAPTATIE CIRCULAIRE ECONOMIE & ENERGIETRANSITIE
Waterkwaliteit Urban mining
Case: Greendeal duurzame zorg - medicijnresten in water voorkomen door verbeterde verwijderingsefficiency van rioolwaterzuiveringsinstallaties, met inzet van normalisatie om de best practices van de proef te delen en opschaling te versnellen. Case: Herwinning van waardevolle grondstoffen uit afvalstromen.
Gegevensuitwisseling waterbeheer Mineralen en metalen in de energietransitie
Case: DigiDealGO/BAW - De omgevingswet wil meer ruimte bieden voor innovatie, maatwerk en initiatief vanuit de samenleving door ketenbrede en sector overstijgende digitale gegevensuitwisseling binnen stedelijk waterbeheer. Hoe kijkt de R&I community hier tegenaan, wat is er verder nog nodig? Case: Hergebruik van batterijen uit elektrische auto's
Klimaatadaptatie Chain of custody (transparantie)
Case: Klimaatrisico's worden gezien als een nieuw systeemrisico voor financiële instellingen. Toezichthouders zoals de Nederlandsche Bank (DNB) zijn instrumenten aan het ontwikkelen om banken en institutionele investeerders ertoe te bewegen deze nieuwe vorm van risico’s te beheersen. Maar hoe breng je klimaatrisico’s in kaart? Gezien de verschillen in kwetsbaarheden per asset, welke indicatoren gebruik je voor welke assets? Welke klimaatscenario’s kies je vervolgens en welke termijn is relevant voor jouw assets? Case: Green Deal on Enhanced Market Uptake of Recycled Plastics.
Microplastics Grondstoffen paspoort
Case: Standpunten en behoefte aan afspraken voor Microplastics in kaart te brengen. Case: Op welke wijze materiaalstromen door de gehele keten heen te belichten.
Maatschappelijk innoveren
Case: Ethische commissies voor IT innovaties

NEN organiseert deze interactieve bijeenkomst voor organisaties die actief zijn op het gebied van onderzoek en innovatie. Doel van deze bijeenkomst is te laten zien hoe onderzoek, innovatie en normalisatie elkaar kunnen versterken.

Normalisatie kan een belangrijke bijdrage leveren als het integraal onderdeel vormt van de onderzoeks- en innovatie-cyclus. Met deze bijeenkomst helpt NEN organisaties op het gebied van onderzoek en innovatie hun kennis te vergroten over de mogelijkheden om normalisatie te gebruiken als een middel. Hetzij voor marktimplementatie dan wel het verder brengen van onderzoeksresultaten. Ook worden er actuele praktijkcases uitgewerkt op het gebied van circulaire economie, energietransitie, klimaatadaptatie en de watersector.

Doelgroep

Iedereen die actief is binnen de Nederlandse onderzoeks- en innovatie wereld en graag meer wil weten over de mogelijkheden die normalisatie biedt is welkom. Mogelijk geïnteresseerden zijn medewerkers van grote bedrijven tot mkb, universiteiten, onderzoekinstituten tot innovatieve startups en brancheorganisaties. Het middagdeel is in het bijzonder interessant voor belanghebbenden die direct relateren aan de verschillende actuele praktijkcases.

Locatie

The Green Village, Van den Broekweg 4, 2628 CR Delft

Deelnamekosten

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos, maar bij 'no-show' zijn wij gehouden reserverings- en administratiekosten in rekening te brengen.

'Research, innovation and standardisation: a golden combination?

Date and time: 25th June 2019 (09.30 - 13.00; lunch break; 14.00- 16.00; drinks)
Venue: The Green Village, Van den Broekweg 4, 2628 CN Delft

The aim of the event is to strengthen the relationship between research, innovation and standardisation. We want to raise awareness amongst researchers and innovators about the possibility of using standardization as a tool for market deployment of innovative products/techniques/services, and for the transfer of project results from research programs (such as Horizon 2020) to extend the reach of research outcomes beyond project timetables. The event is intended especially for organisations active in research or innovation in the field of the circular economy, climate adaptation, energy transition and water management.

The event is divided into a plenary morning session and interactive afternoon session You are very welcome to attend either one session or both. The plenary morning session will host speakers from partners such as the Netherlands Enterprise Agency (RVO) and the Patent Office (OCN), alongside showcases from within the R&I community where the chosen approach to standardisation was either hindrance or help. There will also be an opportunity for innovative organisations to pitch relevant products and services.

Questions on patents, standards, access to international markets? We have the Answers!
Experts of the patent center, RVO and the innovation broker are present to help you in your search. Interested in meeting one or more experts? Let us know in your registration form.

The interactive afternoon session will cover a broad spectrum of cases, setting out some of the key issues that innovative actors face in the field of the circular economy, climate adaptation, energy transition and water management. The groups will look at the specific challenges per case, discuss what they need to bring innovative solutions to the next level and whether formal agreements can play a part to speed up this process.

*Note: The plenary morning session will largely be in Dutch, but for the afternoon session it will be possible to participate in English at specific tables.

Registration
Participation is free of charges and can be done under "Inschrijven".
Choose a theme table: Indicate a first and second choice in the subjects

No-Show: We are obliged to charge a booking fee and administration costs of € 35.

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Interactieve bijeenkomst 9.30 - 16.00 uur Delft 0,-

Nu inschrijven

Partners:

Europees project, Specific Agreement Number: SA/CEN/GROW/E:FTA/OOQ/2017-09

Dit project is gefinancierd door de EC en EFTA

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Marc Balder, Project Coördinator Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl

of met Femke Werkman, Marketing NEN

femke.werkman@nen.nl

Vragen over registratie

Heeft u een vraag over uw registratie, neem dan contact op met NEN Evenementen

Evenementen@nen.nl

015 2 690 422 of 2 690 294