Evenement

Ontwikkeling keurmerk slimme zorg thuis

Ontwikkeling keurmerk slimme zorg thuis

  • 24 januari 2019 - Delft

Programmaverloop :

  • 9.00 - Inloop en registatie
  • 9.30 - Start programma
  • Harold Pauwels (MT-lid van NEN) leidt de ochtend in.
  • Pim Ketelaar (VitaValley) één van de initiatiefnemers schetst daarna de achtergrond en noodzaak voor het door ontwikkelen van de Vitaal Thuis specificaties tot volwaardige NEN norm: Hij gaat in op vragen als: Waarom een norm voor slimme zorg thuis? Wat ontbreekt er aan de bestaande afspraken en standaarden. Voor wie is de norm bedoeld en hoe kan deze helpen om opschaling van ‘slimme zorg thuis’ te stimuleren?
  • Daarna zal Mariette Kraayvanger (Nierstichting) inzoomen op de stand van zaken ten aanzien van het gebruik van E-health bij thuisdialyse.
  • Roger Jongen (namens initiatiefnemer WDTM) vertelt over de samenhang van dit nationale initiatief en de lopende standaardisatie inspanningen op Europees niveau.
  • Aan het einde van de bijeenkomst volgt een praktische uitleg door NEN over aanpak, planning en voorwaarden voor deelname aan de werkgroep die met de norm aan de slag zal gaan.
  • De bijeenkomst eindigt met een discussie en het maken van afspraken met aanwezigen over concrete vervolgstappen.
  • 12.30 - Einde programma

Op donderdag 24 januari, tijdens de E-health week organiseert NEN, in samenwerking met WDTM, Nictiz en VitaValley een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van een keurmerk voor ‘slimme zorg thuis’. Tijdens deze bijeenkomst worden belanghebbenden geïnformeerd over de ideeën en de mogelijkheden om deel te nemen aan het ontwikkelingsproces van het keurmerk.

In 2014 is op initiatief van VitaValley het programma Vitaal Thuis gestart. Vitaal Thuis heeft als doel mensen in staat te stellen thuis de zorg te ontvangen die zij nodig hebben. Digitale innovatie en de inzet van thuiszorgtechnologie zijn hierbij belangrijke pijlers. Belanghebbende partijen uit de zorg, het bedrijfsleven en kennisinstellingen hebben binnen Vitaal Thuis gewerkt aan gezamenlijke specificaties.

Gewaarborgd vertrouwen noodzakelijk

De specificaties worden doorontwikkeld tot een complete set van heldere, toetsbare kwaliteitscriteria. Het ontbreken daarvan belemmert de brede toepassing van thuiszorgtechnologie. Een keurmerk kan helpen deze helderheid wel te verschaffen.

Start met telemonitoring

We starten met criteria voor telemonitoring op het gebied van thuisdialyse, chronisch hartfalen en COPD; relevante toepassingen in de beweging naar ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Het uiteindelijke doel is om het keurmerk toepasbaar te maken voor allerlei toepassingen van thuiszorgtechnologie.
Het te ontwikkelen keurmerk vult de bestaande WDTM ketenkeurmerken op het gebied van 'Personenalarmering' en 'Toegang tot Zorgwoningen' aan.

Doelgroep

Het keurmerk komt tot stand in een open en transparant proces, waaraan in beginsel elke partij, met een belang of expertise, mee kan doen. Als u belangstelling heeft voor het traject kunt u zich vóór 21 januari aanmelden om de eerste bijeenkomst op 24 januari 2019 bij te wonen.

Locatie

NEN,
Vlinderweg 6
2623 AX Delft

Deelnamekosten

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos, maar bij 'no-show' zijn wij gehouden reserverings- en administratiekosten in rekening te brengen.

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Informatiebijeenkomst 09.30-12.30 Delft 0,-

Nu inschrijven

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Kars Jansen, consultant NEN Zog en Welzijn

015 2 690 318

zw@nen.nl

Vragen over registratie

Heeft u een vraag over uw registratie, neem dan contact op met NEN Evenementen

Evenementen@nen.nl

015 2 690 422 of 2 690 294