Evenement

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

Op 4 april organiseert NEN een informatiemiddag over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Op deze middag praten we u graag bij over de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan met de nieuwe Europese wetgeving.


  • 4 april 2019 - NEN, Delft
Programma
13.00 Inloop
13.30 Aanvang eerste deel. Hierin praten de verschillende experts op het gebied van regelgeving u bij over onder meer:
* het toepassingsgebied en de transitieperiode van de nieuwe wetgeving, de rol van verschillende instanties
* de procedures en geldigheid van CE-markering en type certificaten
* de scheidingslijn van de verantwoordelijkheden van notifed bodies en fabrikanten
* eisen te aanzien van technische documenten zoals de gebruikershandleiding en declaration of conformity
14.30 Pauze
15.00 Aanvang tweede deel. Er wordt aandacht besteed aan de ervaringen van gebruikers van persoonlijke beschermingsmiddelen. In de praktijk moet immers invulling gegeven worden aan al deze voorschriften. De werkgever (of zzp-er) selecteert op basis van een risico-inventarisatie en -evaluatie de benodigde pbm's.
* Hoe werkt dit in de praktijk?
* Zijn alle medewerkers zich voldoende bewust van de (rest)risico's van hun werkomgeving, gebruiken ze de beschikbare pbm's op de juiste wijze?
* Ook als het maar om een klein klusje van een paar minuten gaat?
* Hoe motiveer je alle medewerkers om hier bewust mee bezig te zijn?
* Wat er zou kunnen gebeuren als het desondanks allemaal niet loopt zoals het zou moeten, de pbm's niet of onjuist gebruikt worden?
16.00 Borrel

Op 4 april organiseert NEN een informatiemiddag over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Op deze middag praten we u graag bij over de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan met de nieuwe Europese wetgeving.

Per 21 april 2018 is PBM verordening 2016/425 van kracht. Deze vervangt de Europese richtlijn PBM 89/686 en Nederlandse wetgeving voor persoonlijke beschermingsmiddelen. De verordening beschrijft de eisen waaraan producten op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen om ze op de Europese markt te brengen. Dankzij de wetgeving kunnen pbm's in Europa vrij verhandeld worden en wordt tegelijkertijd een hoog niveau van bescherming voor de gebruiker gegarandeerd.

Imiddels hebben we bijna een jaar ervaring met de nieuwe wetgeving. De transitieperiode loopt ten einde (20 april 2019) en de oude regelgeving mag niet meer toegepast worden voor pbm's die nieuw op de markt gebracht worden. Er is dus genoeg te bespreken

Wilt u bijgepraat worden. Wilt u er zeker van zijn dat u alles voor elkaar heeft voor de pbm verordening? U bent van harte welkom op de informatiemiddag.

Locatie

NEN
Vlinderweg 6
2623 AX Delft

Deelnamekosten

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos, maar bij 'no-show' zijn wij gehouden € 35,- reserverings- en administratiekosten in rekening te brengen.

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Informatiemiddag PBM 13.30 -16.00 uur NEN Delft 0,-

Nu inschrijven

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Astrid de Haes, consultant NEN Industrie & Veiligheid

015 2 690 180

iv@nen.nl

Vragen over registratie

Heeft u een vraag over uw registratie, neem dan contact op met NEN Evenementen

Evenementen@nen.nl

015 2 690 422 of 2 690 294