Evenement

Plastics in het milieu

Plastics in het milieu

  • 9 december 2019 - NEN - Delft
Programma
12.00 Ontvangst met lunch
13.00 Welkom en introductie van het programma
Marina Maroulakis en Berthe van Haaster, NEN
13.15 (Inter)nationale normalisatie ontwikkelingen plastics in het milieu
Marina Maroulakis en Berthe van Haaster, NEN
13.30 Presentatie van een expert op het gebied van microplastics in het milieu
Naam en organisatie wordt binnenkort bekend gemaakt
14.00 Mogelijkheid tot het stellen van vragen
14.15 Rondetafel sessies
Discussie- en brainstorm sessies op verschillende sub-onderwerpen, zoals:
* Methoden voor monstername en analysemetingen microplastics in water
* Methoden voor analysemetingen microplastics in voedsel (en diervoeder)
* Methoden voor filtratie van microplastics uit water (rioolwaterzuivering, wasmachinefilters)
* Mogelijkheden voor het terugdringen van microplastics in water uit textiel- en kleding
* Mogelijkheden voor emissiereductie van bandenslijtage
* Hoe voorkomen we dat plastics in het milieu terecht komen
* Hoe kunnen we de integrale (keten)samenwerking bevorderen
15.45 Pauze
16.00 Plenaire samenvatting van iedere tafel
16.45 Afsluiting en bespreking van volgende stappen met een jaarplanning
Marina Maroulakis en Berthe van Haaster, NEN

Dankzij The Ocean Clean Up van Boyan Slat is het inmiddels bij iedereen wel bekend: plastics bevinden zich overal in het milieu, de ‘plastic soup’ van drijfnetten, emmers en plastic zakjes is maar een voorbeeld. De plastics verdwijnen niet zomaar uit het milieu, maar breken af in steeds kleinere stukjes, tot ze zo klein zijn dat ze niet meer met het blote oog gezien kunnen worden. Zogenaamde microplastics met een diameter van minder dan 5 millimeter. Via de gootsteen, het doucheputje of de wasmachine komen microplastics in het riool. De microplastics glippen voor een groot deel door de waterzuivering heen. Ook het slijtsel van autobanden belandt via de afvoer van regenwater in het oppervlaktewater. De microplastics kom je vervolgens overal in het milieu tegen, ook in levende vissen, garnalen en zelfs watervlooien, die in het water leven.

Er is zowel nationaal als internationaal nog geen beleid ontwikkeld ten aanzien van plastics in het milieu. De eerste internationale voorstellen voor standaardisatie van normen voor monitoring van plastics in het milieu zijn ingediend. NEN gaat graag met partijen in gesprek over het Nederlandse standpunt en de stand van zaken op het gebied van plastics in het milieu. Hiertoe hebben wij op 25 juni 2019 een ronde-tafel evenement georganiseerd. Daarnaast organiseren wij een evenement op 9 december 2019, waarmee wij belanghebbende partijen bij elkaar willen brengen. Dit evenement dient als een kick-off evenement voor de normalisatiewerkzaamheden op dit gebied.

Locatie

NEN
Vlinderweg 6
2623 AX Delft

AFBEELDING LOCATIE

Deelnamekosten

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos, maar bij 'no-show' zijn wij gehouden € 35,- reserverings- en administratiekosten in rekening te brengen.

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Seminar 12.00 - 16.45 Delft 0,-

Nu inschrijven

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Marina Maroulakis of Berthe van Haaster, consultants NEN Milieu en Maatschappij.

015 2 690 303

mm@nen.nl

Vragen over registratie

Heeft u een vraag over uw registratie, neem dan contact op met NEN Evenementen

Evenementen@nen.nl

015 2 690 422 of 2 690 294