Evenement

Professioneel autoluw maken stadscentra

Professioneel autoluw maken stadscentra

Praat mee!


  • 27 september 2017 - NEN Delft

Een autovrij stadscentrum. Steeds meer gemeenten streven hiernaar. Er zijn diverse systemen op de markt om dit mogelijk te maken, maar de vele mogelijkheden van ‘aansturing’ en de diverse protocollen zijn een belemmering voor het optimaal functioneren ervan. NEN faciliteert een behoeftepeiling bij gemeenten, producenten, politie, installateurs, fabrikanten en andere belanghebbende partijen om hier een nationale norm voor op te stellen.

Wanneer de techniek uitgaat van vastgelegde basisprincipes, worden de bezwaren weggenomen die kleven aan de toepassing van systemen van verschillende leveranciers door elkaar. Aspecten die hierbij een onderdeel vormen zijn onder andere:
- onderhoud en vervanging
- aansprakelijkheid
- schade
- preventie

NEN organiseert op 27 september 2017 een informatiebijeenkomst om te peilen of er voldoende behoefte is aan een nationale norm en om de scope ervan te bepalen. Bij voldoende belangstelling om deel te nemen aan de nog op te richten normcommissie wordt een NEN-norm opgesteld. Na dit traject wordt bekeken of ook binnen Europa behoefte bestaat aan een vergelijkbaar traject.

Doelgroep

Gemeenten, producenten, politie, installateurs, fabrikanten en andere belanghebbende partijen.

Globale opzet
13.30 Inloop met koffie en thee
14.00 Opening en welkom
16.00 Afsluiting met borrel
17.00 Einde bijeenkomst
Programma volgt binnenkort

Deelname & kosten

Deelname aan deze informatiebijeenkomst is gratis, maar bij 'no-show' zijn wij gehouden reserverings- en administratiekosten in rekening te brengen.

Locatie

NEN, Vlinderweg 6, 2623 AX Delft

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Autoluw maken van stadscentra 13.30-17.00 - Delft 0,--

Nu inschrijven

Informatiebijeenkomst

Contact

Vragen over uw registratie? Neem contact op met NEN Evenementen, Dinie van Buuren

(015) 2 690 422

evenementen@nen.nl

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Jacques van den Hoorn, Consultant NEN.

(015) 2 690 443

mb@nen.nl