Evenement

Robotica in geautomatiseerde en flexibele productie

Robotica in geautomatiseerde en flexibele productie

Welke standaarden zijn nodig om robots veilig in te passen in het productieproces?


  • 13 november 2018 - Eindhoven
Programma
09.30 Inloop/ registratie met koffie en thee
10.00 Opening
Henk Kiela (Fontys Hogeschool)
10.10 Inleiding in Smart Industry Standaardisatie Platform (SISP). Wat is het en wat kan SISP voor een onderneming/ fieldlabs betekenen?
Leo van Ruijven (Croonwolter&dros/ FME)
10.30 Geautomatiseerde productie in praktijk. Ontwikkelingen uit verschillende fieldlabs actief op het gebied van geautomatiseerde productie.
Flexible Manufacturing (Eindhoven), RoboHouse (Delft), Industrial Robotics (Harderwijk) en Robomotive (Roermond)
11.30 Koffiepauze
11.40 Standaarden voor Robotics (NEN Normcommissie 'Robotics'). Veilige toepassing van robots/cobots: praktische tips
Michaël Neffgen (D&F)
Interoperabiliteit en hergebruik van robot componenten
Henk Kiela (Fontys Hogeschool)
12.30 Bezoek Mechatronica en Robotica Lab met lunch
13.15 Analyse van potentiële standaardisatie onderwerpen voor fieldlabs.
Analyse van potentiële standaardisatie
Matthijs Punter (TNO)
Onderwerpen voor fieldlabs actief op het gebied van geautomatiseerde productie
Claire Stolwijk (TNO)
13.45 Discussie Hoe kunnen we standaardisatie inzetten voor succesvolle en veilige toepassing van de robots in de geautomatiseerde productie? Voor welke standaardisatie behoeften op het gebied van volledig geautomatiseerde en flexibele productie moeten nog oplossingen gevonden worden?
14.00 Afsluiting

Flexibel produceren tegen de kostprijs van massaproductie: robotica kan een belangrijke rol spelen bij het realiseren van dit doel. Maar ook andere technologieën, zoals operator support en slimme procesbesturing zijn nodig. Dit brengt wel een nieuwe uitdaging met zich mee: welke standaarden zijn nu nodig om al deze technologieën goed met elkaar te laten samenwerken?
Veel ondernemers komen er achter dat interfaces tussen robots vaak leveranciers-specifiek zijn. Hierdoor kan niet iedere robot met iedere robotarm verbonden worden. Standaarden op het gebied van robotmodulariteit bieden hiervoor richtlijnen. Ook zijn er qua veiligheid nog uitdagingen: hoe bijvoorbeeld om te gaan met de inzet robots die met mensen samenwerken (de z.g.n. cobots)? Die moeten veilig kunnen samenwerken met de mens zonder dat er ongelukken gebeuren. Moet er een afscherming omheen? Of zijn er ook andere methoden om zo’n robot veilig in te zetten. Ook hiervoor zijn weer standaarden nodig.

Kennissessie

Om hier antwoorden op te vinden organiseert het platform Smart Industry standaardisatie op 13 november een kennissessie rondom dit thema. Het gaat dan om vragen als:
• Aan welke standaarden moet een robot binnen de productie omgeving voldoen?
• Welke internationale standaardisatie ontwikkelingen sluiten hier het beste bij aan?
• Voor welke standaardisatie behoeften op het gebied van volledig geautomatiseerde en
flexibele productie moeten nog oplossingen gevonden worden?

Smart Industry Standaardisatie platform

Binnen Smart Industry komen standaarden uit de ICT en de maakindustrie bij elkaar om een betere samenwerking mogelijk te maken. Het is van groot belang, dat bedrijven weten waar ze terecht kunnen voor Smart Industry standaardisatie en dat Nederland tijdig aanhaakt bij de juiste internationale initiatieven. Vanuit Smart Industry is daarom een platform opgericht met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven om hier meer richting aan te geven. Het platform heeft bewust gekozen voor een multidisciplinaire aanpak en organiseert onder meer diverse themabijeenkomsten om de kansen voor de BV Nederland te stimuleren.

Locatie

Fontys Hogeschool
Rachelsmolen 1
5612 MA Eindhoven

Deelnamekosten

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos, maar bij 'no-show' zijn wij gehouden reserverings- en administratiekosten in rekening te brengen.

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Kennissessie 09.30-14.00 Eindhoven 0,-

Nu inschrijven

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Vlora Rexhepi-van der Pol, consultant NEN KID.

015 2 690 153

kid@nen.nl

Vragen over registratie

Heeft u een vraag over uw registratie, neem dan contact op met NEN Evenementen

Evenementen@nen.nl

015 2 690 422 of 2 690 294