Evenement

Seminar ISO 55000 'Asset management'

Seminar ISO 55000 'Asset management'

Introductieseminar over de nieuwe ISO 55000-serie 'Asset management'

Prijs is € 295,00 voor leden van Profion - NVDO - normcommissie Asset Management


De wereldwijde normen voor asset management ofwel de ISO 55000-serie wordt in februari 2014 gelanceerd. De nieuwe norm voor asset management geeft eigenaren van kapitaalgoederen ('asset owners') een instrument in handen om hun 'assets' gedurende de hele levenscyclus op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren afgestemd op de behoeften van de stakeholders.

Seminar ISO 55000 'Asset management'

Tijdens het introductieseminar op 12 maart a.s. wordt de nieuwe normenserie uitgebreid toegelicht en ook wordt de Nederlandse vertaling gelanceerd van de ISO 55000-serie hét raamwerk voor asset management. Deze normenserie geeft eigenaren van kapitaalgoederen ('asset owners') een instrument in handen om hun 'assets' gedurende de hele levenscyclus op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren afgestemd op de behoeften van de stakeholders.

Wouke van Scherrenburg

Dagvoorzitter op dit seminar is Wouke van Scherrenburg; zij leidt ook het interactieve forum, waarin leden van het Comité van Aanbeveling hun ervaringen delen en u eigen ervaringen met asset management kunt spiegelen met andere sectoren.

Omdat asset management van strategisch belang is, heeft NEN een aantal bestuurders/leiders uit verschillende sectoren gevraagd en bereid gevonden om zitting te nemen in het Comité van Aanbeveling (CvA) en vanuit hun rol het belang van een gedegen asset managementbeleid te onderstrepen. De leden van dit comité:

Elisabeth Post

Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Financiën en Wegen, Verkeer en Vervoer (inclusief Zeehavens)

"‘Met asset management kan de provincie beter sturen op kosten, prestaties en risico’s bij het beheer van de wegen, vaarwegen en fietspaden en beter inspelen op de behoeften van de gebruikers ervan. De in ISO 55000 gebundelde ervaring kan ons en onze sector daarbij helpen"

Aart Haitjema

Secretaris-algemeen directeur bij het Hoogheemraadschap van Rijnland

“Bij asset management gaat het vooral om het leggen van verbindingen: waterschappen zijn dit nu aan het leren”

Han Fennema

Voorzitter van Netbeheer Nederland

"Asset management is de kernactiviteit van elke energienetbeheerder. Met deze norm ISO 55000 kunnen gebruikers hun AsM-activiteiten vergelijken en perfectioneren"

Rob Florijn

Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Diakonessenhuis in Utrecht, Zeist en Doorn

"Goed asset management levert zorginstellingen veel op. Slecht asset management brengt zorginstellingen in de problemen"

Jan de Jong

Inspecteur-Generaal der Mijnen

"De betrouwbaarheid van de bedrijfsmiddelen wordt bepaald door de balans tussen ontwerp, operationele en technische integriteit"

René Kalmann

Vice President Procurement, Engineering & Maintenance Air France - KLM

“Met een vloot van meer dan 200 vliegtuigen in de KLM-groep is het vanzelfsprekend dat asset management voor KLM heel belangrijk is. Dat er nu ook een ISO-norm voor asset management is ontwikkeld is een goede zaak!”

Paul de Beijer

Hoofd Asset Management, Havenbedrijf Rotterdam N.V.

"Havenbedrijf Rotterdam N.V. zit steviger op de regisseursstoel met PAS 55"

Brigade-generaal John Lievestro

Plaatsvervangend Directeur Bedrijfsvoering van het Ministerie van Defensie

"In tijden van grote veranderingen helpt de ISO 55000 serie om vernieuwde afspraken te maken over keuzes in bedrijfsvoeringsketens"

Geert Kastelijns

Managing Director Sitech Services BV

"De beweging van klassieke maintenance naar asset management en een goede integratie tussen de maintenance organisatie en de asset owner is essentieel om de performance in de proces industrie te verbeteren"

Dagvoorzitter

Uw dagvoorzitter is Wouke van Scherrenburg, journaliste, en bekend als politiek verslaggever van "Den Haag vandaag".

Comité van Aanbeveling in plenair forum

We hebben leden van het Comité van Aanbeveling bereid gevonden om zitting te nemen in het interactief plenair forum, dat in de middag plaatsvindt.
Wouke van Scherrenburg zal, als ervaren discussieleider, de forumleden interviewen over hun ervaringen op de genoemde thema’s. Hierdoor krijgt u als deelnemer handvatten aangereikt en tegelijkertijd kunt u eigen ervaringen met asset management spiegelen met die in andere sectoren.

08.30 Ontvangst en registratie
09.30 Inleiding door de dagvoorzitter Wouke van Scherrenburg
Opening door Piet-Hein Daverveldt, Algemeen Directeur NEN
09.45 ISO 55000, hét raamwerk voor asset management in de praktijk
• Introductie tot asset management
• Evolutie van asset management
Noura el Guennouni, Secretaris ISO PC 251 WG 2, NEN New Business, Relations & Innovation Manager
• Waarom een ISO-norm voor asset management?
Bram Alkema, Voorzitter normcommissie Asset Management, Manager Strategie Realisatie Assetmanagement, Enexis
• Inhoud van de ISO 55000-serie
Ton van Wingerden, Convenor ISO PC 251 WG 2 (Asset Management), Principal Consultant DNVGL Oil & Gas
• Wat gaat de norm ons opleveren?
Bram Alkema
10.45 Pauze
11.15 Inzicht in de waarde van asset management
12.15 Feestelijke uitreiking van het eerste exemplaar van NEN-ISO 55000-serie door Piet-Hein Daverveldt, Algemeen Directeur NEN
12.30 Lunch
13.30 De praktijk van asset management op basis van de ISO 55000-serie op de thema's: (Duopresentaties en discussie) Introductie door Hjalmar Boon, Kwaliteitsmanager/adviseur Asset Management, Provincie Noord-Holland
• De “Line of sight”: van organisatiebeleid naar uitvoering
Ir. Femke A. de Jager, VP Asset Management Consultancy, Stork
Ir. Ing. Jacques H.J.M. Slabbers, Sr. General Manager Manufacturing Services Europe, SABIC
• “Alignment”: van behoefte bepalen tot uitfaseren
Daniëlle Jansen, Hoofd Staf Licence to Operate, Defensie Pijpleidingen Organisatie, Ministerie van Defensie
Alex Roovers, Strategic Asset Management Consultant, Lloyd's Register
Robert van Grunsven, Consultant, CMS Asset Management
• Risicomanagement: Van identificatie tot behandeling
Hanno Spoelstra, Manager Asset Management Services, SKF
Hjalmar Boon
15.00 Pauze
15.30 De praktijk van asset management op basis van de ISO 55000-serie op de thema's: (vervolg)
• Organisatie: Rolverdeling
Iddo Keuning, Senior Consultant Asset Management, Royal HaskoningDHV
Geert Fuchs, Leading Professional, Asset Management, Royal HaskoningDHV
Rinus Vader, Leading Professional, Buildings, Royal HaskoningDHV
• Implementatie: Asset management op basis van ISO 55000-serie
Sebastiaan Admiraal, Risicomanager/Kwaliteitsadviseur, Tennet TSO BV
Gerco de Jong, Difam
16.30 Conclusie en afsluiting onder leiding van de dagvoorzitter
16.45 Netwerkborrel

Laatste update van het programma!

Download de printversie van de laatste update van het dagprogramma

Informatie over het seminar liever op papier?

Download de folder van het ISO 55000 seminar!

De nieuwe ISO 55000 serie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Nederlandse normcommissie, waarin de volgende organisaties zijn vertegenwoordigd:

  • Alliander
  • NVDO
  • Stedin
  • Waternet

Doelgroep

Het seminar richt zich op de sectoren waar toepassing van asset management al gemeengoed is, zoals:

  • (rijks-) vastgoed
  • industrie
  • energiesector
  • infrasector
  • watersector
  • provincie en gemeenten

Leidinggevenden en professionals in deze sectoren vanuit de rollen asset owner, asset manager, service provider en toezichthouder vormen de doelgroep van het seminar.

Locatie

Jaarbeurs
Jaarbeursplein 3521 AL Utrecht

Kosten

De deelnameprijs voor dit seminar is € 350,00 (ex.BTW); inclusief pauze drankjes en lunchbuffet.
Bent u lid van Profion, NVDO? Geef dit aan bij uw inschrijving, dan geldt voor u het speciale tarief van € 295,00 (ex.BTW).

Gezien de zaalcapaciteit (maximaal aantal deelnemers) is het raadzaam om tijdig in te schrijven.

Korting op de deelnameprijs!

Vroegboekkorting
Schrijft u in vóór 12 februari a.s. dan ontvangt u 10% korting op de deelnameprijs!!
Deze korting geldt alleen op de deelnemersprijs van € 350,00.

Meer deelnemers vanuit één organisatie?
Bij vijf of meer deelnemers vanuit één bedrijf of organisatie ontvangt u 10% korting op het totaalbedrag.

Verhinderd?

Als u verhinderd bent, kunt u in uw plaats een collega laten deelnemen, mits vooraf gemeld bij NEN Evenementen. Indien u uw inschrijving wilt annuleren dient u rekening te houden met onze Algemene voorwaarden.

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Introductieseminar 9.30 - 17.00 uur - Utrecht 350,00 (ex. BTW)

€ 295,00 voor Profion-leden

Meer informatie

Vragen over uw registratie? Neem contact op met NEN Evenementen, Pauline van Rheeden

(015) 2 690 147

evenementen@nen.nl

Inhoudelijke vragen?

Wilt u meer weten over de nieuwe normenserie ISO 55000, neem dan contact op met NEN Business Development, Noura el Guennouni

015 2 690 429

noura.ElGuennouni@nen.nl