Evenement

Startbijeenkomst revisie normdocument patiëntveiligheid

Startbijeenkomst revisie normdocument patiëntveiligheid

  • 5 september 2017 - Utrecht

NTA 8009 ‘Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen’ wordt gereviseerd en wordt dan NEN 8009. Belanghebbende partijen kunnen bijdragen aan het nieuwe normdocument. Het revisietraject start 5 september 2017 met een eerste bijeenkomst van de adviescommissie en de besluitvormingsgroep in Utrecht. Belanghebbende partijen, die interesse hebben bij te dragen aan de revisie van NTA 8009 tot NEN 8009, kunnen zich aanmelden.

Het doel van NTA 8009 en NEN 8009 is de patiëntveiligheid en daarmee de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het streven is het aantal vermijdbare fouten te minimaliseren, waarbij het voorkomen van vermijdbare schade en sterfte de ambitie is.


Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

Voor ziekenhuizen is NTA 8009 een onderlegger/een kapstok waarmee het VMS in het eigen ziekenhuis wordt vormgegeven. Met een VMS zijn de managers in het ziekenhuis in staat de risico’s op de afdelingen te beheersen. Zo ontstaat een veilige (werk)omgeving voor zorgprofessionals en voor patiënten. NTA 8009 vormt daarnaast de basis voor externe toetsing van het patiëntveiligheidsbeleid van het ziekenhuis.


Een veranderende zorgvraag en zorgomgeving

Patiëntveiligheid is één van de belangrijkste onderwerpen binnen de Nederlandse ziekenhuizen. Het continu bewaken en beheersen van de risico’s om veilige zorg te kunnen leveren blijft dagelijks de aandacht vragen. Als gevolg van de ontwikkelingen in de zorg zijn de zorgvraag en de zorgomgeving in de afgelopen jaren steeds complexer geworden en dit zal in de komende jaren nog verder toenemen. Hierdoor krijgen ziekenhuizen te maken met nieuwe veiligheidsrisico’s waarop ze moeten anticiperen. Met een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) werken ziekenhuizen hier structureel aan.


Revisie NTA 8009 tot NEN 8009

Het revisietraject bevat drie aspecten:
- Inventariseren van de ervaringen in ziekenhuizen en zorginstellingen
met het gebruik van NTA 8009;
- Verwerken van commentaren op NTA 8009:2011.
- Ontwikkelen van NEN 8009.

De opdrachtgevers van het project zijn de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Federatie van Medisch Specialisten (FMS), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).


Organisatie

Tijdens de revisie wordt er gewerkt met een adviescommissie en een besluitvormingsgroep. Eventuele schrijversgroepen kunnen de opdracht krijgen bepaalde onderwerpen nader uit te werken.

Programma
16.00 Opening, welkom en vaststelling agenda
Voorstelrondje
Benoeming voorzitter
Introductie revisie NTA 8009 tot NEN 8009
- Normalisatie
- NTA 8009 traject
- Voorstel revisie tot NEN 8009
- Werkwijze en planning
Vertegenwoordiging van betrokken partiien
18.00 Rondvraag & sluiting

Deelname & kosten

Deelname aan deze informatiebijeenkomst is gratis, maar bij 'no-show' zijn wij gehouden reserverings- en administratiekosten in rekening te brengen.

Locatie

Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Startbijeenkomst revisie normdocument patiëntveiligheid 16.00-18.00 uur - Utrecht 0,--

Nu inschrijven

Contact

Vragen over uw registratie? Neem contact op met Petra Hendriks.

(015) 2 690 403

petra.hendriks@nen.nl

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Marlou Bijlsma, Consultant NEN Zorg & Welzijn.

(015) 2 690 264

Marlou.bijlsma@nen.nl