Evenement

Studiedag 'Brandveiligheid gevels'

Studiedag 'Brandveiligheid gevels'

Kennisoverdracht over regelgeving & producten


  • 7 maart 2019 - Nieuwegein

Op donderdag 7 maart en 20 maart organiseert NEN, werkgroep 3510070019 'Gevels', de studiedag 'Brandveiligheid gevels'. De werkgroep vindt het van belang, dat gemeenten en bij hogere gebouwen betrokken verantwoordelijken (zoals gebouweigenaar, huurder en beheerder) kennis nemen van de achtergronden van brandveilige gevels én de praktische uitvoering en controle daarvan.

Achtergrond

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft op 30 november 2018 alle gemeenten in een brief opgeroepen de meest risicovolle gebouwen te inventariseren. En er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en indien noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor de inventarisatie is een protocol opgezet en een tool/vragenlijst ontwikkeld waarmee een globale risico-inschatting kan worden gemaakt.

Doel

De NEN studiedag gevels beoogt kennisoverdracht over regelgeving, producten en de manier waarop producten getest worden duidelijker te maken. Bouwregelgeving rondom gevels, wanneer is een gevel ‘brandveilig’, uitleg over de BZK-risicotool ‘Brandveiligheid Gevels’, ervaringen met de Rotterdamse risicotool, cases uit de praktijk, ontwerp en bestek: van gebouw- naar producteisen, uitvoering: essentiële controlepunten.

Doelgroep

Bouw en Woningtoezicht, gebouweigenaren, beheerders, huurders, risicobeheersingsmedewerkers van de veiligheidsregio’s, architecten, aannemers, adviseurs en toeleveranciers van kennis en materialen.

Werkgroep

De leden van de werkgroep.

Organisatie

De organisatie van deze studiedag gevels wordt opgepakt vanuit de werkgroep gevels waarbij NEN, Brandveilig Bouwen Nederland, Bouwen met Staal, VMRG, DGMR en het Expertisecentrum Regelgeving Bouw een aanjagende rol spelen.

Programma
09.00 Welkom & introductie
Dagvoorzitter Wico Ankersmit, Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland
Wico behandelt het doel van de cursus en zet het programma uiteen. Hij gaat in op de vraag wie verantwoordelijk/aansprakelijk is voor de brandveiligheid van een gebouw en de gevel in het bijzonder, op het zorgplichtartikel en op de inventarisatie-opgave waar de gemeenten druk mee bezig zijn (zie de brief van minister Ollongren van 30-11-18 met de oproep tot inventarisatie van risicovolle gevels/gebouwen en het aansporen van de eigenaren van deze gebouwen).
09.15 Bouwregelgeving
Nico Scholten, ERB
Nico definieert wat een gevel is (onderscheid gevel/dak) en zet uiteen hoe de bouwregelgeving rondom gevels in elkaar zit in relatie met andere onderdelen van het gebouw: eisen aan brandgedrag en weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. NEN (6068/6069).
10.00 Koffiepauze
10.30 Wanneer is een gevel ‘brandveilig’?
BBN
Eigenschappen van producten volgens de Europese regelgeving: ‘reaction to fire’ brand- en rookklassen en ‘resistance to fire’.
Brandscenario’s, grote schaal proeven (korte stand van zaken en actualiteit van ontwikkelingen in CEN-verband). Hoe is in de praktijk een aannemelijke uitspraak te doen over de brandklasse bij een samenstel van producten? Wat kan wel en wat niet? Wie maakt de afweging bij het samenstellen van alternatieve producten? Wie is verantwoordelijk voor die afweging
Roy Weghorst
Risicobenadering gebaseerd op publiek en private regelgeving. Wat kan er in de praktijk gebeuren als systemen niet goed zijn uitgevoerd of erger nog, beschadigd of ondeskundig achteraf zijn aangepast.
Louis Cleef
11.15 De BZK-risicotool Brandveiligheid Gevels
Rudolf van Mierlo, DGMR
Rudolf vat de DGMR white paper samen en behandelt de ‘BZK-risicotool Brandveiligheid Gevels’. De deelnemers gaan met interactief zelf aan de slag om een paar voorbeeld-gebouwen/-gevels te beoordelen.
12.00 Ervaringen met de Rotterdamse risicotool
Victor Termijn, gemeente Rotterdam
Rotterdam werkt sinds mei 2018 met de tool en deelt de ervaringen die hiermee zijn opgedaan. Victor gaat in op valkuilen en geeft tips die handig zijn om in de praktijk te gaan werken met de tool.
12.30 Lunchpauze
13.30 Cases uit de praktijk (I)
Ruud van Herpen, Nieman en David den Boer, Peutz
Ruud en David geven geanonimiseerde voorbeelden van enkele projecten waarbij gevels/ gebouwen beoordeeld zijn. De deelnemers worden hier op interactieve wijze in meegenomen. Hoe herken je gevaar? Wat zijn do’ en don’ts? Waar relevant komen herstelopties aan de orde.
14.00 Cases uit de praktijk (2)
Rudolf van Mierlo, DGMR en Emiel Wassenaar, LBP Sight
Rudolf en Emiel geven geanonimiseerde voorbeelden van enkele projecten waarbij gevels/ gebouwen beoordeeld zijn. De deelnemers worden hier op interactieve wijze in meegenomen. Hoe herken je gevaar? Wat zijn do’ en don’ts? Waar relevant komen herstelopties aan de orde.
14.30 Koffiepauze
15.00 Ontwerp en bestek: van gebouw- naar producteisen
Henk Zoontjens, VMRG
Henk gaat in op het vertalen van de eisen op gebouwniveau naar de eisen op productniveau, CE-markering van gevels en hoe je een en ander kunt concretiseren in een bestek om de prestatie-eisen te kunnen waarborgen. Hoe zit het met verantwoordelijk-/aansprakelijkheid voor de leverancier?
15.30 Uitvoering: essentiële controlepunten
Leo Oosterveen, BBN.
Leo behandelt de essentiële controlepunten voor gevels: waar moet je in de praktijk nu op letten, welke vragen moet je als ontwerper, bouwer en toetser stellen op weg naar een brandveilige gevel?
16.00 The devil is in the details
Esther Hebly, DGMR
Esther duikt met u in de details, de kneepjes van het vak. Zaken waar vaak weinig of te laat aandacht voor is, maar waar de gerealiseerde brandveiligheid uiteindelijk wel mee staat of valt.
16.30 Tot besluit
Dagvoorzitter Wico Ankersmit, Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland.
Wico blikt terug én vooruit op nieuwe ontwikkelingen die invloed hebben op het onderwerp van de dag: Bbl, Wet Private Kwaliteitsbrorging, nieuwe wijzen van testen/beoordelen.
17.00 Einde studiedag

Deelnamekosten

Kosten voor deze studiedag: € 195,-.

Locatie

Koninklijke Metaalunie
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

AFBEELDING LOCATIE

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Inschrijving 7 maart 2019 Inschrijving 20 maart 2019 195 ,-

09.00-17.00 - Nieuwegein

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Marc Mergaey, consultant NEN Bouw & Installatie.

015 2 690 367

bi@nen.nl

Vragen over registratie

Heeft u een vraag over uw registratie, neem dan contact op met NEN Evenementen

Evenementen@nen.nl

015 2 690 422 of 2 690 294