Evenement

Congres Transportleidingen

Congres Transportleidingen

  • 28 november 2019 - Rotterdam
Programma
09.00 Ontvangst en registratie
09.30 In het ochtendprogramma spreken prominenten uit de wereld van transportleidingen over het belang en de betekenis van buisleidingen voor de ontwikkeling van de economie van Nederland.
Gastheer namens de gemeente Rotterdam: Marc van Leeuwen, directeur Projectmanagement & Engineering bij de Gemeente Rotterdam, mede vanuit de betrokkenheid bij de Ondergrondse infrastructuur als belangrijk onderdeel van de openbare ruimte.
De dagvoorzitter is presentator, interviewer, programmamaker en wetenschapsjournalist Geert Maarse.
Sprekers bij het ochtendprogramma zijn:
* Steven Adriaansen, Burgemeester Gemeente Woensdrecht
* Dan Moloney, Chief Operating Officer A. Hak Pipelines & Facilities B.V.
* Frans Driessen, Directeur Vereniging van Leidingeigenaren Nederland (VELIN)
* Ronald Paul, Chief Operating Officer Havenbedrijf Rotterdam N.V.
* Hans Coenen, Vice president Strategy N.V. Nederlandse Gasunie
* Adriaan den Herder, voorzitter Normcommissie Transportleidingen (NEN 3650)
13.30 In het middagprogramma presenteren norm-experts de herziene NEN 3650 reeks voor Transportleidingen. Deze normen vormen de basis voor het veilige transport van gevaarlijke stoffen in Nederland. Met de NEN 3650 reeks als leidraad worden de meest actuele onderwerpen toegelicht door direct betrokkenen bij de NEN- normcommissie Transportleidingen, het platform in Nederland en het forum van experts rond de NEN 3650 reeks.
Onderwerpen middagprogramma
Specifiek wordt ingegaan op:
* De wijzigingen in de reeks voor het ontwerp, de aanleg, de bedrijfsvoering (integriteit) van buisleidingen, en bedrijfsbeëindiging
* De wijzigingen voor het kruisen met belangrijke waterstaatswerken en transport door grondwaterbeschermingsgebieden inclusief de relatie met project overstijgende verkenning kabels en leidingen
* De relatie tussen wet en regelgeving en de NEN 3650 reeks.
17.30 Einde

Congres

NEN organiseert op donderdag 28 november 2019 in samenwerking met gemeente Rotterdam een congres over Transportleidingen, waarbij de nieuwe NEN 3650 reeks uitgebreid aan bod komt.
De toekomstbestendige inrichting en het gebruik van de schaarse ondergrond door ondergronds buisleidingentransport staat deze dag centraal. In het bijzonder het zorgdragen voor veiligheid en zorgvuldige inpassing in de bestaande omgeving.

Wat krijgt u?

De dag biedt voldoende ruimte om te netwerken èn om te discussiëren met prominente sprekers uit de buisleidingenwereld over de 'ins & outs' van de vernieuwde serie normen.
Aan het eind van de middag heeft u inzicht in de structuur, de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen en het praktisch gebruik van de NEN 3650 serie. Ook blikken we vooruit op de normontwikkeling die momenteel plaatsvindt rond leidingstroken. Essentieel voor uw werk!

Doelgroep

Het congres is interessant voor iedereen die met de nieuwe NEN 3650 reeks te maken krijgt:

* Branches organisaties
* Buisleidingen exploitanten
* Ingenieursbureau's
* Inspectie Staatstoezicht op de Mijnen
* Inspecties ILT
* Installatietechniek/aannemers
* Kennisinstituten
* Keuringsinstituten
* Overheid, zowel op Rijks, provinciaal als gemeentelijk niveau
* Producenten van gevaarlijke stoffen
* Prorail
* Productiebedrijven voor water en rioolwater
* En alle overige belangstellenden

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over NEN 3650 vindt u op www.nen.nl/nen3650
Mis het niet, verzeker u nu alvast van een plek en meld u aan! Via de website link kunt u zich kosteloos registreren voor het congres Transportleidingen.

Locatie

De Doelen
Schouwburgplein 50
3012 CL Rotterdam

Deelnamekosten

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos, maar bij 'no-show' zijn wij gehouden € 35,- reserverings- en administratiekosten in rekening te brengen.

Eerder door u bekeken

Inschrijven

REGISTRATIE 09.30-17.30 - Rotterdam 0,-

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Bert Dijkstra of Sui Wan, consultants NEN Energie

015 2 690 326

energy@nen.nl

Vragen over registratie

Heeft u een vraag over uw registratie, neem dan contact op met de gemeente Rotterdam

transportleidingencongres@rotterdam.nl