Evenement

Uitbreiding NTA 7516 met chat- en Messenger applicaties

Uitbreiding NTA 7516 met chat- en Messenger applicaties

  • 25 november 2019 - NEN Delft
Programma (concept)
09.30 Registratie
10.00 De ochtend start met input van experts waarin het nut en de noodzaak van chat- en Messenger applicaties als een veilige vorm van uitwisseling van persoonlijke gezondheidsinformatie centraal staan. Door het vervolgens samen in kaart brengen van mogelijkheden en vervolgstappen wordt een eerste beeld geschetst hoe persoonlijke gezondheidsinformatie veilig kan worden uitgewisseld met behulp van chat- en Messenger applicaties.
12.00 Einde

Informatiebijeenkomst uitbreiding van veilige mail in de zorg met chat- en Messenger applicaties. Op 25 november 2019 organiseert NEN een informatiebijeenkomst over de uitbreiding van NTA 7516 met chat- en Messenger applicaties.

De Nederlands Technische Afspraak (NTA) 7516 ‘Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties (uitwisseling van ad-hoc berichten met persoonlijke gezondheidsinformatie)’ heeft tot doel dat e-mail en chatapplicaties als een veilige vorm van uitwisseling van persoonlijke gezondheidsinformatie worden gebruikt. De NTA is een aanvulling op de normen die er al zijn, waaronder NEN 7510-1 en NEN 7510-2, die voor het verwerken van persoonlijke gezondheidsinformatie in brede zin gelden.

Doelgroep

De eerder gepubliceerde NTA 7516 wordt uitgebreid met specifieke eisen voor chat- en Messenger applicaties. Het is belangrijk dat relevante partijen bij deze uitbreiding worden betrokken. Zorginstellingen, zorggebruikers, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, ICT leveranciers en andere belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Locatie

NEN
Vlinderweg 6
2623 AX Delft

AFBEELDING LOCATIE

Deelnamekosten

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. Echter bij no-show zijn wij gehouden administratiekosten ad € 35,- in rekening te brengen.

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Informatiebijeenkomst 10.00 - 12.00 Delft 0,-

Nu inschrijven

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Marlous Arentshorst, consultant NEN Zorg en Welzijn.

015 2 690 318

zw@nen.nl

Vragen over registratie

Heeft u een vraag over uw registratie, neem dan contact op met NEN Evenementen

Evenementen@nen.nl

015 2 690 294