Evenement

VHL Veiligheidsdag

VHL Veiligheidsdag

Platform voor netwerken en kennis uitwisselen

Met informatiemarkt


  • 27 november 2018 - NEN Delft
Programma
9.00 Ontvangst
9.30 Opening door dagvoorzitter
Harold Pauwels, NEN
9.45 Is veiligheidscultuur wel meetbaar?
Frank Guldenmund, TU Delft
10.30 De VHL internationaal
Harmen Willemse, NEN
11.15 Pauze & informatiemarkt
11.45 Prorail aan het woord: een praktijkverhaal over veiligheidscultuur
Menno Rook, Prorail
12.30 Lunch & informatiemarkt
13.30 Workshop parallelsessie 1
14.30 Workshop parallelsessie 2
15.30 Pauze & informatiemarkt
15.45 Workshop parallelsessie 3
16.45 Einde

Workshop 1

Samenhang en verschillen VHL – VCA – ISO 450001
Deze workshop wordt verzorgd door KWA bedrijfsadviseurs, erkende kennispartner van NEN Veiligheidsladder. Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de verschillen en overeenkomsten tussen de Veiligheidsladder, de VCA en ISO 45001.

Workshop 2

Hoe zet ik cultuur verandering in gang?
Deze workshop wordt verzorgd door Hubcreations, erkende kennispartner van NEN Veiligheidsladder. Tijdens deze creatieve workshop worden handvatten gegeven voor de manier waarop je houding en gedrag en het veranderen van cultuur op de werkvloer kunt beïnvloeden en blijvend veranderen.

Workshop 3

Certificatie op de VHL, wat komt hier bij kijken?
Deze workshop wordt verzorgd door TUV, één van de certificerende instellingen die aangesloten is bij NEN om op de VHL te toetsen. Een ervaren auditor deelt in een gepassioneerd verhaal zijn praktijkervaringen met certificatie op de Veiligheidsladder en waar organisaties rekening mee moeten houden.

Workshop 4

Waar kijkt een auditor naar bij het toetsen op trede 4?
Deze workshop wordt gegeven door NCI, één van de certificerende instellingen die aangesloten is bij NEN om op de VHL te toetsen. Deze workshop geeft een inkijkje in de manier waarop auditoren beoordelen of een organisatie klaar is voor trede 4 van de ladder.

Harold Pauwels, Manager Standards NEN
Harold Pauwels (47) is sinds 2016 werkzaam als Manager Standards van NEN. Op de afdeling Standards werken 130 collega’s dagelijks aan de ontwikkeling en het beheer van impactvolle (inter)nationale normen en certificatieschema’s. Harold heeft een brede achtergrond en ruime ervaring als manager en adviseur in de wereld van normalisatie en regulering. Nadat hij zijn studie(s) Chemische Technologie en Scheikundig Technologie (TUE) had afgerond is hij begonnen in de industrie waarna hij binnen NEN vele normalisatie en adviesprojecten voor zowel de (inter)nationale industrie als overheid heeft uitgevoerd in de sectoren Energie, Industrie en Bouw.
Frank Guldenmund, Sectie Veiligheidskunde, Technische Universiteit Delft
Is veiligheidscultuur wel meetbaar?
Dr. Frank Guldenmund studeerde psychologie aan de Universiteit Leiden en studeerde af in zowel Functieleer als Methoden & Technieken van Psychologisch Onderzoek. Sinds 1992 werkt hij bij de sectie veiligheidskunde van de Technische Universiteit Delft en promoveerde daar in 2010 op het onderwerp veiligheidscultuur. Naast cultuur houdt hij zich bezig met verschillende veiligheidskundige onderwerpen, in het bijzonder met het managen van veiligheid en het bevorderen van veilig gedrag in risicovolle organisaties. Daarnaast geeft hij inleidende vakken in de veiligheidskunde aan dezelfde universiteit.
Lezing: Het meten van veiligheidscultuur is wat sociale wetenschappers een ‘meetprobleem’ noemen. Dit komt omdat cultuur geen object is, dat wij met onze zintuigen kunnen waarnemen, maar een construct, dat is bepaald door onze theorieën over het construct. Wat wij wél kunnen waarnemen, zijn de manifestaties van cultuur, maar deze hebben meestal geen een-op-een relatie met een onderliggende cultuur. Toch zijn er instrumenten om cultuur te meten, zoals bijvoorbeeld de veiligheidsladder. Wat is de theorie achter deze instrumenten en wat meten wij daarmee? Welke valkuilen moeten wij daarbij omzeilen, en wat zijn de beperkingen van een cultuurmeting? Op deze en andere vragen gaat zijn presentatie dieper in.
Harmen Willemse, projectleider VHL bij NEN
De VHL Internationaal Harmen Willemse is senior consultant bij NEN. Hij is projectleider voor de Veiligheidsladder en coördineert vanuit die rol de ontwikkeling en het beheer van het certificatiesysteem door NEN. Daarvoor heeft hij diverse andere certificatiesystemen helpen ontwikkelen en beheren. Ook heeft hij als secretaris van een CEN Technische Commissie en een aantal Werkgroepen de ontwikkeling van een aantal Europese (CEN) normen begeleid. Voor NEN werkte Harmen als management consultant op het gebied van procesmanagement en software implementatie. Harmen studeerde Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam School of Management, waar hij afstudeerde bij de vakgroep Management van Innovatie.
Lezing: Harmen licht toe hoe de organisatie structuur van de Veiligheidsladder sinds de overgang naar NEN is opgezet. Deze groeit mee met de ontwikkeling van de Veiligheidsladder, om invulling te geven aan doelstellingen als kwaliteitsborging en de toenemende internationale toepassing van de Veiligheidsladder. Hoe wordt flexibel ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen, zonder daarbij het gedachtegoed en het kwaliteitsniveau uit het oog te verliezen? Welke concrete stappen worden nu en in de nabije toekomst genomen? Harmen praat u bij over deze zaken.
Menno Rook, veiligheidsadviseur bij ProRail
Menno Rook is veiligheidsadviseur bij ProRail. Hij houdt zich bezig met het meten en verbeteren van de veiligheidscultuur binnen ProRail, is medebeheerder van het veiligheidsmanagementsysteem en onderhoudt externe stakeholderrelaties op het gebied van veiligheid. Tevens is hij werkzaam als safety manager bij de ontwikkeling van ICT-systemen. Menno studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, werkte eerder bij Berenschot en KLM en vervulde verschillende project- en programmamanagementrollen binnen ProRail.
Lezing: Menno vertelt waarom ProRail de Veiligheidsladder ontwikkeld heeft en hoe men binnen ProRail de eerste stappen heeft gezet om de veiligheidscultuur te verbeteren. Hij geeft tips aan organisaties die hun cultuur willen verbeteren en willen certificeren op de VHL. Dit doet hij door ervaringen vanuit de praktijk te delen: waar liep ProRail tegenaan toen zij de veiligheidscultuur wilden verbeteren? Wat heeft voor hen gewerkt en wat niet? Wat heeft het opgeleverd? Wat zijn uitdagingen voor de toekomst en hoe gaan ze die aanpakken?

Informatiebijeenkomst Veiligheidsladder

Waarom moet mijn organisatie aan de slag met de Veiligheidsladder en welke eisen stellen ProRail en Tennet? Wat is het verschil met VCA en ISO 45001? Welke stappen moet ik nemen om gecertificeerd te worden? Hoe werk ik aan trede 4 en misschien zelfs trede 5? Wat kost het en wat levert het op?

Bent u verantwoordelijk voor de veiligheid of kwaliteit binnen uw organisatie en worstelt u met bovenstaande vragen? NEN, schemabeheerder van de veiligheidsladder, organiseert op 27 november a.s. een informatiebijeenkomst over de Veiligheidsladder en de internationale uitrol. Tijdens de ochtend komen een aantal prikkelende, toonaangevende sprekers aan het woord.
In de middag worden workshops georganiseerd die startende organisaties helpen om de stap naar certificatie te nemen en reeds ervaren organisaties helpen naar een hogere trede op de VHL.

Op de informatiemarkt staan Ladder Certificerende instellingen, erkende kennispartners, TenneT en het team van de Veiligheidsladder van NEN klaar om met je in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden. De markt biedt ook gelegenheid om contacten te leggen met andere organisaties en te netwerken.

Informatiemarkt

Tijdens de Veiligheidsdag wordt een informatiemarkt georganiseerd. Hier staan Ladder Certificerende instellingen, erkende kennispartners, TenneT en het team van de Veiligheidsladder van NEN klaar om met je in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden. De markt biedt ook gelegenheid om contacten te leggen met andere organisaties en te netwerken.

Erkende Kennispartners op de informatiemarkt
Adviesbureau D&F
Safety Improvement Company
Samurai at Work
Hubcreations
Apollo 13
KWA bedrijfsadviseurs
Ladder certificerende instellingen op de informatiemarkt
KIWA
Aboma
NCI
TÜV
DNV GL
Lloyds
SGS

Deelnamekosten

Kosten voor deelname aan dit evenement: €125,- (excl. BTW).

Locatie

NEN
Vlinderweg 6
2623 AX Delft

Eerder door u bekeken

Inschrijven

VHL Veiligheidsdag 9.00-16.45 uur - NEN Delft 125,-

Nu inschrijven

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Kaat van der Haar, consultant NEN Zorg & Welzijn

015 2 690 456

info@veiligheidsladder.org

Vragen over registratie

Heeft u een vraag over uw registratie, neem dan contact op met NEN Evenementen.

evenementen@nen.nl

015 2 690 422 of 2 690 294