Evenement

Waterstof voor de industriële en gebouwde omgeving

Waterstof voor de industriële en gebouwde omgeving

Verkenning voor de oprichting van een normalisatieplatform


  • 24 september 2018 - Delft
09.00 Registratie en koffie & thee
09.30 Welkom en opening
Harold Pauwels | NEN
09.45 Belang waterstof voor de industriële en gebouwde omgeving - Klimaatakkoord
ntb | Netbeheerder
10.00 Waterstof als energiedrager en feedstock in de industrie
Dirk Jan Meuzelaar | Utility Support Group (USG)
10.15 Waterstof in de gebouwde omgeving
Erik Polman | KIWA
10.30 Netwerkpauze
11.00 Uitleg over het platform initiatief
Elbert Huijzer | Liander
11.10 Europese en nationale ontwikkelingen op het gebied van waterstof standaardisatie
Françoise de Jong | NEN
11.40 Verkenning behoefte oprichting Normalisatieplatform waterstof voor de industriële en gebouwde omgeving en spelregels
Elbert Huijzer | Liander
Op basis van de presentaties en de doelstelling van de dag zal met de aanwezigen een discussie worden opgezet om de behoefte te peilen naar het Normalisatieplatform waterstof voor de industriële en gebouwde omgeving. Met als doelstelling om te komen tot conclusies en afspraken over een mogelijke invulling van het wat, hoe en wie van dit platform.
12.20 Samenvatting en afsluiting
12.30 Einde

Er ligt een belangrijke opgave om de CO2 emissie drastisch omlaag te brengen. Nederland staat aan de vooravond van de transitie naar een duurzame energievoorziening. In een duurzaam energiesysteem in Nederland lijkt waterstof een belangrijke rol te kunnen spelen.

Informatiebijeenkomst 24 september

Deze ochtend willen wij met u discussiëren en inventariseren of er draagvlak is voor de oprichting van een normalisatieplatform waterstof voor de industriële en gebouwde omgeving.

De intentie van het normalisatieplatform is onder meer om in beeld te houden/brengen:
• wat speelt er op het gebied van normalisatie;
• wat willen en kunnen we doen vanuit Nederland;
• coördinatie standpuntbepaling vanuit Nederland op Europese/Internationale onderwerpen;
• op wat en welke wijze kunnen we invloed uitoefenen.

Het is niet de intentie dat het platform zich inhoudelijk gaat uitspreken over normen. Vanuit het platform wordt naar de belangen in Nederland gekeken, en zo nodig zal coördinatie plaats vinden om te zorgen dat er vanuit Nederland de juiste inbreng is op het juiste moment.

Meer details over het programma volgen nog...

Note: Verkenning oprichting Normalisatieplatform waterstof voor de industriële en gebouwde omgeving

Waterstof in de industrie en de gebouwde omgeving wordt ook expliciet in het klimaatakkoord benoemd: “Van waterstof wordt veel verwacht als groene energiebron voor vervoer, industrie, gebouwen en als opslag van duurzame energie. Dan moet het wel meer beschikbaar zijn en veel goedkoper worden. Dat kan met een gerichte programmatische aanpak”.

Daarnaast zijn er recente publicaties over het onderwerp, zoals het Kiwa rapport Toekomstbestendige gasdistributienetten’ en het DNV GL rapport ‘Verkenning waterstofinfrastuctuur’.

Het organiseren en opstellen van passende (internationale) normen en standaarden over de hele keten van productie tot en met gebruik is van belang om mede invulling te geven aan deze ontwikkeling. Normalisatie is een belangrijk instrument om de energietransitie te realiseren en waar mogelijk te versnellen.

Doelgroep

Voor de bijeenkomst zijn leden uitgenodigd van de relevante normcommissies, maar vooral ook experts uit de keten.

Locatie

NEN, Vlinderweg 6. 2623 AX Delft

Deelnamekosten

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos, maar bij 'no-show' zijn wij gehouden reserverings- en administratiekosten in rekening te brengen.

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Verkenning/informatiebijeenkomst 09.30-12.30 Delft 0,-

Nu inschrijven

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Francoise de Jong, consultant NEN Energie

015 2 690 172

energy@nen.nl

Vragen over registratie

Heeft u een vraag over uw registratie, neem dan contact op met NEN Evenementen

Evenementen@nen.nl

015 2 690 422 of 2 690 294