Evenement

Workshop MicroVal over alternatieve microbiologische bevestigingsmethodes

Workshop MicroVal over alternatieve microbiologische bevestigingsmethodes

13.00 - 16.30 uur


  • 29 oktober 2018 - Wageningen UR
Programma
13.00 Registratie
13.15 Introductie MicroVal
Joost Witsenburg, MicroVal secretariaat
13.30 Introductie ISO 16140
De ISO 16140-serie is een reeks normen over microbiologische analyse in de voedselketen, en bestaat uit zes delen die als geheel tegemoet komen aan de behoefte aan verschillende werkwijzen voor validatie en verificatie van (alternatieve) methoden. Tijdens deze middag zullen onder meer de onderwerpen van verificatie (ISO/DIS 16140-3:2017) en in-house validatie (ISO/DIS 16140-4:2017) aan de orde komen.
Dr.Ir. Paul in 't Veld, wetenschappelijk medewerker, NVWA
14.00 Introductie ISO 16140-6
Het zesde deel van ISO 16140 biedt het protocol voor de validatie van alternatieve (eigendomsrechtelijke) methoden voor microbiologische bevestiging en typeringsprocedures. Deze norm is momenteel nog in ontwikkeling, maar wordt wel al als draftversie gebruikt bij de accreditatie van microbiologische bevestigingsmethoden.
Wilma Jacobs, wetenschappelijk medewerker, RIVM
15.00 Pauze
15.30 Accreditatie en MicroVal certificatie
In deze lezing wordt nader ingegaan op de meerwaarde van de door MicroVal gecertificeerde microbiologische bevestigingsmethoden en de accreditatie-eisen voor laboratoria.
Kirsten Mooijman, wetenschappelijk medewerker, RIVM
16.00 Round table
Gebruikers van de onlangs, op basis van ISO 16140-6, gevalideerde en gecertificeerde MALDI Biotyper® delen informatie en hun ervaringen over de werkwijze van deze bevestigingsmethode.
Liesbeth Vissers, Aqualab Zuid
16.30 Einde

MicroVal houdt op 29 oktober een workshop in Wageningen over validatie en verificatie van alternatieve microbiologische bevestigingsmethoden. Het doel is om ervaringen te delen en informatie uit te wisselen.

MicroVal heeft onlangs de eerste certificaten uitgeven voor alternatieve microbiologische bevestigingsmethoden. In een internationale samenwerking met Bruker (Duitse fabrikant), Adria (Frans MicroVal Expert Lab) en Qlaboratories (Amerikaans MicroVal Expert Lab) is de Bruker MALDI Biotyper® voor diverse micro-organismen gevalideerd en gecertificeerd.

Norm
MicroVal is een internationaal platform voor de validatie en certificatie van alternatieve microbiologische methoden. Van oudsher vindt validatie van alternatieve microbiologische methoden plaats tegen ISO 16140-2:2016 (voorheen ISO 16140:2003) voor kwantitatieve en kwalitatieve microbiologische testen.

Binnen ISO is nu ook een norm in ontwikkeling voor validatie van alternatieve bevestigingsmethoden; ISO/DIS 16140-6:2017 Microbiology of the food chain -- Method validation -- Part 6: Protocol for the validation of alternative (proprietary) methods for microbiological confirmation and typing procedures.

Doelgroep

De workshop is met name bedoeld voor microbiologische laboratoria die met dit soort methoden werken, of dit in de toekomst gaan doen.

Locatie

Wageningen UR, Impulse (gebouw 115), Stippenweg 2, 6708 WE Wageningen

Deelnamekosten

Deelname aan de bijeenkomst is gratis, maar bij "no-show" zijn wij gehouden reserverings- en administratiekosten in rekening te brengen.

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Workshop MicroVal Wageningen 0,-

Nu inschrijven

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Imola Ferro, manager MicroVal secretariaat

015 2 690 113

microval@nen.nl

Vragen over registratie

Heeft u een vraag over uw registratie, neem dan contact op met NEN Evenementen

Evenementen@nen.nl

015 2 690 422 of 2 690 294