Evenement

Verduurzamen medische apparatuur

Verduurzamen medische apparatuur

  • 31 augustus 2017 - Radboudumc, Nijmegen

NEN organiseert in samenwerking met het Radboudumc in Nijmegen een workshop over circulaire economie in de zorg. Centraal staan vragen als: Hoe staat het met circulaire economie in de zorg, met medische apparatuur in het bijzonder? Wat zijn kansen? Welke initiatieven zijn er? Wordt duurzaamheid meegenomen bij aanschaf van medische apparatuur? Hoe is het internationaal geregeld?

Afspraken zijn nodig in de transitie naar een circulaire economie. Normen kunnen helpen bij het vermarkten van kennis en het opschalen van innovaties. Ze zorgen voor duidelijkheid in de markt door het creëren van een gemeenschappelijke taal, bevorderen transparantie en versterken samenwerking. Recent heeft NEN onderzoek gedaan naar de rol van normen in de circulaire economie. Dit is gebeurd aan de hand van acht concrete cases. Het blijkt dat normen nodig zijn voor het op de markt brengen van circulaire grondstoffen en producten, vooral ook om de kwaliteit van gerecyclede grondstoffen te borgen. Een belangrijk aandachtspunt is de rol van MKB-bedrijven: vooral deze bedrijven spelen een rol in de benodigde innovaties.

Circulaire economie in de zorg
In de zorg zijn vele initiatieven gaande, waar verschillende partijen voor samenwerken. Veelal zijn de initiatieven lokaal te noemen en lijken de onderwerpen/thema’s in de startblokken te staan. Tijdens de workshop wordt ingegaan op de vraag waar de zorg nu staat op het gebied van circulaire economie, waarbij de focus wordt gelegd op het nog onontgonnen terrein van het verduurzamen van medische hulpmiddelen. Welke partijen hebben elkaar nodig en welke stappen willen ze daartoe zetten?

Refurbishment of medical electrical equipment and systems
Dat circulaire economie verder gaat dan de grens, blijkt onder andere uit het voorbeeld van een normontwikkeling die recent gestart is op mondiaal niveau. Het gaat om de norm ‘‘Environmental conscious design of medical electrical equipment – Particular requirements for refurbishment of medical electrical equipment and systems, for re-use of parts, for a management of critical or hazardous substances contained in medical electrical equipment and systems and for a closed loop Business-to-Business take back system’. Tijdens de workshop wordt op dit internationale voorstel ingegaan. Ook wordt antwoord gegeven op de vraag wat dit voorstel mogelijk voor Nederlandse partijen betekent en hoe ze betrokken kunnen worden bij deze normontwikkeling.

Doelgroep
De workshop is toegankelijk voor alle (mogelijk) belanghebbende partijen op het gebied van circulaire economie & medische apparatuur. Onder andere wordt gedacht aan deelname van:
- medisch specialisten en klinisch fysici die bij diagnostiek c.q. behandeling veelvuldig gebruik maken van medische apparatuur;
- inkopers;
- managers zorg;
- milieu duurzaamheidscoördinatoren zorginstellingen;
- fabrikanten/leveranciers van medische hulpmiddelen;
- instrumentatietechnici.

Kijk voor een totaal overzicht van Europese initiatieven voor normen in de circulaire economie op www.nen.nl/circulaireeconomie.

Programma
09.30 Inloop met koffie en thee
10.00 Opening en welkom
Door voorzitter workshop, dhr. Ab de Buck, Projectleider circulaire economie NEN
10.10 Presentatie: Duurzaamheid in het Radboudumc
Mw. drs. Cathy C. van Beek MCM, Lid Raad van Bestuur, Kwaliteit en Veiligheid Patiëntenzorg Radboudumc
10.30 Presentatie: Initiatieven op het gebied van circulaire economie in de zorg
Mw. Jolein Baidenmann, Transitiemanager Circulaire Economie, ISDuurzaam/MVO Nederland’
10.50 Presentatie: Normalisatie als kans voor het ontwikkelen van duurzame apparatuur
Dhr. Henri de Haas, Philips, Group Sustainability
11.10 Workshop:
Inventarisatie van bestaande duurzame initiatieven van medische apparatuur. Zijn er initiatieven die in aanmerking komen om op te schalen naar nationaal, Europees of internationaal niveau? Welke kansen liggen er voor het verduurzamen van medische apparatuur? Welke belemmeringen zijn er? Wie zijn de partners / betrokkenen? :
11.50 Terugkoppeling door de verschillende groepjes.
12.00 Samenvatting & Conclusie van de ochtend, mogelijke afspraken vervolg.
Door voorzitter workshop, dhr. Ab de Buck, Projectleider circulaire economie NEN
12.10 Lunch, met mogelijkheid tot netwerken
13.00 Einde

Deelname & kosten

Deelname aan deze informatiebijeenkomst is gratis, maar bij 'no-show' zijn wij gehouden reserverings- en administratiekosten in rekening te brengen.

Locatie

Radbodumc, Huize Heyendaal.
Adres: Geert Grooteplein 9, 6525 EZ Nijmegen

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Workshop 09.30-13.00 - Radboudumc Nijmegen 0,--

Nu inschrijven

Workshop

Contact

Vragen over uw registratie? Neem contact op met NEN Evenementen, Dinie van Buuren

(015) 2 690 422

evenementen@nen.nl

Inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Saliha Lalout, Consultant NEN.

(015) 2 690 431

advies.medisch@nen.nl