Voorwaarden deelname aan evenementen NL

Aanmelden

Na inschrijving ontvangt u een automatische ontvangstbevestiging. Twee weken voor aanvang van de bijeenkomst ontvangt u de factuur. Deelnemersinformatie wordt een week voorafgaand verzonden.

Annulering | Verhindering

Annulering kan uitsluitend schriftelijk.

Bij annulering tot twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst wordt €35,00 (zegge: vijfendertig) administratiekosten in rekening gebracht. Na deze termijn is het volledige bedrag verschuldigd.

Bij deelname aan gratis bijeenkomsten zijn wij gehouden om bij "no-show" €35,00 (zegge: vijfendertig) reserverings- en administratiekosten in rekening te brengen.

Bij verhindering kunt u zich altijd kosteloos laten vervangen door een collega.

Veiligheid

Deelnemers worden geacht tijdens de bijeenkomst de veiligheidsinstructies en -normen op te volgen, geldend op de betreffende locatie. Bij weigering van deze inachtneming is de aansprakelijkheid volledig voor rekening van de deelnemer.

Betalingstermijn | Prijzen

Ongeveer twee weken voor aanvang van de bijeenkomst ontvangt u een factuur.

Wij hanteren een betalingstermijn van 8 (zegge: acht) werkdagen. Indien de betaling niet op tijd is ontvangen, bestaat de mogelijkheid dat u niet kunt deelnemen aan de bijeenkomst.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld. Als u vlak voor aanvang, of na afloop van de bijeenkomst een wijziging doorgeeft, berekenen wij €35,00 (zegge: vijfendertig) administratiekosten.

Bescherming persoonsgegevens AVG

Uw gegevens worden niet gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen door NEN-Evenementen en medeorganisatoren van het evenement, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent.

Eerder door u bekeken