NEN Energiek 2017


2 juni - NEN Delft

Op 2 juni jl. heeft u deelgenomen aan onze NEN Energiek 2017 bijeenkomst.

Mede door uw aanwezigheid en inbreng was deze middag een succes!


Via de presentaties bieden wij u een terugblik op deze middag

Presentaties bieden wij u een terugblik op deze middag
Tour d’Horizon EU en klimaatbeleid Piet Boonekamp (ECN)
NEN normen voor EE en resultaten NEN inventarisatie Bert Dijkstra & Kars Janssen (NEN)
Praktijkvoorbeeld ISO 50001 Arnold Baas (Lidl)
Background to the Investor Confidence Project Europe (ICP) Quitterie deRivoyre (ICP)
Energiewetgeving en instrumentarium: mogelijkheden voor een energie efficiënte bedrijfsvoering Teun Bolder (RVO)
De energie audit normen, is alles afgedekt? Stefan Walta (Adviesbureau SAM)
Implementatie adviezen energieaudit schiet tekort, wat te doen? Ronald Vermeeren (RVO)
Een voorstel voor een geborgde aanpak van een Energie Prestatie Keurmerk (EPK), invulling EED? Michiel Steerneman (Industrial Energy Experts, Bestuurslid FedEC)

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bert Dijkstra en Minique Vrins, consultants NEN Energie & Distributie, tel (015) 2 690 108/179.

energy@nen.nl