De toekomst van ISO 26000 – Focusgebieden Nederlandse Normcommissie MVO (NC-MVO)

Half juni jl. was het mondiale stemresultaat van de evaluatie van ISO 26000 bekend: herbevestigen. Dit betekent dat de richtlijn niet wordt veranderd en blijft zoals hij is. Verder is besloten dat de richtlijn niet over 5, maar over 3 jaar (2017) weer wordt geëvalueerd (uitdrukkelijke wens NC-MVO). De normcommissie heeft besloten om tot die tijd aandacht te besteden aan het bevorderen van het gebruik van de richtlijn. Het succes van een richtlijn is immers niet alleen afhankelijk van de kwaliteit, maar ook van de daadwerkelijke gebruik. Op basis van gebruikerservaringen kan de richtlijn verder worden verbeterd.

Om de focus van de NC-MVO voor de komende jaren te bepalen, is gebruik gemaakt van de resultaten van de enquête die begin dit jaar is gehouden onder de Nederlandse gebruikers van ISO 26000. De enquête was uitgezet om onze stem voor de evaluatie te bepalen, maar heeft ook waardevolle informatie over verbeterpunten ten aanzien het gebruik van ISO 26000 opgeleverd. Op basis van deze inzichten heeft de NC-MVO vier focusgebieden gedefinieerd waarop ze zich in de komende 3 jaar wil gaan concentreren:

i. Integratie van MVO in organisaties (toepassing van ISO 26000)
ii. Branche specifieke afspraken (vertaling van ISO 26000 naar branches en sectoren;) en aansluiting van ISO 26000 bij IMVO convenanten. IMVO convenanten zijn MVO-afspraken met bedrijfssectoren met aandacht voor de rol van maatschappelijke organisaties en overheden, zowel in Nederland als in productielanden
iii. Erkenning van MVO inspanningen en resultaten (internationale zelfverklaring);
iv. Innovatie en MVO

Naast een normcommissie heeft NEN ook een MVO forum. Dit forum is bedoeld voor organisaties die kennis en ervaring willen delen over de kansen en uitdagingen die zich voordoen bij de implementatie van ISO 26000/MVO. Tijdens de bijeenkomst van 2 september jl, die voor een breder publiek toegankelijk was, waren 45 organisaties vertegenwoordigd. Gedurende het informatieve gedeelte is iets verteld over MVO in relatie tot de nieuwe ISO normen en de laatste ontwikkeling op het gebied van ISO 26000. Tijdens het interactieve gedeelte hebben de deelnemers in groepen de bovenstaande vier focusgebieden nader verkent. De levendige discussies hebben waardevolle informatie opgeleverd die tijdens de komende normcommissieMVO en Forum bijeenkomsten worden gebruikt om te bepalen hoe organisaties verder kunnen worden ondersteund bij de toepassing van ISO 26000.

Uitgebreide informatie over ISO 26000

Nadere informatie over de resultaten van de evaluatie, de Normcommissie en Forum bijeenkomsten kunt u vinden op onze website: www.nen.nl/iso26000.

Mocht u geïnteresseerd zijn in toekomstig Forum bijeenkomsten, dan kunt u dat kenbaar maken met een interesseformulier

Mede door uw aanwezigheid en inbreng op 2 september jl. was de MVO Forum bijeenkomst ISO 26000 een succes!

Presentaties/resultaten break-out sessies

Via de presentatie en de resultaten van de break-out sessies bieden wij u een terugblik op deze middag.Bekijk de presentatie van de gehele bijeenkomst Ingeborg Boon & Dick Hortensius, NEN
Resultaten van de break-out sessies

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Meer weten over ISO 26000? Neem dan contact op met Ingeborg Boon

ingeborg.boon@nen.nl

015 - 2 690 122