Klimaatadaptatie - Van praktijk tot standaard, bijeenkomst 12 oktober 2017

Graag bedanken wij u namens de partners NAS, DpRA en NEN voor uw deelname aan de informatiebijeenkomst op 12 oktober “Klimaatadaptatie: van praktijk naar standaard”.
Op deze pagina kunt u van alles downloaden zoals de presentaties, de uitkomsten van de workshop, de live-audience-polling en de bevindingen met vervolgstappen.

Presentaties
Workshopresultaten, bevindingen & vervolg
Bollen Workshop ingevulde templates
Maatregelen
Resultaten Live-audience polling Live-audience-polling (mentimeter)
Klimaatadaptatie Van praktijk tot standaard Emiel Verhoeff, NEN en Robert de Graaff, NAS
Het waarom en hoe van klimaatadaptatie Stef Meijs, NAS
Ervaringen uit de praktijk Martijn Schuit, KANS en Bart Stoffels, CityDeal
CItyDeal Klimaatadaptatie
(On)mogelijkheden voor standaardisatie Erica Fritse, NEN en Han de Wit, De Bouwcampus en Ceciel van Iperen, CROW
Notitie van deelnemers over hittestress

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Emiel Verhoeff consultant afdeling Business Development.

015 - 2 690 334

Businessdevelopment@nen.nl