Kwaliteitsmanagement in onderwijs en opleidingen

Het doel van deze informatieochtend op 12 november jl. was tweeledig, namelijk de Nederlandse markt informeren over de ontwikkeling van de mondiale norm voor onderwijs- en opleidingsinstellingen én bepalen of de Nederlandse markt behoefte heeft aan/belang heeft bij actieve deelname aan deze normontwikkeling.

De 40 deelnemers uit onderwijsinstellingen, inspectie, overheid en organisaties die zich bezighouden met kwaliteit in onderwijs, hebben na het informatieve gedeelte enthousiast meegediscussieerd over nut, noodzaak en de mogelijkheden om actief deel te nemen in dit normalisatietraject.

Download versies van de presentaties
Ontwikkelingen in het toezichtskader – Waarop worden scholen beoordeeld? Henk den Boer, directeur Inspectie van het onderwijs
Overzicht bestaande kwaliteitsinstrumenten en –initiatieven Annemarie de Jong, NEN
ISO-traject ‘(Kwaliteits)management voor onderwijs en opleidingsinstellingen’ Roy Ackema, Tracoin Quality BV
Praktijkervaring over toegevoegde waarde kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001, 10 jaar na implementatie Claus Hoekstra, directeur ROC A12
Aanpak normontwikkeling Annemarie de Jong, NEN

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Wilt u meer weten over Kwaliteitsmanagement in onderwijs en opleidingen?
Neem dan contact op met Annemarie de Jong, Consultant NEN Standards

annemarie.dejong@nen.nl