Tekenwerende werkkleding

Mede door uw aanwezigheid en inbreng was de informatiebijeenkomst op 27 november jl. een succes! De insteek was om alle belanghebbende partijen te informeren over recente onderzoeken, persoonlijke bescherming die de risico's op een tekenbeet verkleinen en te peilen of er voldoende draagvlak is om eisen en/of gebruiksrichtlijnen vast te leggen in een norm.

Via het kort verslag en de presentaties bieden wij u een terugblik op deze middag.Verslag en presentaties
Kort verslag van de middag
Introductie Harold Pauwels, NEN
Introductie Landelijk Groene Lyme Werkgroep Mirjam de Groot, Stigas
Tekenbeten: kennis, richtlijnen en tekenwerende werkkleding Fedor Gassner, RIVM
Tekenbeten en preventie Mirjam de Groot, Stigas
Eisen aan teekwerende kleding Eric Vogel, Natuurmonumenten
Europese richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen Stephanie Jansen, NEN

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Meer weten over het normalisatietraject van tekenwerende werkkleding? Neem dan contact op met Stephanie Jansen

stephanie.jansen@nen.nl

015 - 2 690 441