Themamiddag ENERGIEk afspraken maken met NEN


Normalisatie rond energie efficiency en emissierichtlijnen: Voordeel voor u

De themamiddag ENERGIEk op 23 april jl was, met een hoge opkomst, boeiende sprekers en interessante discussies, wat ons betreft een succes!

De onderwerpen energie- efficiency, garanties van oorsprong en green house gases bleken uit de reacties uit de zaal en de evaluaties goed aan te slaan. Het is een interessant werkveld, waarbij het maken van afspraken middels normalisatie in toenemende mate een rol speelt.
De technisch inhoudelijke kant voor dit werkveld én het politieke component spelen een rol bij het uiteindelijk doel van het werk: verminderen en verduurzamen van het energieverbruik! De verschillende presentaties maakten duidelijk dat, met deze focus in het achterhoofd, de normen ontwikkeld en toegepast worden.

Het ging ons om U te informeren, met u in gesprek te gaan en daarbij het draagvlak voor het werk te vergroten. De bijeenkomst is hier zeker in geslaagd!

Nog even terugkijken op de middag

Presentaties
Overzicht werkveld Bert Dijkstra - NEN
EU Directives en normalisatie Piet Boonekamp - ECN
ISO 50001 Energiemanagement Ronald Vermeeren - AgentschapNL
Norm voor Energie Efficiency Benchmarking Jan Janssen - AgentschapNL
Normen voor Energy audit Stefan Walta - AgentschapNL
ISO 50001 in de praktijk (volgt nog) Tony Rook - Equinix
Norm GHG emissies Rob van der Meer - ENCI Heidelberg Cement
De oorsprong van elektriciteit Peter Niermeijer - RECS

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Wilt u meer weten over energiemanagement, guarantees of origin of green house gases?
Kijk dan op www.nen.nl/energiemanagement of stel uw vraag via

energy@nen.nl