Trainingen

19 jan
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen in de praktijk
26 jan
Training Wijzigingen PGS 15:2016
26 jan
Training Wet- en Regelgeving machines
31 jan
Training ISO 45001: Arbomanagement in de praktijk
1-2 feb
Training ISO 9001: Kwaliteitsmanagement in de praktijk
2 feb
Training Overstappen op nieuwe HKZ
2 feb
Training ISO 31000: Risicomanagement in de praktijk
2 feb
Training Risicobeoordeling machines
7-8 feb
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, kennismaking met de praktijk
7-8 feb
Training ISO 19011: Interne auditing
8 feb
Training NEN-EN-IEC 62353: Testen van medische elektrische toestellen
8 feb
Training NEN 2767: Van strategie en beleid naar meerjarenonderhoudsplanning en prestatiecontracten
8 feb
Training HKZ workshop: Het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem
9 feb
Training ISO 9001: de norm verklaard
9 feb
Training Wijzigingen PGS 15:2016
9 feb
Training Zelf CE-markeren bij nieuwe en om- en samengebouwde machines
14 feb
Training Technische Documentatie
14 feb
Training ISO 19011: Risk based auditen
15-16 feb
Training NEN 7510: opzetten en invoeren van een informatie-beveiligingsmanagementsysteem
15 feb
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
16 feb
Training NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging
16 feb
Training NEN 5509: schrijven van gebruikershandleidingen
16 feb
Training NEN-EN-ISO 13485:2016 de norm verklaard
6 mrt
Training NEN 2767: Praktijktraining Onderhoudsinspecteur vastgoed
7-8 mrt
Training Masterclass NEN-EN-ISO 15189:2012 - de norm verklaard
7-8 mrt
Training Werken aan 1 integraal managementsysteem
7-8 mrt
Training ISO 19011: Interne auditing
7 mrt
Training Nieuw! Overstappen op NEN-EN-ISO 13485:2016
8 mrt
Training Verificatie van schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
8-9 mrt
Training Procesmanagement volgens ISO 9001:2015
8 mrt
Training NEN-EN-IEC 60204-1: elektrische uitrusting van machines
9 mrt
Training ISO 31000: Risicomanagement in de praktijk
9 mrt
Training Wijzigingen PGS 15:2016
13 mrt
Training Beroepsopleiding Risicogebaseerd denken
14 mrt
Training Beroepsopleiding Procesmanagement
14-15 mrt
Training ISO 14001: Milieumanagement in de praktijk
15 mrt
Training Beroepsopleiding Integrated Risk-based Auditing
15-16 mrt
Training ISO 26000: MVO in de praktijk
15 mrt
Training NEN 6059-1, Beoordeling brandveiligheid bouwwerken (nulmeting)
16 mrt
Training NEN 7120: Aan de slag met energieprestatie
16 mrt
Training ISO 9001: de norm verklaard
17 mrt
Training Wet en regelgeving sterilisatie van medische hulpmiddelen
21 mrt
Training NEN 5707 en NEN 5897 Monsterneming en analyse van asbest in bodem en bouw- en sloopafval
21 mrt
Training Wijzigingen PGS 29:2016 (Module 1)
23 mrt
Training Leidingwaterinstallaties: Opstellen en uitvoeren Beheerpakket A
23 mrt
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
23 mrt
Training Wijzigingen PGS 15:2016
28 mrt
Training NEN 2767: Conditiemeting infrastructuur, de methodiek
28 mrt
Training Inspectie van elektrische installaties
28 mrt
Training PGS 29: Voorschriften Incidentbestrijding (Module 2)
30 mrt
Training NEN 3655 - Veiligheidsbeheerssysteem voor buisleidingsystemen gevaarlijke stoffen
30 mrt
Training NEN-EN-ISO 13485:2016 de norm verklaard
4 apr
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen in de praktijk
4-5 apr
Training ISO 50001: Energiemanagement in de praktijk
4 apr
Training PGS 29: Tankontwerp (Module 3)
5-6 apr
Training ISO 9001: Kwaliteitsmanagement in de praktijk
5-6 apr
Training NEN 7510: opzetten en invoeren van een informatie-beveiligingsmanagementsysteem
5-6 apr
Training ISO 19011: Interne auditing
5 apr
Training Wet- en Regelgeving machines
6 apr
Training Risico-analyse methoden en technieken
10-11 apr
Training ISO 20400 - Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
11 apr
Training NEN 2767: Conditiemeting infrastructuur, van theorie naar praktijk
12 apr
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
13 apr
Training ISO 19011: Risk based auditen
13 apr
Training Wijzigingen PGS 15:2016
18-19 apr
Training Procesmanagement volgens ISO 9001:2015
18 apr
Training Van MDD naar EU MDR – impact voor de fabrikant
19 apr
Training ISO 45001: Arbomanagement in de praktijk
2 mei
Training ISO 31000: Risicomanagement in de praktijk
2 mei
Training Nieuw! Overstappen op NEN-EN-ISO 13485:2016
3 mei
Training NEN 2767: Van strategie en beleid naar meerjarenonderhoudsplanning en prestatiecontracten
3 mei
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
3 mei
Training HKZ workshop: Het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem
3 mei
Training NEN-EN-IEC 60204-1: elektrische uitrusting van machines
9-10 mei
Training Inspirerend auditen in de zorg
9-10 mei
Training ISO 14001: Milieumanagement in de praktijk
9-10 mei
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
9-10 mei
Training ISO 19011: Interne auditing
9-10 mei
Training ISO 19011: Interne auditing
9 mei
Training Wijzigingen PGS 15:2016
10 mei
Training Verificatie van schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
16 mei
Training Overstappen op nieuwe HKZ
17 mei
Training PED en NEN-EN 13445-1
17 mei
Training Nieuw! Hoe zicht krijgen en houden op risico's voor cliënten en organisatie?
18 mei
Training ISO 9001: de norm verklaard
18-19 mei
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, kennismaking met de praktijk
18 mei
Training Gasinstallaties in de praktijk volgens NPR 3378
24 mei
Training NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging
30 mei
Training Wijzigingen PGS 29:2016 (Module 1)
30 mei
Training Inspectie van elektrische installaties
30 mei
Training Wijzigingen PGS 15:2016
31 mei
Training ISO 20400 - Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
31 mei
Training ISO 9001: Kwaliteitsmanagement in de praktijk
31 mei
Training Werken aan 1 integraal managementsysteem
1 jun
Training NEN-EN-IEC 62353: Testen van medische elektrische toestellen
1 jun
Training NEN-EN-ISO 13485:2016 de norm verklaard
6-7 jun
Training NEN 7510: opzetten en invoeren van een informatie-beveiligingsmanagementsysteem
6 jun
Training PGS 29: Voorschriften Incidentbestrijding (Module 2)
7 jun
Training ISO 31000: Risicomanagement in de praktijk
8 jun
Training NEN 5707 en NEN 5897 Monsterneming en analyse van asbest in bodem en bouw- en sloopafval
13 jun
Training PGS 29: Tankontwerp (Module 3)
13 jun
Training Wet- en Regelgeving machines
14 jun
Training NEN 6059-1, Beoordeling brandveiligheid bouwwerken (nulmeting)
14-15 jun
Training Procesmanagement volgens ISO 9001:2015
15 jun
Training Nieuw! Overstappen op NEN-EN-ISO 13485:2016
20 jun
Training NEN 7120: Aan de slag met energieprestatie
20 jun
Training Risicobeoordeling machines
22 jun
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
22 jun
Training Wet en regelgeving sterilisatie van medische hulpmiddelen
22 jun
Training NEN-EN-IEC 60204-1: elektrische uitrusting van machines
27 jun
Training ISO 19011: Risk based auditen
27 jun
Training Zelf CE-markeren bij nieuwe en om- en samengebouwde machines
28 jun
Training Leidingwaterinstallaties: Opstellen en uitvoeren Beheerpakket A
28-29 jun
Training Masterclass NEN-EN-ISO 15189:2012 - de norm verklaard
28 jun
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
29 jun
Training ISO 9001: de norm verklaard
12 sep
Training Beroepsopleiding Integrated Risk-based Auditing
12-13 sep
Training Inspirerend auditen in de zorg
13-14 sep
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
13-14 sep
Training ISO 19011: Interne auditing
13 sep
Training NEN-EN-IEC 60204-1: elektrische uitrusting van machines
20-21 sep
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, kennismaking met de praktijk
21 sep
Training ISO 45001: Arbomanagement in de praktijk
21 sep
Training Projectrisicomanagement in de bouw
25 sep
Training NEN 2767: Praktijktraining Onderhoudsinspecteur vastgoed
26 sep
Training Overstappen op nieuwe HKZ
27 sep
Training NEN 2767: Van strategie en beleid naar meerjarenonderhoudsplanning en prestatiecontracten
27-28 sep
Training ISO 50001: Energiemanagement in de praktijk
3-4 okt
Training ISO 14001: Milieumanagement in de praktijk
4-5 okt
Training ISO 9001: Kwaliteitsmanagement in de praktijk
5 okt
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
10-11 okt
Training Procesmanagement volgens ISO 9001:2015
11 okt
Training Risico-analyse methoden en technieken
11-12 okt
Training NEN 7510: opzetten en invoeren van een informatie-beveiligingsmanagementsysteem
11-12 okt
Training ISO 19011: Interne auditing
12 okt
Training ISO 9001: de norm verklaard
12 okt
Training NEN-EN-IEC 60204-1: elektrische uitrusting van machines
17-18 okt
Training Masterclass NEN-EN-ISO 15189:2012 - de norm verklaard
31 okt
Training Werken aan 1 integraal managementsysteem
31 okt
Training Gasinstallaties in de praktijk volgens NPR 3378
1 nov
Training NEN 2767: Conditiemeting infrastructuur, de methodiek
1-2 nov
Training ISO 26000: MVO in de praktijk
7-8 nov
Training ISO 19011: Interne auditing
9 nov
Training NEN 2767: Van strategie en beleid naar meerjarenonderhoudsplanning en prestatiecontracten
14 nov
Training ISO 45001: Arbomanagement in de praktijk
15 nov
Training NEN 2767: Conditiemeting infrastructuur, van theorie naar praktijk
15 nov
Training NEN-EN-IEC 60204-1: elektrische uitrusting van machines
16 nov
Training Leidingwaterinstallaties: Opstellen en uitvoeren Beheerpakket A
21-22 nov
Training Inspirerend auditen in de zorg
21-22 nov
Training ISO 14001: Milieumanagement in de praktijk
21-22 nov
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
22 nov
Training NEN 6059-1, Beoordeling brandveiligheid bouwwerken (nulmeting)
22 nov
Training Technische Documentatie
23 nov
Training Overstappen op nieuwe HKZ
28 nov
Training ISO 9001: de norm verklaard
28-29 nov
Training ISO 9001: Kwaliteitsmanagement in de praktijk
29 nov
Training NEN 5509: schrijven van gebruikershandleidingen
6-7 dec
Training ISO 19011: Interne auditing
7 dec
Training Verificatie van schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
12-13 dec
Training Werken aan 1 integraal managementsysteem
12 dec
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
14 dec
Training NEN-EN-IEC 60204-1: elektrische uitrusting van machines