Trainingen

22-24 nov
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems
27 nov
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
28 nov
Training Wet- en Regelgeving machines
29 nov
Training NPR 13201: Kwaliteitscriteria openbare verlichting
29 nov
Training Overstappen op NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
30 nov
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
30 nov
Training Gebouw op orde
30 nov
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
30 nov
Training NEN 1010: Basis
30 nov
Training NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging
6-7 dec
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
6-7 dec
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
6 dec
Training NEN 1010: Woningbouw
6 dec
Training Risicobeoordeling machines
7 dec
Training NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten
7 dec
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
7 dec
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
7 dec
Training ATEX-Compliance voor verantwoordelijken in de organisatie
7 dec
Training Verificatie van schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
12 dec
Training Gebouw op orde
12 dec
Training Wijzigingen NEN 1010 - Aangepast aan het Bouwbesluit
12 dec
Training NEN 1010: Basis
12 dec
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
12-14 dec
Training Examen IEC 62443 security professional IACS
13 dec
Training Hoe zicht krijgen en houden op risico's voor cliënten en organisatie?
13 dec
Training NEN 1010: Utiliteit
13-15 dec
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems
13 dec
Training Inspectie van schakelkasten
13 dec
Training Zelf CE-markeren bij nieuwe en om- en samengebouwde machines
14 dec
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
14 dec
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
15-15 dec
Training Examen IEC 62443 security professional IACS
15 dec
Training Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
23 jan
Training NEN 1010: Basis
23 jan
Training Overstappen op NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
24 jan
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
24 jan
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
24 jan
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
25 jan
Training Van MDD naar EU MDR - Impact voor de fabrikant en CE-houders
25 jan
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen - de norm verklaard
25 jan
Training Van MDD naar EU MDR - Introductie
26 jan
Training Thermografie met behulp van NPR 8040-1
30 jan
Training NEN 1010: Woningbouw
30 jan
Training Gebouw op orde
30 jan
Training NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
30 jan
Training Overstappen op nieuwe HKZ
31 jan
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
31 jan
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
1 feb
Training Introductie in de Veiligheidsladder
1 feb
Training NEN 1010: Utiliteit
1 feb
Training Wet- en Regelgeving machines
2 feb
Training NTA 8220 in één dag
6 feb
Training Wijzigingen NEN 1006 en ontwikkelingen leidingwaterinstallaties
6-7 feb
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
6 feb
Training Europese regelgeving productveiligheid
7 feb
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
7 feb
Training Workshop: Overstappen op NEN 7510:2017
7-8 feb
Training Masterclass NEN-EN-ISO 15189:2012 - de norm verklaard
8-9 feb
Training Inspirerend auditen in de zorg
8 feb
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
13 feb
Training NEN 5725 (Voor-)Bodemonderzoek
14-16 feb
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems
14 feb
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
14-16 feb
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems
15 feb
Training Leidingwaterinstallaties: Opstellen en uitvoeren Beheerpakket A
15 feb
Training Leidingwaterinstallaties: Opstellen en uitvoeren Beheerpakket A
15 feb
Training Risicobeoordeling machines
16 feb
Training NEN 6079: Risicobenadering brandveiligheid grote brandcompartimenten
21-22 feb
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
21-22 feb
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
1 mrt
Training Implementatie van de Veiligheidsladder
6 mrt
Training NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten
6 mrt
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
6 mrt
Training Inspectie van elektrische installaties
7 mrt
Training NEN 2767: Toepassing in meerjarenonderhoudsplanningen
8 mrt
Training Verificatie van schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
8 mrt
Training NEN 1010: Basis
8 mrt
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
8 mrt
Training ISO 13485: Auditen van kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
8 mrt
Training Zelf CE-markeren bij nieuwe en om- en samengebouwde machines
9 mrt
Training NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging
12 mrt
Training NEN 8012: Bepalingen voor bekabeling in gebouwen
13 mrt
Training NEN 1010: Industrie
13 mrt
Training NPR 13201: Kwaliteitscriteria openbare verlichting
14 mrt
Training Vastgoedbeheer
14 mrt
Training Overstappen op nieuwe HKZ
15 mrt
Training NEN 1010: Woningbouw
15 mrt
Training NEN 1010: Utiliteit
15 mrt
Training Technische Documentatie
15 mrt
Training NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
15 mrt
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
15 mrt
Training Hoe zicht krijgen en houden op risico's voor cliënten en organisatie?
16 mrt
Training NEN 6079: Risicobenadering brandveiligheid grote brandcompartimenten
20 mrt
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, gasleidingen
20 mrt
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, verbrandingstoestellen
20 mrt
Training ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid: introductie
20-21 mrt
Training NEN 3140: Vakbekwaam Persoon
21 mrt
Training NEN 2767: Toepassing in prestatiecontracten
21 mrt
Training NEN 3140: Opzetten en invoeren veilige elektrische bedrijfsvoering
21-22 mrt
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, kennismaking met de praktijk
21-23 mrt
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems
21 mrt
Training ISO 27001/NEN 7510 - Auditen van informatiebeveiliging
22 mrt
Training NEN Veiligheidsladder Auditor training (2 dagen)
27 mrt
Training NEN 2767: Praktijktraining Onderhoudsinspecteur vastgoed
28 mrt
Training NEN 2767: Conditiemeting infrastructuur, de methodiek
28 mrt
Training NEN 3140: Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur
29 mrt
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
29 mrt
Training Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
3 apr
Training Gebouw op orde
3 apr
Training Wet- en Regelgeving machines
4 apr
Training Brandveiligheidseisen volgens het Bouwbesluit 2012
5 apr
Training Overstappen op NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
5 apr
Training Inspectie van schakelkasten
6 apr
Training Examen IEC 62443 security professional IACS
6 apr
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
10 apr
Training Workshop: Overstappen op NEN 7510:2017
10 apr
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
10 apr
Training Risicobeoordeling machines
11 apr
Training NEN 2767: Conditiemeting infrastructuur, verdieping methodiek
11 apr
Training NEN 1010: Basis
12-19 apr
Training Van MDD naar EU MDR - Impact voor de fabrikant en CE-houders
12 apr
Training NEN 7120: Aan de slag met energieprestatie
12 apr
Training Van MDD naar EU MDR - Introductie
13 apr
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
17 apr
Training NEN 5725 (Voor-)Bodemonderzoek
17 apr
Training NEN 1010: Utiliteit
18 apr
Training ATEX-Compliance voor verantwoordelijken in de organisatie
18 apr
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
18 apr
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
18-20 apr
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems
19 apr
Training NEN 1010: Woningbouw
19 apr
Training Wijzigingen NEN 1006 en ontwikkelingen leidingwaterinstallaties
19 apr
Training NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging
19 apr
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen - de norm verklaard
20 apr
Training NEN 6079: Risicobenadering brandveiligheid grote brandcompartimenten
23 apr
Training Zelf CE-markeren bij nieuwe en om- en samengebouwde machines
24 apr
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
25 apr
Training PED en NEN-EN 13445-1
25 apr
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
26 apr
Training Overstappen op nieuwe HKZ
3 mei
Training NEN-EN-IEC 62353: Testen van medische elektrische toestellen
8 mei
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
9 mei
Training NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging
9 mei
Training Wet- en Regelgeving machines
14-15 mei
Training Inspirerend auditen in de zorg
15 mei
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
15-16 mei
Training NEN 3140: Vakbekwaam Persoon
18 mei
Training NEN 5509: schrijven van gebruikers-handleidingen
18 mei
Training NEN 1010: Basis
22 mei
Training NEN 1010: Utiliteit
22-23 mei
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
22-23 mei
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
22 mei
Training Europese regelgeving productveiligheid
23 mei
Training NEN 3140: Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur
23-25 mei
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems
23 mei
Training Risicobeoordeling machines
24 mei
Training ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid: introductie
24 mei
Training NEN 3655 - Veiligheidsbeheerssysteem voor buisleidingsystemen gevaarlijke stoffen
29 mei
Training NEN 1010: Woningbouw
29 mei
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, verbrandingstoestellen
29 mei
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, gasleidingen
29 mei
Training Inspectie van elektrische installaties
30 mei
Training NEN 2767: Toepassing in meerjarenonderhoudsplanningen
30 mei
Training NEN 3140: Opzetten en invoeren veilige elektrische bedrijfsvoering
30-31 mei
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
31 mei
Training Brandveiligheidseisen volgens het Bouwbesluit 2012
31 mei
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
1 jun
Training NEN 6079: Risicobenadering brandveiligheid grote brandcompartimenten
5 jun
Training Workshop: Overstappen op NEN 7510:2017
5 jun
Training Gebouw op orde
5 jun
Training NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
5 jun
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
6 jun
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
6 jun
Training NEN 1010: Ontwerpen
6 jun
Training NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten
6 jun
Training Zelf CE-markeren bij nieuwe en om- en samengebouwde machines
7 jun
Training Hoe zicht krijgen en houden op risico's voor cliënten en organisatie?
7-8 jun
Training Masterclass NEN-EN-ISO 15189:2012 - de norm verklaard
12 jun
Training NEN 1010: Industrie
12 jun
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
12 jun
Training ISO 13485: Auditen van kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
13 jun
Training NEN 2767: Toepassing in prestatiecontracten
13 jun
Training NPR 13201: Kwaliteitscriteria openbare verlichting
14 jun
Training Leidingwaterinstallaties: Opstellen en uitvoeren Beheerpakket A
14 jun
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen - de norm verklaard
14 jun
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
15 jun
Training NEN 8012: Bepalingen voor bekabeling in gebouwen
19 jun
Training NEN 1010: Basis
20 jun
Training Verificatie van schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
20 jun
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
20-22 jun
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems
21 jun
Training Inspectie van schakelkasten
22 jun
Training Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
26 jun
Training NEN 1010: Woningbouw
26 jun
Training Risicomanagement in de bouw
28 jun
Training NEN 1010: Utiliteit
28 jun
Training ISO 13485: Auditen van kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
29 jun
Training Examen IEC 62443 security professional IACS
10-11 sep
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
13 sep
Training Van MDD naar EU MDR - Introductie