Trainingen

2 mrt
Training NEN 3140: Opzetten en invoeren veilige elektrische bedrijfsvoering
3-17 mrt
Training Inspectie van elektrische installaties
3 mrt
Training NEN 7510 en AVG - Accountability in de AVG
4 mrt
Training HKZ-norm Zorg & Welzijn 2018
4 mrt
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
4-19 mrt
Training Vergroot uw impact als IV/WV’er
4-6 mrt
Training IEC 62443: Cyber security for Industrial Automation and Control Systems
5 mrt
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
5-6 mrt
Training HKZ, NEN-EN 15224 of ISO 9001: auditen van kwaliteitsmanagement in de zorg
10 mrt
Masterclass Safety Culture Ladder Trede 4/5
10 mrt
Training ISO 13485: Auditen van kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
10 mrt
Training Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
11 mrt
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
11 mrt
Training NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten
11 mrt
Training NEN 4010: Basis
11 mrt
Training NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
12 mrt
Training PED en NEN-EN 13445-1
12 mrt
Training PV-systemen: installatie en inspectie van zonnepanelen
13 mrt
Training NEN 2767: Toepassing in meerjarenonderhoudsplanningen
16 mrt
Training NEN 3140: Vakbekwaam Persoon (VP)
18-19 mrt
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, kennismaking met de praktijk
18-25 mrt
Training Auditor training Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder)
19 mrt
Training ATEX-Compliance voor verantwoordelijken in de organisatie
19-20 mrt
Training NEN-EN-ISO 15189: De norm verklaard
19-26 mrt
Training NEN 4400-1: Basis voor SNA Keurmerk
20 mrt
Training Opfris en examenvoorbereiding IEC 62443 cybersecurity professional IACS
23 mrt
Training NEN 2767: Praktijktraining Onderhoudsinspecteur vastgoed
24 mrt
Training NEN 1010: Basis
24 mrt
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk
24 mrt
Training Brandveilig ontwerpen van gebouwen
25 mrt
Training NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging
25 mrt
Training NEN 3140: Vakbekwaam Persoon (VP)
26 mrt
Training NPR 9090: DC-installaties laagspanning
27 mrt
Training Examen IEC 62443 security professional IACS
27 mrt
Training Examen IEC 62443 security professional IACS
31-7 mrt
Training Van MDD naar EU MDR - Impact voor de fabrikant en CE-houders
31 mrt
Training Van MDD naar EU MDR - Introductie
1 apr
Training Introductie in de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder)
1 apr
Training ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid: introductie
1-3 apr
Training IEC 62443: Cyber security for Industrial Automation and Control Systems
1 apr
Training Wet- en regelgeving machines
2 apr
Training Veilig werken aan e-voertuigen volgens NEN 9140
2 apr
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
3 apr
Training NEN 2767: Toepassing in prestatiecontracten
7 apr
Training NEN 1010: Industrie
7 apr
Training ISO/IEC 27701 - van informatiebeveiliging naar AVG - introductie
7 apr
Training NEN-EN-ISO 13485: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen - de norm verklaard
8 apr
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
8 apr
Training Risicobeoordeling machines
9 apr
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
9 apr
Training NTA 8800: Nieuw tijdperk energieprestatie, praktisch aan de slag
14 apr
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
14 apr
Training NTA 8220 in één dag
15 apr
Training NEN 1010: Ontwerpen
16 apr
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
16-17 apr
Training Functional safety in de machinebouw
16-23 apr
Training Tevreden klanten door samenwerking en communicatie: handvatten voor de monteur
16 apr
Training NEN 8012: Bepalingen voor bekabeling in gebouwen
16 apr
Training Zelf CE-markeren
21 apr
NEN 6079: Risicobenadering brandveiligheid grote brandcompartimenten
21 apr
Training NEN 1010: Utiliteit
22 apr
Training NEN 2767: Risicogestuurd beheer en onderhoud infra, de methodiek
22 apr
Training CE markeren van producten volgens de ATEX 114 richtlijn
23 apr
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
23 apr
Training PV-systemen: installatie en inspectie van zonnepanelen
7-14 mei
Training NEN-EN-ISO 13485: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen in de praktijk
11 mei
Training NEN 3140: Opzetten en invoeren veilige elektrische bedrijfsvoering
12 mei
Training NEN 1006: Veilige leidingwaterinstallaties
12 mei
Training Brandveilig gebouwbeheer
12 mei
Training Gebouw op orde
13-14 mei
Training NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
13 mei
Training NEN 4010: Basis
13-27 mei
Training Vergroot uw impact als IV/WV’er
13-15 mei
Training IEC 62443: Cyber security for Industrial Automation and Control Systems
14 mei
Training NEN 7510 en AVG - AVG in de praktijk
14 mei
Training Inspectie van schakelkasten
15 mei
Training Technische Documentatie
19-20 mei
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
25-29 mei
Training Vorm- en plaatstoleranties
25 mei
Training NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
26 mei
Training NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten
27-3 mei
Training Auditor training Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder)
27 mei
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
28 mei
Training NEN 1010: Basis
28 mei
Training Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
28-29 mei
Training NEN-EN-ISO 15189: De norm verklaard
28 mei
Training NEN 1010: Basis
2 jun
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
2 jun
Training NEN 3140: Vakbekwaam Persoon (VP)
2 jun
Training Thermografie met behulp van NPR 8040-1
3 jun
Training NTA 8800: Nieuw tijdperk energieprestatie, praktisch aan de slag
3 jun
Training NEN 3140: Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur
4 jun
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
4-11 jun
Training Van MDD naar EU MDR - Impact voor de fabrikant en CE-houders
4 jun
Training Van MDD naar EU MDR - Introductie
4 jun
Training Wet- en regelgeving machines
5 jun
Training Schrijven van gebruikershandleidingen
9-16 jun
Training NEN 4400-1: Basis voor SNA Keurmerk
10-11 jun
Training HKZ, NEN-EN 15224 of ISO 9001: auditen van kwaliteitsmanagement in de zorg
10 jun
Training Verificatie van schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
10 jun
Training Veilig werken aan e-voertuigen volgens NEN 9140
11 jun
Training NPR 9090: DC-installaties laagspanning
11 jun
Training PV-systemen: installatie en inspectie van zonnepanelen
11 jun
Training Risicobeoordeling machines
12 jun
Training Opfris en examenvoorbereiding IEC 62443 cybersecurity professional IACS
15 jun
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
16 jun
Training HKZ-norm Zorg & Welzijn 2018
16 jun
Training NEN 2767: Toepassing in meerjarenonderhoudsplanningen
17 jun
ISO 14971: Risicomanagement voor medische hulpmiddelen
17 jun
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk
17-19 jun
Training IEC 62443: Cyber security for Industrial Automation and Control Systems
18 jun
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
19 jun
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
23 jun
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
23 jun
Training NEN 7510 en AVG - Accountability in de AVG
24 jun
Training NEN-EN-ISO 13485: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen - de norm verklaard
25 jun
Training ISO 13485: Auditen van kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
25 jun
Training Zelf CE-markeren
26 jun
Training Examen IEC 62443 security professional IACS
30-7 jun
Training NEN-EN-ISO 13485: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen in de praktijk
30 jun
Training NEN 2767: Toepassing in prestatiecontracten
7 jul
Training ISO/IEC 27701 - van informatiebeveiliging naar AVG - introductie
9 jul
Training NEN 7510 en AVG - AVG in de praktijk
15-16 jul
Training NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
3-4 sep
Training NEN-EN-ISO 15189: De norm verklaard
8 sep
Training ISO/IEC 27701 - van informatiebeveiliging naar AVG - introductie
8-9 sep
Training HKZ, NEN-EN 15224 of ISO 9001: auditen van kwaliteitsmanagement in de zorg
8 sep
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
9 sep
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
9-23 sep
Training Vergroot uw impact als IV/WV’er
15 sep
Training NEN 4010: Basis
17-24 sep
Training Van MDD naar EU MDR - Impact voor de fabrikant en CE-houders
17 sep
Training Van MDD naar EU MDR - Introductie
22-29 sep
Training NEN 4400-1: Basis voor SNA Keurmerk
22 sep
Training NEN 7510 en AVG - Accountability in de AVG
22-6 sep
Training Inspectie van elektrische installaties
22 sep
Training NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
23 sep
Training Introductie in de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder)
23-24 sep
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, kennismaking met de praktijk
23-24 sep
Training NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
24 sep
Training NEN 1010: Industrie
24 sep
Training Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
25 sep
Training NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten
25 sep
Training Examen IEC 62443 security professional IACS
28 sep
Training NEN 3140: Vakbekwaam Persoon (VP)
29-30 sep
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
30 sep
Training HKZ-norm Zorg & Welzijn 2018
30 sep
Training NEN 1010: Basis
30 sep
Training ISO 13485: Auditen van kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
30 sep
Training Zelf CE-markeren
1 okt
Training NEN 2767: Toepassing in meerjarenonderhoudsplanningen
1 okt
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
5 okt
Training NEN 2767: Praktijktraining Onderhoudsinspecteur vastgoed
6 okt
Training ATEX-Compliance voor verantwoordelijken in de organisatie
6-13 okt
Training NEN-EN-ISO 13485: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen in de praktijk
7 okt
Training NEN-EN-ISO 13485: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen - de norm verklaard
7 okt
Training ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid: introductie
7 okt
Training PED en NEN-EN 13445-1
7-14 okt
Training Auditor training Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder)
8 okt
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
26-16 okt
Training Vorm- en plaatstoleranties
27 okt
ISO 14971: Risicomanagement voor medische hulpmiddelen
27 okt
Training Inspectie van schakelkasten
28 okt
Training NEN 1010: Ontwerpen
29 okt
Training NEN 1010: Utiliteit
29-30 okt
Training Functional safety in de machinebouw
29 okt
Training NEN 2767: Toepassing in prestatiecontracten
30 okt
Training Technische Documentatie
2 nov
Training NEN-EN-IEC 62353: Testen van medische elektrische toestellen
4 nov
Training NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
10 nov
Training NEN 1010: Basis
10 nov
Training NEN 7510 en AVG - AVG in de praktijk
10-1 nov
Training Tevreden klanten door samenwerking en communicatie: handvatten voor de monteur
11 nov
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
11-25 nov
Training Vergroot uw impact als IV/WV’er
13 nov
Training Schrijven van gebruikershandleidingen
16-17 nov
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
17 nov
Training CE markeren van producten volgens de ATEX 114 richtlijn
17 nov
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
17 nov
Training NTA 8220 in één dag
18-25 nov
Training NEN-EN-ISO 13485: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen in de praktijk
18 nov
Training Zelf CE-markeren
19 nov
Training NPR 9090: DC-installaties laagspanning
23 nov
Training NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten
24 nov
Training HKZ-norm Zorg & Welzijn 2018
24 nov
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
24 nov
Training Brandveilig ontwerpen van gebouwen
24 nov
Training NEN 4010: Basis
24 nov
Training Thermografie met behulp van NPR 8040-1
25 nov
Training Verificatie van schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
25-26 nov
Training NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
25 nov
Training NEN 3140: Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur
26 nov
Training NEN 1010: Industrie
26 nov
Training NEN 3140: Vakbekwaam Persoon (VP)
27 nov
Training Zelf CE-markeren
1 dec
Training ISO 13485: Auditen van kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
2-9 dec
Training Auditor training Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder)
3-10 dec
Training NEN 4400-1: Basis voor SNA Keurmerk
8 dec
Training Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
8 dec
Training NEN 7510 en AVG - Accountability in de AVG