Trainingen

27 jun
Training NEN 1010: Basis
27 jun
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
27 jun
Training Zelf CE-markeren bij nieuwe en om- en samengebouwde machines
28-29 jun
Training Masterclass NEN-EN-ISO 15189:2012 - de norm verklaard
28 jun
Training Leidingwaterinstallaties: Opstellen en uitvoeren Beheerpakket A
4 jul
Training Wijzigingen NEN 1010 - Aangepast aan het bouwbesluit
7 jul
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
6 sep
Training NEN 1010: Basis
12-13 sep
Training Inspirerend auditen in de zorg
12-13 sep
NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen in de praktijk
13-14 sep
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
13 sep
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
13 sep
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
13 sep
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
14 sep
Training Wet- en Regelgeving machines
15 sep
Training NEN 1010: Woningbouw
19 sep
Training NEN 1010: Basis
19 sep
Training Wijzigingen NEN 1006 en ontwikkelingen leidingwaterinstallaties
19 sep
Training Hoe zicht krijgen en houden op risico's voor cliƫnten en organisatie?
19 sep
Training Inspectie van elektrische installaties
20-21 sep
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, kennismaking met de praktijk
20 sep
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
20 sep
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
21 sep
Training Wijzigingen NEN 1010 - Aangepast aan het bouwbesluit
21 sep
Training NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging
21 sep
Training Risicomanagement in de bouw
21 sep
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen - de norm verklaard
21 sep
Training Risicobeoordeling machines
25 sep
Training NEN 2767: Praktijktraining Onderhoudsinspecteur vastgoed
26 sep
Training Wijzigingen PGS 15:2016
26 sep
Training NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon
26 sep
Training Overstappen op nieuwe HKZ
26 sep
Training Van MDD naar EU MDR - Impact voor de fabrikant
26-28 sep
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems
27 sep
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
27 sep
Training NEN 2767: Van strategie en beleid naar meerjarenonderhoudsplanning en prestatiecontracten
28 sep
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
28 sep
Training NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten
28 sep
Training NEN 3140: Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur
28 sep
Training NEN 5707 en NEN 5897 Monsterneming en analyse van asbest in bodem en bouw- en sloopafval
28 sep
Training Zelf CE-markeren bij nieuwe en om- en samengebouwde machines
3 okt
Training NEN Veiligheidsladder Auditor training (2 dagen)
3 okt
Training NEN 1010: Utiliteit
4 okt
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
4 okt
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
5 okt
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
9-10 okt
Training NEN 3140: Vakbekwaam Persoon
10 okt
Training NPR 13201: Kwaliteitscriteria openbare verlichting
10 okt
Training NEN 1010: Basis
10 okt
Training Overstappen op NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
11-12 okt
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
11 okt
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
11 okt
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
11-12 okt
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
11 okt
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
12 okt
Training NEN 6060: Brandveiligheid van grote brandcompartimenten
12 okt
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
17-18 okt
Training Masterclass NEN-EN-ISO 15189:2012 - de norm verklaard
25-27 okt
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems
25-27 okt
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems
31 okt
Training NEN 1010: Basis
31 okt
Training Gasinstallaties in de praktijk volgens NPR 3378
1 nov
Training NEN 2767: Conditiemeting infrastructuur, de methodiek
1 nov
Training NEN 1010: Woningbouw
1 nov
Training Wet- en Regelgeving machines
2 nov
Training Brandveiligheidseisen volgens het Bouwbesluit 2012
2 nov
Training ATEX-Compliance voor verantwoordelijken in de organisatie
2 nov
Training NEN 6079: Risicobenadering brandveiligheid grote brandcompartimenten
7 nov
Training Wijzigingen NEN 1010 - Aangepast aan het bouwbesluit
7 nov
Training NEN 3655 - Veiligheidsbeheerssysteem voor buisleidingsystemen gevaarlijke stoffen
8 nov
Training NEN 7120: Aan de slag met energieprestatie
8 nov
Training NEN Veiligheidsladder Auditor training (2 dagen)
9 nov
Training NEN-EN-IEC 62353: Testen van medische elektrische toestellen
9 nov
Training Leidingwaterinstallaties: Opstellen en uitvoeren Beheerpakket A
9 nov
Training Wet en regelgeving sterilisatie van medische hulpmiddelen
9 nov
Training NEN 2767: Van strategie en beleid naar meerjarenonderhoudsplanning en prestatiecontracten
9 nov
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen - de norm verklaard
14 nov
Training NEN 1010: Basis
14 nov
Training NEN 3140: Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur
14 nov
Training Inspectie van elektrische installaties
15 nov
Training NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon
15 nov
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
15 nov
Training Wijzigingen NEN 1006 en ontwikkelingen leidingwaterinstallaties
15 nov
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
15 nov
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
16 nov
Training Van MDD naar EU MDR - Impact voor de fabrikant
16 nov
Training NEN 2767: Verdieping onderhoudsbeleid en meerjarenonderhoudsplanning
16 nov
Training Leidingwaterinstallaties: Opstellen en uitvoeren Beheerpakket A
17 nov
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
21-22 nov
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
21-22 nov
Training Inspirerend auditen in de zorg
21-28 nov
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen in de praktijk
21-28 nov
NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen in de praktijk
21 nov
Training NEN 1010: Utiliteit
22 nov
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
22 nov
Training Technische Documentatie
22-24 nov
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems
22-24 nov
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems
23 nov
Training Wijzigingen PGS 15:2016
23 nov
Training Overstappen op nieuwe HKZ
23 nov
Training NEN 2767: Verdieping uitbesteden van onderhoud en inkoop prestatiecontracten
23 nov
Training NEN 1010: Woningbouw
28 nov
Training Wet- en Regelgeving machines
29 nov
Training Overstappen op NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
29 nov
Training NPR 13201: Kwaliteitscriteria openbare verlichting
29 nov
Training NEN 5509: schrijven van gebruikershandleidingen
30 nov
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
30 nov
Training NEN 1010: Basis
30 nov
Training NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging
30 nov
Training NEN 5707 en NEN 5897 Monsterneming en analyse van asbest in bodem en bouw- en sloopafval
30 nov
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
6-7 dec
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
6-7 dec
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
6 dec
Training NEN 1010: Woningbouw
6-7 dec
Training NEN 3140: Vakbekwaam Persoon
6 dec
Training Risicobeoordeling machines
7 dec
Training NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten
7 dec
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
7 dec
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
7 dec
Training ATEX-Compliance voor verantwoordelijken in de organisatie
7 dec
Training Verificatie van schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
12 dec
Training Wijzigingen NEN 1010 - Aangepast aan het bouwbesluit
12 dec
Training NEN 1010: Basis
12 dec
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
13 dec
Training Hoe zicht krijgen en houden op risico's voor cliƫnten en organisatie?
13 dec
Training NEN 1010: Utiliteit
13-15 dec
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems
13-15 dec
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems
13 dec
Training Zelf CE-markeren bij nieuwe en om- en samengebouwde machines
14 dec
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
14 dec
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines