Trainingen

19-2 mrt
Training Inspectie van elektrische installaties
19-19 mrt
Training NEN 4400-1: Basis voor SNA Keurmerk
19 mrt
Training PED en NEN-EN 13445-1
19-19 mrt
Training ATEX-Compliance voor verantwoordelijken in de organisatie
20 mrt
Training NEN 2767: Toepassing in prestatiecontracten
20 mrt
Training Risicobeoordeling machines
20 mrt
Training NEN 3140: Vakbekwaam Persoon (VP)
21 mrt
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
21 mrt
Training Inspectie van schakelkasten
22 mrt
Training Examen IEC 62443 security professional IACS
27 mrt
Training NEN 1006: Veilige leidingwaterinstallaties
27-28 mrt
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, kennismaking met de praktijk
28 mrt
Training NEN 7510 en AVG - Accountability in de AVG
28 mrt
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
28 mrt
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
1-2 apr
Training NEN-EN-ISO 15189: De norm verklaard
3 apr
Training CE markeren van producten volgens de ATEX 114 richtlijn
3 apr
Training CE markeren van producten volgens de ATEX 114 richtlijn
3 apr
Training Grip op risico's voor cliënten de zorg
3 apr
Training NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
3 apr
Training Zelf CE-markeren
4 apr
Training NEN-EN-ISO 13485: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen - de norm verklaard
4 apr
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
4 apr
Training NEN 1010: Ontwerpen
9-16 apr
Training Van MDD naar EU MDR - Impact voor de fabrikant en CE-houders
9 apr
Training Van MDD naar EU MDR - Introductie
10 apr
Training NEN 7120: Aan de slag met energieprestatie
10 apr
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
10-12 apr
Training IEC 62443: Cyber security for Industrial Automation and Control Systems
10 apr
Training Wet- en regelgeving machines
11 apr
Training NEN 1010: Utiliteit
11 apr
Training NEN 8012: Bepalingen voor bekabeling in gebouwen
12 apr
Training NEN 5509: schrijven van gebruikers-handleidingen
16 apr
Training Informatiebijeenkomst NTA 8800: Nieuw tijdperk energieprestatie
16 apr
Training NEN 1010: Basis
17 apr
Training NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging
17 apr
Training NTA 8220 in één dag
18 apr
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
23 apr
Training NEN 4010: Basis
23-24 apr
Training Functional safety in de machinebouw
23 apr
Training Brandveilig ontwerpen van gebouwen
26 apr
Training Overstappen op NEN 7510:2017
6 mei
Training Brandveilig gebouwbeheer
7-4 mei
Training Vorm- en plaatstoleranties
7 mei
Training Gebouw op orde
9 mei
Training Informatiebijeenkomst NTA 8800: Nieuw tijdperk energieprestatie
9 mei
Training HKZ-norm Zorg & Welzijn 2018
9 mei
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
10 mei
Training Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
13 mei
Training NEN 2767: Risicogestuurd beheer en onderhoud infra, de methodiek
13 mei
Training NEN 2767: Praktijktraining Onderhoudsinspecteur vastgoed
14 mei
Training ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid: introductie
14 mei
Training NEN 3140: Opzetten en invoeren veilige elektrische bedrijfsvoering
14 mei
Training NEN 3140: Vakbekwaam Persoon (VP)
15 mei
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
15-17 mei
Training IEC 62443: Cyber security for Industrial Automation and Control Systems
16-23 mei
NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen in de praktijk
16-23 mei
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen in de praktijk
16 mei
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
16 mei
Training Wet- en regelgeving machines
17 mei
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
17 mei
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
21 mei
ISO 13485: Auditen van kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
22 mei
NEN-EN-ISO 13485: de norm verklaard
22 mei
Training NEN 4010: Basis
22 mei
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
22 mei
Training NEN 1010: Woningbouw
23 mei
Training Leidingwaterinstallaties: Opstellen en uitvoeren Beheerpakket A
23 mei
Training NEN 1010: Basis
23 mei
Training NEN 7510 en AVG – de AVG verklaard
28 mei
Training NEN 1010: Industrie
29 mei
Training NPR 9090: DC-installaties laagspanning
29-12 mei
Training Vergroot uw impact als IV/WV’er
29 mei
Training Risicobeoordeling machines
4-5 jun
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
4 jun
Training Verificatie van schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
5 jun
Training NEN 1006: Veilige leidingwaterinstallaties
5 jun
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
5 jun
Training NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten
6 jun
Training Informatiebijeenkomst NTA 8800: Nieuw tijdperk energieprestatie
6 jun
Training NEN 3140: Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur
12 jun
Training Vastgoedbeheer
12-13 jun
Training HKZ, NEN-EN 15224 of ISO 9001: auditen van kwaliteitsmanagement in de zorg
13 jun
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
13-14 jun
Training NEN-EN-ISO 15189: De norm verklaard
13-14 jun
Training NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
13 jun
Training NEN 7510 en AVG - AVG in de praktijk
13 jun
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
13-14 jun
Training NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
13 jun
Training Zelf CE-markeren
18 jun
Training NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
19-21 jun
Training IEC 62443: Cyber security for Industrial Automation and Control Systems
19 jun
Training Thermografie met behulp van NPR 8040-1
19 jun
Training Thermografie met behulp van NPR 8040-1
20 jun
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk
21 jun
Training Technische Documentatie
25-25 jun
Training NEN 4400-1: Basis voor SNA Keurmerk
25 jun
Training Grip op risico's voor cliënten de zorg
25 jun
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
27 jun
Training NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging
27-27 jun
Training Basis PGS 31 Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties
27 jun
Training NEN 2767: Toepassing in meerjarenonderhoudsplanningen
28 jun
Training Examen IEC 62443 security professional IACS
2 jul
Training NEN 7510 en AVG - Accountability in de AVG
3 jul
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
4 jul
Training NEN 2767: Toepassing in prestatiecontracten
12 sep
Training NEN 1010: Basis
18 sep
Training NEN 1010: Industrie
19 sep
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
19 sep
Training NEN 4010: Basis
19 sep
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
19 sep
Training NEN 1010: Woningbouw
20 sep
Training Examen IEC 62443 security professional IACS
23-24 sep
Training NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
23-24 sep
Training NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
24 sep
Training NEN 7510 en AVG – de AVG verklaard
24 sep
Training NEN 3140: Opzetten en invoeren veilige elektrische bedrijfsvoering
24 sep
Training Wet- en regelgeving machines
25 sep
Training NTA 8220 in één dag
25 sep
Training NEN 3140: Vakbekwaam Persoon (VP)
26 sep
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
26 sep
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
27 sep
Training NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten
1 okt
Training ISO 13485: Auditen van kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
1 okt
Training PED en NEN-EN 13445-1
1 okt
Training NEN 3140: Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur
2 okt
Training NEN-EN-ISO 13485: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen - de norm verklaard
2 okt
Training NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
2-3 okt
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, kennismaking met de praktijk
3-10 okt
Training Van MDD naar EU MDR - Impact voor de fabrikant en CE-houders
3 okt
Training Van MDD naar EU MDR - Introductie
3-10 okt
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen in de praktijk
3 okt
Training NEN 1010: Ontwerpen
4 okt
Training Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
7-8 okt
Training HKZ, NEN-EN 15224 of ISO 9001: auditen van kwaliteitsmanagement in de zorg
8-9 okt
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
8 okt
Training NEN-EN-IEC 62353: Testen van medische elektrische toestellen
8 okt
Training Risicobeoordeling machines
9 okt
Training Thermografie met behulp van NPR 8040-1
10 okt
Training NTA 8800: Nieuw tijdperk energieprestatie, praktisch aan de slag
10 okt
Training HKZ-norm Zorg & Welzijn 2018
10 okt
Training NEN 1010: Utiliteit
11 okt
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
11 okt
Training NEN 8012: Bepalingen voor bekabeling in gebouwen
28 okt
Training NEN 2767: Praktijktraining Onderhoudsinspecteur vastgoed
29 okt
Training NEN 7510 en AVG - AVG in de praktijk
29 okt
Training Gebouw op orde
29 okt
Training Zelf CE-markeren
30 okt
Training NEN 4010: Basis
30 okt
Training NEN 1010: Woningbouw
31-31 okt
Training NEN 4400-1: Basis voor SNA Keurmerk
31 okt
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
31 okt
Training NEN 1010: Industrie
1 nov
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
5 nov
Training NEN 1010: Basis
5 nov
Training Brandveilig ontwerpen van gebouwen
5 nov
Training NEN 3140: Opzetten en invoeren veilige elektrische bedrijfsvoering
6 nov
Training NEN 1006: Veilige leidingwaterinstallaties
6 nov
Training NEN 2767: Toepassing in meerjarenonderhoudsplanningen
6 nov
Training NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten
6 nov
Training Wet- en regelgeving machines
7 nov
Training NTA 8800: Nieuw tijdperk energieprestatie, praktisch aan de slag
7 nov
Training NEN 7510 en AVG – de AVG verklaard
7 nov
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk
7-8 nov
Training NEN-EN-ISO 15189: De norm verklaard
8 nov
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
12-19 nov
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen in de praktijk
12 nov
Training Verificatie van schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
12 nov
Training Brandveilig gebouwbeheer
13-27 nov
Training Vergroot uw impact als IV/WV’er
13-20 nov
Training NEN Veiligheidsladder Auditor training
13-14 nov
Training NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
13 nov
Training NEN 5509: schrijven van gebruikers-handleidingen
13-14 nov
Training NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
13 nov
Training NEN 2767: Toepassing in prestatiecontracten
13 nov
Training Risicobeoordeling machines
14 nov
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
14-14 nov
Training ATEX-Compliance voor verantwoordelijken in de organisatie
18-19 nov
Training Functional safety in de machinebouw
19 nov
Training CE markeren van producten volgens de ATEX 114 richtlijn
19 nov
Training Basis PGS 31 Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties
19 nov
Training NEN 3140: Vakbekwaam Persoon (VP)
20 nov
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
21 nov
Training NPR 9090: DC-installaties laagspanning
21-28 nov
Training Van MDD naar EU MDR - Impact voor de fabrikant en CE-houders
21 nov
Training Van MDD naar EU MDR - Introductie
21 nov
Training NTA 8220 in één dag
26 nov
Training NEN 7510 en AVG - AVG in de praktijk
26 nov
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
27 nov
Training NEN-EN-ISO 13485: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen - de norm verklaard
27 nov
Training NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
27 nov
Training Zelf CE-markeren
28 nov
Training NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging
28 nov
Training NEN 1010: Ontwerpen
28 nov
Training NEN 3140: Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur
29 nov
Training Examen IEC 62443 security professional IACS
2-3 dec
Training HKZ, NEN-EN 15224 of ISO 9001: auditen van kwaliteitsmanagement in de zorg
3 dec
Training NTA 8800: Nieuw tijdperk energieprestatie, praktisch aan de slag
3-4 dec
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
3-3 dec
Training NEN 4400-1: Basis voor SNA Keurmerk