Trainingen

18 aug
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
18 aug
Training PV-systemen: installatie en inspectie van zonnepanelen
20 aug
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
20-26 aug
Training Auditor training Safety Culture Ladder
25 aug
Training NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
27 aug
Training NEN 1006: Veilige leidingwaterinstallaties
1-2 sep
Training Safety Culture Ladder auditor training course
2 sep
Training PV-systemen: installatie en inspectie van zonnepanelen
3-4 sep
Training NEN-EN-ISO 15189: De norm verklaard
8 sep
Training ISO/IEC 27701 - van informatiebeveiliging naar AVG - introductie
8-9 sep
Training HKZ, NEN-EN 15224 of ISO 9001: auditen van kwaliteitsmanagement in de zorg
8 sep
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
9-18 sep
Training Vergroot uw impact als IV/WV’er
9 sep
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
9-11 sep
Training IEC 62443: Cyber security for Industrial Automation and Control Systems
9 sep
Training Wet- en regelgeving machines
10 sep
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
10 sep
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
14 sep
Training NEN 3140: Opzetten en invoeren veilige elektrische bedrijfsvoering
15 sep
Training NPR 9090: DC-installaties laagspanning
15 sep
Training NEN 4010: Basis
16 sep
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
16 sep
Training Veilig werken aan e-voertuigen volgens NEN 9140
16-29 sep
Training Inspectie van elektrische installaties
16 sep
Training Risicobeoordeling machines
17-24 sep
Training Van MDD naar EU MDR - Impact voor de fabrikant en CE-houders
17 sep
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
17 sep
Training Van MDD naar EU MDR - Introductie
18 sep
Training Opfris en examenvoorbereiding IEC 62443 cybersecurity professional IACS
21 sep
Training NEN 2767: Risicogestuurd beheer en onderhoud infra, de methodiek
22 sep
Training ISO 27701 – van informatiebeveiliging naar AVG – IB, AVG en intern toezicht
22 sep
Training NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
23 sep
Training NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten
23-24 sep
Training NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg - in de praktijk
23 sep
Training Introductie in de Safety Culture Ladder
23-24 sep
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, kennismaking met de praktijk
23 sep
Training NEN 3140: Vakbekwaam Persoon (VP)
24 sep
Training NEN 1010: Industrie
24 sep
Training Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
25 sep
Training NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten
25 sep
Training Examen IEC 62443 security professional IACS
28 sep
Training NEN 3140: Vakbekwaam Persoon (VP)
29 sep
Training NEN 1010: Basis
29 sep
Training NTA 8800: Nieuw tijdperk energieprestatie, praktisch aan de slag
29-30 sep
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
30 sep
Training NEN 2767: Toepassing in meerjarenonderhoudsplanningen
30 sep
Training HKZ-norm Zorg & Welzijn 2018
30 sep
Training NEN 1010: Basis
30 sep
Training ISO 13485: Auditen van kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
30 sep
Training Zelf CE-markeren
1 okt
Training NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
1 okt
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
1 okt
Training NEN 2767: Toepassing in meerjarenonderhoudsplanningen
1 okt
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
1 okt
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
2 okt
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
5 okt
Training NEN 2767: Praktijktraining Onderhoudsinspecteur vastgoed
6 okt
Training ATEX-Compliance voor verantwoordelijken in de organisatie
6-13 okt
Training NEN-EN-ISO 13485: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen - in de praktijk
7-14 okt
Training Auditor training Safety Culture Ladder
7 okt
Training Masterclass Safety Culture Ladder Trede 4-5
7 okt
Training NEN-EN-ISO 13485: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen - de norm verklaard
7 okt
Training ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid: introductie
7 okt
Training PED en NEN-EN 13445-1
7-9 okt
Training IEC 62443: Cyber security for Industrial Automation and Control Systems
8 okt
Training NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
8 okt
Training NEN 8012: Bepalingen voor bekabeling in gebouwen
13 okt
Training Veilig werken aan e-voertuigen volgens NEN 9140
13 okt
Training Wijzigingen NEN 1010:2020
14 okt
Training NTA 8800: Nieuw tijdperk energieprestatie, praktisch aan de slag
19 okt
Training NEN 1010: Basis
21 okt
NEN 7510: Bewustzijn informatiebeveiliging - Effectief managen op duurzaam gedrag
26-16 okt
Training Vorm- en plaatstoleranties
27 okt
Training ISO 14971: Risicomanagement voor medische hulpmiddelen
27 okt
Training Gebouw op orde
27 okt
Training Inspectie van schakelkasten
28 okt
Training ISO 13485: Auditen van kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
28 okt
Training Wet- en regelgeving machines
28 okt
Training Wet- en regelgeving machines
29 okt
Training NEN 1010: Utiliteit
29-30 okt
Training Functional safety in de machinebouw
29 okt
Training NEN 2767: Toepassing in prestatiecontracten
30 okt
Training NEN 4010: Basis
30 okt
Training Technische Documentatie
30 okt
Training Wet- en regelgeving machines
2 nov
Training NEN-EN-IEC 62353: Testen van medische elektrische toestellen
3 nov
Training NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
3 nov
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
4 nov
Training NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
4 nov
Training NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging
4 nov
Training NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
4-6 nov
Training IEC 62443: Cyber security for Industrial Automation and Control Systems
4 nov
Training Risicobeoordeling machines
5 nov
Training PV-systemen: installatie en inspectie van zonnepanelen
6 nov
Training Risicobeoordeling machines
10-10 nov
Training IISO/IEC 27701 - van IB naar AVG - privacy and security by design
10 nov
Training NEN 1010: Basis
10 nov
Training Brandveilig gebouwbeheer
10-1 nov
Training Tevreden klanten door samenwerking en communicatie: handvatten voor de monteur
11 nov
NEN 7510: Bewustzijn informatiebeveiliging - Effectief managen op duurzaam gedrag
11 nov
Training NPR 9090: DC-installaties laagspanning
11-12 nov
Training NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg - in de praktijk
11 nov
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
11-25 nov
Training Vergroot uw impact als IV/WV’er
12 nov
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
13 nov
Training NEN 1010: Ontwerpen
13 nov
Training Schrijven van gebruikershandleidingen
16-17 nov
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
17 nov
Training CE markeren van producten volgens de ATEX 114 richtlijn
17 nov
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
17 nov
Training NTA 8220 in één dag
18 nov
Training Van MDD naar EU MDR - Introductie
18-25 nov
Training Van MDD naar EU MDR - Impact voor de fabrikant en CE-houders
18 nov
Training NEN 1006: Veilige leidingwaterinstallaties
18-25 nov
Training NEN-EN-ISO 13485: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen - in de praktijk
18 nov
Training Zelf CE-markeren
19 nov
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
19 nov
Training NPR 9090: DC-installaties laagspanning
19 nov
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk
20 nov
Training Zelf CE-markeren
23 nov
Training NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten
24 nov
Training HKZ-norm Zorg & Welzijn 2018
24 nov
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
24 nov
Training Brandveilig ontwerpen van gebouwen
24 nov
Training NEN 4010: Basis
24 nov
Training Thermografie met behulp van NPR 8040-1
25 nov
Training Introductie in de Safety Culture Ladder
25 nov
Training Verificatie van schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
25-26 nov
Training NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg - in de praktijk
25 nov
Training NEN 3140: Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur
26 nov
Training Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
26 nov
Training NEN 2767: Toepassing in meerjarenonderhoudsplanningen
26 nov
Training NEN 1010: Industrie
26 nov
Training NTA 8800: Nieuw tijdperk energieprestatie, praktisch aan de slag
26 nov
Training NEN 3140: Vakbekwaam Persoon (VP)
27 nov
Training Opfris en examenvoorbereiding IEC 62443 cybersecurity professional IACS
27 nov
Training Zelf CE-markeren
30 nov
Training NEN 3140: Opzetten en invoeren veilige elektrische bedrijfsvoering
1 dec
Training ISO 13485: Auditen van kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
2 dec
Training NEN 2767: Toepassing in prestatiecontracten
2-9 dec
Training Auditor training Safety Culture Ladder
2-4 dec
Training IEC 62443: Cyber security for Industrial Automation and Control Systems
3 dec
Training NEN 1010: Basis
8 dec
Training ISO 27701 – van informatiebeveiliging naar AVG – IB, AVG en intern toezicht
8 dec
Training Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
9-10 dec
Training HKZ, NEN-EN 15224 of ISO 9001: auditen van kwaliteitsmanagement in de zorg
10 dec
Training ISO 14971: Risicomanagement voor medische hulpmiddelen
10 dec
Training Wet- en regelgeving machines
11 dec
Training NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
11 dec
Training Examen IEC 62443 security professional IACS
16-17 mrt
Training HKZ, NEN-EN 15224 of ISO 9001: auditen van kwaliteitsmanagement in de zorg
20 apr
Training NEN 2767: Risicogestuurd beheer en onderhoud infra, de methodiek
8-9 jun
Training HKZ, NEN-EN 15224 of ISO 9001: auditen van kwaliteitsmanagement in de zorg
24 jun
Training ISO 13485: Auditen van kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
12 okt
Training ISO 13485: Auditen van kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen