Trainingen

29 okt
Training Inspectie van elektrische installaties
29 okt
Training Inspectie van elektrische installaties
30 okt
Training NEN 7120: Aan de slag met energieprestatie
30 okt
Training Thermografie met behulp van NPR 8040-1
30 okt
Training Thermografie met behulp van NPR 8040-1
31-1 okt
Training NEN-EN-ISO 15189: De norm verklaard
31 okt
Training NEN 2767: Toepassing in prestatiecontracten
1-8 nov
Training NEN Veiligheidsladder Externe Auditor training
5-6 nov
Wijzigingen NPR 9998: Aardbevingsbestendig bouwen voor constructeurs en bouwkundig ontwerpers
6 nov
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
6 nov
Training Basis PGS 31 Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties
6 nov
Training NEN 2767: Risicogestuurd beheer en onderhoud infra, de methodiek
7 nov
NPR 9998: Aardbevingsbestendig bouwen voor o.a. beleidsmakers, toezichthouders en vergunningsverleners
7 nov
Training PED en NEN-EN 13445-1
7 nov
Training NEN 1010: Woningbouw
8 nov
Training ISO 13485: Auditen van kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
8 nov
Training Technische Documentatie
8 nov
Training Brandveilig gebouwbeheer
8 nov
Training Van MDD naar EU MDR - Introductie
8 nov
Training NEN 3655 - Veiligheidsbeheerssysteem voor buisleidingsystemen
8-15 nov
Training Van MDD naar EU MDR - Impact voor de fabrikant en CE-houders
9 nov
Training NEN 6060: Brandveiligheid van grote brandcompartimenten
13 nov
Training ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid: introductie
13 nov
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
13 nov
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
13 nov
Training Risicobeoordeling machines
14 nov
Training NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
14 nov
Training NEN 5509: schrijven van gebruikers-handleidingen
14 nov
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
14 nov
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
14 nov
Training NEN 1010: Industrie
14 nov
Training NEN 8012: Bepalingen voor bekabeling in gebouwen
15 nov
Training Brandveilig gebouwbeheer
16 nov
Training NTA 8220 in één dag
19 nov
Training ISO 27001/NEN 7510: Auditen van informatiebeveiliging
20 nov
Training NEN 1006: Veilige leidingwaterinstallaties
20 nov
Training NEN 2767: Risicogestuurd beheer en onderhoud infra, de praktijk
21 nov
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
21 nov
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
21 nov
Training NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten
21 nov
Training Verificatie van schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
21-23 nov
Training IEC 62443: Cyber security for Industrial Automation and Control Systems
21-23 nov
Training IEC 62443: Cyber security for Industrial Automation and Control Systems
22-23 nov
Training Waarderend auditen in de zorg
22 nov
Training NEN-EN-ISO 13485: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen - de norm verklaard
22-23 nov
Training Waarderend auditen in de zorg
23 nov
Training Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
23 nov
Training NEN 1010: Ontwerpen
27 nov
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
27 nov
Training NEN 3140: Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur
27 nov
Training NEN 1010: Basis
27 nov
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
27-28 nov
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
27 nov
Training Zelf CE-markeren
28 nov
Training NEN 3140: Opzetten en invoeren veilige elektrische bedrijfsvoering
28 nov
Training Overstappen op NEN 7510:2017
28-29 nov
Training NEN 3140: Vakbekwaam Persoon (VP)
29 nov
Training Grip op risico's in de zorg
29-30 nov
Training Functional safety in de machinebouw
29 nov
Training Grip op risico's in de zorg
30 nov
Training NEN 6079: Risicobenadering brandveiligheid grote brandcompartimenten
30 nov
Training NEN 6079: Risicobenadering brandveiligheid grote brandcompartimenten
4 dec
Training NEN 7510 en AVG – de AVG verklaard
4 dec
Training NEN 1010: Woningbouw
4-4 dec
Training CE markeren van producten volgens de ATEX 114 richtlijn
4 dec
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, verbrandingstoestellen
4 dec
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, gasleidingen
4 dec
Training Inspectie van schakelkasten
5-7 dec
Training IEC 62443: Cyber security for Industrial Automation and Control Systems
5-7 dec
Training IEC 62443: Cyber security for Industrial Automation and Control Systems
6 dec
Training NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging
6 dec
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
6 dec
Training NEN 1010: Utiliteit
6 dec
Training Europese regelgeving productveiligheid
11 dec
Training Wet- en regelgeving machines
12 dec
Training Brandveilig gebouwbeheer
12-13 dec
Training NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
12-13 dec
Training NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
13 dec
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
13-13 dec
Training Basis PGS 31 Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties
14 dec
Training Examen IEC 62443 security professional IACS
17 jan
Training Wet- en regelgeving machines
23 jan
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
23-30 jan
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen in de praktijk
24 jan
Training NEN 1010: Basis
24 jan
Training Van MDD naar EU MDR - Introductie
24-31 jan
Training Van MDD naar EU MDR - Impact voor de fabrikant en CE-houders
28 jan
Training Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
29-29 jan
Training Basis PGS 31 Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties
29 jan
Training Gebouw op orde
30 jan
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
30 jan
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
31 jan
Training Risicobeoordeling machines
5 feb
Training NEN 1010: Ontwerpen
6 feb
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
6 feb
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
6 feb
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
6 feb
Training Thermografie met behulp van NPR 8040-1
6 feb
Training Thermografie met behulp van NPR 8040-1
7 feb
Training ISO 13485: Auditen van kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
7 feb
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
12 feb
Training ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid: introductie
12-13 feb
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
14 feb
Training Zelf CE-markeren
14 feb
Training NTA 8220 in één dag
5 mrt
Training Brandveilig gebouwbeheer
6 mrt
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
6 mrt
Training Wet- en regelgeving machines
7 mrt
Training NEN 1010: Woningbouw
7 mrt
Training NEN 3140: Opzetten en invoeren veilige elektrische bedrijfsvoering
7 mrt
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
7-8 mrt
Training Waarderend auditen in de zorg
11-12 mrt
Training NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
13 mrt
Training NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten
13 mrt
Training NEN 2767: Toepassing in meerjarenonderhoudsplanningen
14 mrt
Training NEN 1010: Industrie
14 mrt
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
14 mrt
Training NEN 1010: Basis
19-19 mrt
Training ATEX-Compliance voor verantwoordelijken in de organisatie
19 mrt
Training PED en NEN-EN 13445-1
19 mrt
Training CE markeren van producten volgens de ATEX 114 richtlijn
20 mrt
Training Inspectie van elektrische installaties
20 mrt
Training NEN 3140: Vakbekwaam Persoon (VP)
20 mrt
Training Risicobeoordeling machines
21 mrt
Training NEN 2767: Toepassing in prestatiecontracten
26 mrt
Training NEN 3140: Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur
28 mrt
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
3 apr
Training NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
3 apr
Training Zelf CE-markeren
4 apr
Training NEN 1010: Ontwerpen
4 apr
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
9-16 apr
Training Van MDD naar EU MDR - Impact voor de fabrikant en CE-houders
9 apr
Training Van MDD naar EU MDR - Introductie
10 apr
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
10 apr
Training Wet- en regelgeving machines
11 apr
Training NEN 1010: Utiliteit
11 apr
Training NEN 8012: Bepalingen voor bekabeling in gebouwen
12 apr
Training NEN 5509: schrijven van gebruikers-handleidingen
16 apr
Training NEN 1010: Basis
17 apr
Training NTA 8220 in één dag
18 apr
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
6 mei
Training Brandveilig gebouwbeheer
7 mei
Training Gebouw op orde
9 mei
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
10 mei
Training Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
13 mei
Training NEN 2767: Praktijktraining Onderhoudsinspecteur vastgoed
14 mei
Training NEN 3140: Opzetten en invoeren veilige elektrische bedrijfsvoering
14 mei
Training ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid: introductie
14 mei
Training NEN 3140: Vakbekwaam Persoon (VP)
15 mei
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
16 mei
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
16 mei
Training Wet- en regelgeving machines
17 mei
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
21 mei
Training ISO 13485: Auditen van kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
22 mei
Training NEN 1010: Woningbouw
22 mei
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
23 mei
Training NEN 1010: Basis
28 mei
Training NEN 1010: Industrie
29 mei
Training Risicobeoordeling machines
4 jun
Training Verificatie van schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
4-5 jun
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
5 jun
Training NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten
5 jun
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
6 jun
Training NEN 3140: Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur
12-13 jun
Training Waarderend auditen in de zorg
13 jun
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
13-14 jun
Training NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
13 jun
Training Zelf CE-markeren
18 jun
Training NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
19 jun
Training Thermografie met behulp van NPR 8040-1
19 jun
Training Thermografie met behulp van NPR 8040-1
21 jun
Training Technische Documentatie
25 jun
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
27 jun
Training NEN 2767: Toepassing in meerjarenonderhoudsplanningen
27-27 jun
Training Basis PGS 31 Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties
3 jul
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
4 jul
Training NEN 2767: Toepassing in prestatiecontracten
12 sep
Training NEN 1010: Basis
18 sep
Training NEN 1010: Industrie
19 sep
Training NEN 1010: Woningbouw
19 sep
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
24 sep
Training NEN 3140: Opzetten en invoeren veilige elektrische bedrijfsvoering
24 sep
Training Wet- en regelgeving machines
25 sep
Training NEN 3140: Vakbekwaam Persoon (VP)
25 sep
Training NTA 8220 in één dag
26 sep
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
26 sep
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
27 sep
Training NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten
1 okt
Training NEN 3140: Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur
2 okt
Training NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
3 okt
Training NEN 1010: Ontwerpen
4 okt
Training Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
8 okt
Training Risicobeoordeling machines
9 okt
Training Thermografie met behulp van NPR 8040-1
10 okt
Training NEN 1010: Utiliteit
11 okt
Training NEN 8012: Bepalingen voor bekabeling in gebouwen
29 okt
Training Gebouw op orde
29 okt
Training Zelf CE-markeren
30 okt
Training NEN 1010: Woningbouw
31 okt
Training NEN 1010: Industrie