Trainingen

30 mei
Training Wijzigingen PGS 29:2016 (Module 1)
30 mei
Training Wijzigingen PGS 15:2016
31-1 mei
Training Werken aan 1 integraal managementsysteem
31-1 mei
Training ISO 9001: Kwaliteitsmanagement in de praktijk
1 jun
Training NEN 6060: Brandveiligheid van grote brandcompartimenten
1 jun
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen - de norm verklaard
6-7 jun
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
6 jun
Training PGS 29: Voorschriften Incidentbestrijding (Module 2)
7 jun
Training NEN Veiligheidsladder Auditor training (1 dag)
7 jun
Training ISO 31000: Risicomanagement in de praktijk
8 jun
Training NPR 13201: Kwaliteitscriteria openbare verlichting
8 jun
Training NEN 5707 en NEN 5897 Monsterneming en analyse van asbest in bodem en bouw- en sloopafval
13 jun
Training PGS 29: Tankontwerp (Module 3)
13 jun
Training Wet- en Regelgeving machines
14-15 jun
Training ISO 20400 - Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
14-15 jun
Training Procesmanagement volgens ISO 9001:2015
15 jun
Training Overstappen op NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
20-21 jun
Training ISO 26000: MVO in de praktijk
20 jun
Training NEN 7120: Aan de slag met energieprestatie
20 jun
Training Risicobeoordeling machines
21 jun
Training NEN 1010: Woningbouw
22 jun
Training NEN 6079: Risicobenadering brandveiligheid grote brandcompartimenten
22 jun
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
22 jun
Training Wet en regelgeving sterilisatie van medische hulpmiddelen
22 jun
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
22 jun
Training Europese regelgeving productveiligheid
27 jun
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
27 jun
Training ISO 19011: Risk based auditen
27 jun
Training Zelf CE-markeren bij nieuwe en om- en samengebouwde machines
28-29 jun
Training Masterclass NEN-EN-ISO 15189:2012 - de norm verklaard
28 jun
Training ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid: elektrische installaties
28 jun
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
28 jun
Training Leidingwaterinstallaties: Opstellen en uitvoeren Beheerpakket A
29 jun
Training NEN 1010: Utiliteit
29 jun
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
29 jun
Training ISO 9001: de norm verklaard
12-13 sep
Training Inspirerend auditen in de zorg
12 sep
Training Nieuw! NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen in de praktijk
12 sep
Training Beroepsopleiding Integrated Risk-based Auditing
12 sep
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen in de praktijk
13-14 sep
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
13 sep
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
13-14 sep
Training ISO 19011: Interne auditing
13 sep
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
13 sep
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
14 sep
Training Wet- en Regelgeving machines
15 sep
Training NEN 1010: Woningbouw
19 sep
Training Wijzigingen NEN 1006 en ontwikkelingen leidingwaterinstallaties
19 sep
Training Hoe zicht krijgen en houden op risico's voor cliƫnten en organisatie?
19 sep
Training Inspectie van elektrische installaties
20-21 sep
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, kennismaking met de praktijk
21 sep
Training NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging
21 sep
Training ISO 45001: Arbomanagement in de praktijk
21 sep
Training Projectrisicomanagement in de bouw
21 sep
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen - de norm verklaard
21 sep
Training ISO 14001: Milieumanagement in de praktijk
21 sep
Training Risicobeoordeling machines
25 sep
Training NEN 2767: Praktijktraining Onderhoudsinspecteur vastgoed
26 sep
Training Van MDD naar EU MDR - Impact voor de fabrikant
26 sep
Training Overstappen op nieuwe HKZ
27-28 sep
Training ISO 50001: Energiemanagement in de praktijk
27 sep
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
27 sep
Training NEN 2767: Van strategie en beleid naar meerjarenonderhoudsplanning en prestatiecontracten
28-29 sep
Training ISO 20400 - Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
28 sep
Training NEN 5707 en NEN 5897 Monsterneming en analyse van asbest in bodem en bouw- en sloopafval
28 sep
Training Zelf CE-markeren bij nieuwe en om- en samengebouwde machines
3 okt
Training NEN Veiligheidsladder Auditor training (2 dagen)
3 okt
Training ISO 19011: Risk based auditen
3 okt
Training NEN 1010: Utiliteit
3 okt
Training ISO 14001: de norm verklaard
4 okt
Training Beroepsopleiding Procesmanagement
4 okt
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
4-5 okt
Training ISO 9001: Kwaliteitsmanagement in de praktijk
4 okt
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
5 okt
Training ISO 31000: Risicomanagement in de praktijk
5 okt
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
9 okt
Training Beroepsopleiding Risicogebaseerd denken
10 okt
Training Overstappen op NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
10-11 okt
Training Procesmanagement volgens ISO 9001:2015
11-12 okt
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
11-12 okt
Training ISO 19011: Interne auditing
11 okt
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
11 okt
Training Risico-analyse methoden en technieken
12 okt
Training NEN 6060: Brandveiligheid van grote brandcompartimenten
12 okt
Training ISO 9001: de norm verklaard
12 okt
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
12 okt
Auditaspecten van een milieumanagementsysteem
17-18 okt
Training Masterclass NEN-EN-ISO 15189:2012 - de norm verklaard
31 okt
Training ISO 19011: Risk based auditen
31-1 okt
Training Werken aan 1 integraal managementsysteem
31 okt
Training ISO 14001: Milieumanagement in de praktijk
31 okt
Training Gasinstallaties in de praktijk volgens NPR 3378
1-2 nov
Training ISO 26000: MVO in de praktijk
1 nov
Training NEN 2767: Conditiemeting infrastructuur, de methodiek
1 nov
Training NEN 1010: Woningbouw
1 nov
Training Wet- en Regelgeving machines
2 nov
Training NEN 6079: Risicobenadering brandveiligheid grote brandcompartimenten
2 nov
Training ISO 31000: Risicomanagement in de praktijk
7-8 nov
Training ISO 19011: Interne auditing
7 nov
Training NEN 3655 - Veiligheidsbeheerssysteem voor buisleidingsystemen gevaarlijke stoffen
8 nov
Training NEN 7120: Aan de slag met energieprestatie
8 nov
Training NEN Veiligheidsladder Auditor training (2 dagen)
9 nov
Training Leidingwaterinstallaties: Opstellen en uitvoeren Beheerpakket A
9 nov
Training Wet en regelgeving sterilisatie van medische hulpmiddelen
9 nov
Training NEN-EN-IEC 62353: Testen van medische elektrische toestellen
9 nov
Training NEN 2767: Van strategie en beleid naar meerjarenonderhoudsplanning en prestatiecontracten
9 nov
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen - de norm verklaard
14-15 nov
Training ISO 50001: Energiemanagement in de praktijk
14 nov
Training Inspectie van elektrische installaties
14 nov
Training ISO 45001: Arbomanagement in de praktijk
15 nov
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
15 nov
Training Wijzigingen NEN 1006 en ontwikkelingen leidingwaterinstallaties
15 nov
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
15 nov
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
16 nov
Training Van MDD naar EU MDR - Impact voor de fabrikant
16 nov
Training Leidingwaterinstallaties: Opstellen en uitvoeren Beheerpakket A
17 nov
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
21-22 nov
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
21 nov
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen in de praktijk
21-22 nov
Training Inspirerend auditen in de zorg
21 nov
Training Nieuw! NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen in de praktijk
21 nov
Training NEN 1010: Utiliteit
21 nov
Training ISO 14001: de norm verklaard
22 nov
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
22 nov
Training Technische Documentatie
23-24 nov
Training ISO 20400 - Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
23 nov
Training Overstappen op nieuwe HKZ
23 nov
Training NEN 1010: Woningbouw
27-28 nov
Training Procesmanagement volgens ISO 9001:2015
28-29 nov
Training ISO 9001: Kwaliteitsmanagement in de praktijk
28 nov
Training ISO 9001: de norm verklaard
28 nov
Training Wet- en Regelgeving machines
29 nov
Training NEN 5509: schrijven van gebruikershandleidingen
30 nov
Training NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging
30 nov
Training ISO 19011: Risk based auditen
30 nov
Training NEN 5707 en NEN 5897 Monsterneming en analyse van asbest in bodem en bouw- en sloopafval
30 nov
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
30 nov
Auditaspecten van een milieumanagementsysteem
6-7 dec
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
6-7 dec
Training ISO 19011: Interne auditing
6 dec
Training NEN 1010: Woningbouw
6 dec
Training Risicobeoordeling machines
7 dec
Training Verificatie van schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
12-13 dec
Training Werken aan 1 integraal managementsysteem
12 dec
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
13 dec
Training Hoe zicht krijgen en houden op risico's voor cliƫnten en organisatie?
13 dec
Training NEN 1010: Utiliteit
13 dec
Training Zelf CE-markeren bij nieuwe en om- en samengebouwde machines
14 dec
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
14 dec
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines