Trainingen

24 okt
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
28 okt
Training NEN 2767: Praktijktraining Onderhoudsinspecteur vastgoed
29 okt
Training Gebouw op orde
29 okt
Training Zelf CE-markeren
30 okt
Training NEN 4010: Basis
31 okt
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
31 okt
Training NEN 1010: Industrie
1 nov
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
4 nov
Training NEN 2767: Risicogestuurd beheer en onderhoud infra, de methodiek
5 nov
Training NEN 1010: Basis
5 nov
Training NEN 3140: Opzetten en invoeren veilige elektrische bedrijfsvoering
5 nov
Training Brandveilig ontwerpen van gebouwen
6 nov
Training NEN 2767: Toepassing in meerjarenonderhoudsplanningen
6 nov
Training NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten
6 nov
Training NEN 1006: Veilige leidingwaterinstallaties
6 nov
Training Wet- en regelgeving machines
7 nov
Training Informatiebijeenkomst NTA 8800: Nieuw tijdperk energieprestatie
7 nov
Training NEN 7510 en AVG – de AVG verklaard
7 nov
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk
7-8 nov
Training NEN-EN-ISO 15189: De norm verklaard
8 nov
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
12 nov
Training Verificatie van schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
12 nov
Training Brandveilig gebouwbeheer
12-26 nov
Training Inspectie van elektrische installaties
12-19 nov
Training NEN-EN-ISO 13485: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen in de praktijk
13-20 nov
Training NEN Veiligheidsladder Auditor training
13-27 nov
Training Vergroot uw impact als IV/WV’er
13 nov
Training NEN 2767: Toepassing in prestatiecontracten
13-14 nov
Training NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
13 nov
Training NEN 5509: schrijven van gebruikers-handleidingen
13-14 nov
Training NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
13-15 nov
Training IEC 62443: Cyber security for Industrial Automation and Control Systems
13 nov
Training Risicobeoordeling machines
14 nov
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
14-14 nov
Training ATEX-Compliance voor verantwoordelijken in de organisatie
18-19 nov
Training Functional safety in de machinebouw
19 nov
Training CE markeren van producten volgens de ATEX 114 richtlijn
19 nov
Training Basis PGS 31 Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties
19 nov
Training NEN 3140: Vakbekwaam Persoon (VP)
20 nov
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
20 nov
Training Inspectie van elektrische installaties
21 nov
Training NPR 9090: DC-installaties laagspanning
21-28 nov
Training Van MDD naar EU MDR - Impact voor de fabrikant en CE-houders
21 nov
Training Van MDD naar EU MDR - Introductie
21 nov
Training NTA 8220 in één dag
22 nov
Training Opfris en examenvoorbereiding IEC 62443 cybersecurity professional IACS
26 nov
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
26 nov
Training Opfris en examenvoorbereiding IEC 62443 cybersecurity professional IACS
26 nov
Training ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid: introductie
27 nov
Training NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
27 nov
Training NEN-EN-ISO 13485: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen - de norm verklaard
27 nov
Training Zelf CE-markeren
28 nov
Training NEN 7510 en AVG - AVG in de praktijk
28 nov
Training NEN 3140: Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur
28 nov
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
28 nov
Training NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging
28 nov
Training NEN 1010: Ontwerpen
29 nov
Training Overstappen op NEN 7510:2017
29 nov
Training Examen IEC 62443 security professional IACS
2-3 dec
Training HKZ, NEN-EN 15224 of ISO 9001: auditen van kwaliteitsmanagement in de zorg
3 dec
Training Informatiebijeenkomst NTA 8800: Nieuw tijdperk energieprestatie
3-4 dec
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
3-3 dec
Training NEN 4400-1: Basis voor SNA Keurmerk
4 dec
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
4 dec
Training Grip op risico's voor cliënten in de zorg
6 dec
Training Technische Documentatie
6 dec
Training Technische Documentatie
10 dec
Training NEN 7510 en AVG - Accountability in de AVG
11 dec
Training PV-systemen: installatie en inspectie van zonnepanelen
11 dec
Training HKZ-norm Zorg & Welzijn 2018
12 dec
Training ISO 13485: Auditen van kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
13 dec
Training Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
15-29 jan
Training Vergroot uw impact als IV/WV’er
15-17 jan
Training IEC 62443: Cyber security for Industrial Automation and Control Systems
20 jan
Training NEN 7510 en AVG - Accountability in de AVG
21 jan
Training NEN 7510 en AVG – de AVG verklaard
21 jan
Training NEN-EN-ISO 13485: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen - de norm verklaard
21 jan
Training NEN 1010: Basis
22 jan
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
23 jan
Training Van MDD naar EU MDR - Introductie
23-30 jan
Training Van MDD naar EU MDR - Impact voor de fabrikant en CE-houders
23 jan
Training Wet- en regelgeving machines
28 jan
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
29 jan
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
30 jan
Training Risicobeoordeling machines
3-4 feb
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
4 feb
Training NEN 7510 en AVG - AVG in de praktijk
4 feb
Training NEN 1010: Industrie
4 feb
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
4 feb
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
5 feb
Training Introductie in de Veiligheidsladder
5 feb
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
5-7 feb
Training IEC 62443: Cyber security for Industrial Automation and Control Systems
6 feb
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
11-12 feb
Training NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
11 feb
Training Brandveilig gebouwbeheer
11 feb
Training NTA 8220 in één dag
12-19 feb
Training NEN-EN-ISO 13485: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen in de praktijk
12 feb
Training NTA 8800: Nieuw tijdperk energieprestatie, praktisch aan de slag
13 feb
Training Zelf CE-markeren
2 mrt
Training NEN 3140: Opzetten en invoeren veilige elektrische bedrijfsvoering
3-17 mrt
Training Inspectie van elektrische installaties
3 mrt
Training NEN 7510 en AVG - Accountability in de AVG
4 mrt
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
4-19 mrt
Training Vergroot uw impact als IV/WV’er
4-6 mrt
Training IEC 62443: Cyber security for Industrial Automation and Control Systems
5-6 mrt
Training HKZ, NEN-EN 15224 of ISO 9001: auditen van kwaliteitsmanagement in de zorg
5 mrt
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
10 mrt
Training ISO 13485: Auditen van kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
10 mrt
Training Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
10 mrt
Training Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
11 mrt
Training NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
11 mrt
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
11 mrt
Training NEN 4010: Basis
11 mrt
Training NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten
12 mrt
Training PED en NEN-EN 13445-1
12 mrt
Training PV-systemen: installatie en inspectie van zonnepanelen
13 mrt
Training NEN 2767: Toepassing in meerjarenonderhoudsplanningen
16 mrt
Training NEN 3140: Vakbekwaam Persoon (VP)
17 mrt
Training Informatiebijeenkomst NTA 8800: Nieuw tijdperk energieprestatie
18-25 mrt
Training NEN Veiligheidsladder Auditor training
18-19 mrt
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, kennismaking met de praktijk
19-26 mrt
Training NEN 4400-1: Basis voor SNA Keurmerk
19-20 mrt
Training NEN-EN-ISO 15189: De norm verklaard
19 mrt
Training ATEX-Compliance voor verantwoordelijken in de organisatie
20 mrt
Training Opfris en examenvoorbereiding IEC 62443 cybersecurity professional IACS
23 mrt
Training NEN 2767: Praktijktraining Onderhoudsinspecteur vastgoed
24 mrt
Training NEN 1010: Basis
24 mrt
Training Brandveilig ontwerpen van gebouwen
24 mrt
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk
25 mrt
Training NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging
25 mrt
Training NEN 3140: Vakbekwaam Persoon (VP)
26 mrt
Training NPR 9090: DC-installaties laagspanning
27 mrt
Training Examen IEC 62443 security professional IACS
31-7 mrt
Training Van MDD naar EU MDR - Impact voor de fabrikant en CE-houders
31 mrt
Training Van MDD naar EU MDR - Introductie
1 apr
Training ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid: introductie
1-3 apr
Training IEC 62443: Cyber security for Industrial Automation and Control Systems
1 apr
Training Wet- en regelgeving machines
2 apr
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
3 apr
Training NEN 2767: Toepassing in prestatiecontracten
7 apr
Training NEN 7510 en AVG – de AVG verklaard
7 apr
Training NEN-EN-ISO 13485: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen - de norm verklaard
7 apr
Training NEN 1010: Industrie
8 apr
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
8 apr
Training Risicobeoordeling machines
9 apr
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
9 apr
Training NTA 8800: Nieuw tijdperk energieprestatie, praktisch aan de slag
14 apr
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
14 apr
Training NTA 8220 in één dag
15 apr
Training NEN 1010: Ontwerpen
16 apr
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
16-17 apr
Training Functional safety in de machinebouw
16 apr
Training Zelf CE-markeren
21 apr
Training NEN 1010: Utiliteit
21 apr
Training NEN 6079: Risicobenadering brandveiligheid grote brandcompartimenten
22 apr
Training CE markeren van producten volgens de ATEX 114 richtlijn
22 apr
Training NEN 2767: Risicogestuurd beheer en onderhoud infra, de methodiek
23 apr
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
7-14 mei
Training NEN-EN-ISO 13485: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen in de praktijk
11 mei
Training NEN 3140: Opzetten en invoeren veilige elektrische bedrijfsvoering
12 mei
Training Gebouw op orde
12 mei
Training NEN 1006: Veilige leidingwaterinstallaties
12 mei
Training Brandveilig gebouwbeheer
13-14 mei
Training NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
13 mei
Training NEN 4010: Basis
13-27 mei
Training Vergroot uw impact als IV/WV’er
13-15 mei
Training IEC 62443: Cyber security for Industrial Automation and Control Systems
14 mei
Training NEN 7510 en AVG - AVG in de praktijk
14 mei
Training Inspectie van schakelkasten
15 mei
Training Technische Documentatie
19-20 mei
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
25 mei
Training NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
25-29 mei
Training Vorm- en plaatstoleranties
26 mei
Training NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten
27-3 mei
Training NEN Veiligheidsladder Auditor training
27 mei
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
28-29 mei
Training NEN-EN-ISO 15189: De norm verklaard
28 mei
Training NEN 1010: Basis
28 mei
Training Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
2 jun
Training NEN 3140: Vakbekwaam Persoon (VP)
2 jun
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
2 jun
Training Thermografie met behulp van NPR 8040-1
3 jun
Training NEN 3140: Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur
3 jun
Training NTA 8800: Nieuw tijdperk energieprestatie, praktisch aan de slag
4-11 jun
Training Van MDD naar EU MDR - Impact voor de fabrikant en CE-houders
4 jun
Training Van MDD naar EU MDR - Introductie
4 jun
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
4 jun
Training Wet- en regelgeving machines
5 jun
Training NEN 5509: schrijven van gebruikers-handleidingen
9-16 jun
Training NEN 4400-1: Basis voor SNA Keurmerk
10-11 jun
Training HKZ, NEN-EN 15224 of ISO 9001: auditen van kwaliteitsmanagement in de zorg
10 jun
Training Verificatie van schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
11 jun
Training PV-systemen: installatie en inspectie van zonnepanelen
11 jun
Training NPR 9090: DC-installaties laagspanning
11 jun
Training Risicobeoordeling machines
12 jun
Training Opfris en examenvoorbereiding IEC 62443 cybersecurity professional IACS
15 jun
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
16 jun
Training NEN 2767: Toepassing in meerjarenonderhoudsplanningen
17 jun
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk