Trainingen

4 okt
Training Inspectie van elektrische installaties
4-5 okt
Training ISO 26000: MVO in de praktijk
5 okt
Training NEN 6059: Beoordeling brandveiligheid van bouwwerken
5 okt
Training NEN 2767: Van strategie en beleid naar meerjarenonderhoudsplanning en prestatiecontracten
5 okt
Training Risicobeoordeling machines
6 okt
Training NEN 7120: aan de slag met energieprestatie
7 okt
Training Gasinstallaties in de praktijk volgens NPR 3378
12-13 okt
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, kennismaking met de praktijk
12 okt
Training NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging
13 okt
Training NEN 3655 - Veiligheidsbeheerssysteem voor buisleidingsystemen gevaarlijke stoffen
13 okt
Training Drukvaten volgens NEN-EN 13445-3
13 okt
Training Verificatie van schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
13 okt
Training Risico-analyse methoden en technieken
18 okt
Training Wet- en regelgeving machines
19-20 okt
Training NEN 7510: opzetten en invoeren van een informatie-beveiligingsmanagementsysteem
24 okt
Training NEN-EN-IEC 60204-1: elektrische uitrusting van machines
25 okt
Training PGS 29: Wijzigingen PGS 29:2016 (Module 1)
25-26 okt
Training ISO 19011: Interne auditing
25 okt
Training Drukvaten volgens NEN-EN 13445-4 en NEN-EN 13445-5
27 okt
Training ISO 9001: de norm verklaard
27 okt
Training Zelf CE-markeren bij nieuwe en om- en samengebouwde machines
1 nov
Training Nieuw! Overstappen op NEN-EN-ISO 13485:2016
1 nov
Training PGS 29: Voorschriften Incidentbestrijding (Module 2)
1 nov
Training Beroepsopleiding Integrated Risk-based Auditing
1 nov
Training Technische Documentatie
1 nov
Training NEN 6060: Brandveiligheid van grote brandcompartimenten
2 nov
Training ISO 19011: Interne auditing
2 nov
Training ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid: mechanische apparaten en systemen
2 nov
Training ISO 45001: Arbomanagement in de praktijk
3 nov
Training NEN 5509: schrijven van gebruikershandleidingen
3 nov
Training NEN 2767: Conditiemeting infrastructuur, de methodiek
8 nov
Training PGS 29: Tankontwerp inclusief terreininrichting en Risk Based Inspection (Module 3)
8 nov
Training ISO 19011: Risk based auditen
8 nov
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
8 nov
Training Risicobeoordeling machines
10 nov
Training Training PGS 15: Wijzigingen PGS 15:2016
11 nov
Training Projectrisicomanagement in de bouw
15 nov
Training Inspectie van elektrische installaties
15 nov
Training Zelf CE-markeren bij nieuwe en om- en samengebouwde machines
16 nov
Training HKZ workshop: Het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem
16-17 nov
Training ISO 19011: Interne auditing
17 nov
Training NEN-EN-ISO 13485:2016 de norm verklaard
17 nov
Training NEN 2767: Conditiemeting van infrastructuur, van theorie naar praktijk
17-18 nov
Training Masterclass NEN-EN-ISO 15189:2012 - de norm verklaard
22 nov
Training Training PGS 15: Wijzigingen PGS 15:2016
22 nov
Training PGS 29: Wijzigingen PGS 29:2016 (Module 1)
22-23 nov
Training ISO 14001: Milieumanagement in de praktijk
23-24 nov
Training ISO 50001: Energiemanagement in de praktijk
23-24 nov
Training NEN 7510: opzetten en invoeren van een informatie-beveiligingsmanagementsysteem
23-25 nov
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation & Control Systems (IACS) – voor end-users
24 nov
Training NEN-EN-IEC 62353: testen van medische elektrische toestellen
29 nov
Training PGS 29: Voorschriften Incidentbestrijding (Module 2)
29 nov
Training Richtlijn medische hulpmiddelen (93/42/EEG) – overgang naar EU MDR
29-30 nov
Training ISO 9001: Kwaliteitsmanagement in de praktijk
29-30 nov
Training NIEUW! ISO 20400 - Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
29 nov
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
29 nov
Training NEN 7120: aan de slag met energieprestatie
30 nov
Training Leidingwaterinstallaties: Opstellen en uitvoeren Beheerpakket A
30 nov
Training NIEUW: Procesmanagement volgens ISO 9001:2015
30 nov
Training NEN 2767: Van strategie en beleid naar meerjarenonderhoudsplanning en prestatiecontracten
30 nov
Training Werken aan 1 integraal managementsysteem
30 nov
Training Wet en regelgeving sterilisatie van medische hulpmiddelen
30 nov
Training NEN 6059: Beoordeling brandveiligheid van bouwwerken
30 nov
Training Risico-analyse methoden en technieken
2 dec
Training NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging
2 dec
Training ISO 9001: de norm verklaard
6 dec
Training PGS 29: Tankontwerp inclusief terreininrichting en Risk Based Inspection (Module 3)
6 dec
Training NEN 5707 en NEN 5897 Monsterneming en analyse van asbest in bodem en bouw- en sloopafval
7 dec
Training ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid: mechanische apparaten en systemen
7-9 dec
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation & Control Systems (IACS) – voor end-users
7-9 dec
Training IEC 62443:Cyber security Industrial Autonomation Systems (IACS) voor eindgebruikers
8 dec
Training Training PGS 15: Wijzigingen PGS 15:2016
8 dec
Training ISO 19011: Risk based auditen
8 dec
Training NEN-EN-IEC 60204-1: elektrische uitrusting van machines
13-14 dec
Training ISO 19011: Interne auditing
13 dec
Training Verificatie van schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
10 jan
Training Nieuw! Overstappen op NEN-EN-ISO 13485:2016
19-26 jan
Training Nieuw! NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen in de praktijk
24 jan
Training Inspectie van elektrische installaties
24 jan
Training NEN-EN-IEC 60204-1: elektrische uitrusting van machines
25-27 jan
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation & Control Systems (IACS) – voor end-users
26 jan
Training Training PGS 15: Wijzigingen PGS 15:2016
26 jan
Training Gasinstallaties in de praktijk volgens NPR 3378
26 jan
Training Wet- en regelgeving machines
31 jan
Training ISO 45001: Arbomanagement in de praktijk
1-2 feb
Training ISO 9001: Kwaliteitsmanagement in de praktijk
2 feb
Training ISO 31000: risicomanagement in de praktijk
2 feb
Training Risicobeoordeling machines
7-8 feb
Training ISO 19011: Interne auditing
7 feb
Training Richtlijn medische hulpmiddelen (93/42/EEG) – overgang naar EU MDR
7-8 feb
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, kennismaking met de praktijk
8 feb
Training HKZ workshop: Het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem
8 feb
Training NEN-EN-IEC 62353: testen van medische elektrische toestellen
8 feb
Training NEN 2767: Van strategie en beleid naar meerjarenonderhoudsplanning en prestatiecontracten
9 feb
Training Training PGS 15: Wijzigingen PGS 15:2016
9 feb
Training ISO 9001: de norm verklaard
9 feb
Training Zelf CE-markeren bij nieuwe en om- en samengebouwde machines
14 feb
Training Technische Documentatie
15-16 feb
Training NEN 7510: opzetten en invoeren van een informatie-beveiligingsmanagementsysteem
15 feb
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
16 feb
Training NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging
16 feb
Training NEN-EN-ISO 13485:2016 de norm verklaard
16 feb
Training NEN 5509: schrijven van gebruikershandleidingen
22-24 feb
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation & Control Systems (IACS) – voor end-users
6 mrt
Training NEN 2767: Praktijktraining Onderhoudsinspecteur vastgoed
7-8 mrt
Training Masterclass NEN-EN-ISO 15189:2012 - de norm verklaard
7 mrt
Training Nieuw! Overstappen op NEN-EN-ISO 13485:2016
7-8 mrt
Training ISO 19011: Interne auditing
8-9 mrt
Training NIEUW: Procesmanagement volgens ISO 9001:2015
8 mrt
Training Verificatie van schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
8 mrt
Training NEN-EN-IEC 60204-1: elektrische uitrusting van machines
9 mrt
Training ISO 31000: risicomanagement in de praktijk
9 mrt
Training Training PGS 15: Wijzigingen PGS 15:2016
14 mrt
Training NIEUW: Beroepsopleiding Procesmanagement
14-15 mrt
Training ISO 14001: Milieumanagement in de praktijk
15 mrt
Training NEN 6059: Beoordeling brandveiligheid van bouwwerken
15-16 mrt
Training ISO 26000: MVO in de praktijk
16 mrt
Training NEN 7120: aan de slag met energieprestatie
16 mrt
Training ISO 9001: de norm verklaard
17 mrt
Training Wet en regelgeving sterilisatie van medische hulpmiddelen
21 mrt
Training NEN 5707 en NEN 5897 Monsterneming en analyse van asbest in bodem en bouw- en sloopafval
22-24 mrt
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation & Control Systems (IACS) – voor end-users
23 mrt
Training Training PGS 15: Wijzigingen PGS 15:2016
28 mrt
Training Inspectie van elektrische installaties
28 mrt
Training NEN 2767: Conditiemeting infrastructuur, de methodiek
30 mrt
Training NEN-EN-ISO 13485:2016 de norm verklaard
30 mrt
Training NEN 3655 - Veiligheidsbeheerssysteem voor buisleidingsystemen gevaarlijke stoffen
4-5 apr
Training ISO 50001: Energiemanagement in de praktijk
5-6 apr
Training ISO 9001: Kwaliteitsmanagement in de praktijk
5-6 apr
Training NEN 7510: opzetten en invoeren van een informatie-beveiligingsmanagementsysteem
5-6 apr
Training ISO 19011: Interne auditing
5 apr
Training Wet- en regelgeving machines
11 apr
Training NEN 2767: Conditiemeting van infrastructuur, van theorie naar praktijk
12 apr
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
18-19 apr
Training NIEUW: Procesmanagement volgens ISO 9001:2015
18 apr
Training Richtlijn medische hulpmiddelen (93/42/EEG) – overgang naar EU MDR
19 apr
Training ISO 45001: Arbomanagement in de praktijk
19-21 apr
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation & Control Systems (IACS) – voor end-users
2 mei
Training Nieuw! Overstappen op NEN-EN-ISO 13485:2016
3 mei
Training NEN 2767: Van strategie en beleid naar meerjarenonderhoudsplanning en prestatiecontracten
3 mei
Training HKZ workshop: Het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem
3 mei
Training Verificatie van schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
3 mei
Training NEN-EN-IEC 60204-1: elektrische uitrusting van machines
9-10 mei
Training ISO 14001: Milieumanagement in de praktijk
9-10 mei
Training ISO 19011: Interne auditing
17-19 mei
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation & Control Systems (IACS) – voor end-users
18-19 mei
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, kennismaking met de praktijk
18 mei
Training Gasinstallaties in de praktijk volgens NPR 3378
24 mei
Training NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging
30 mei
Training Inspectie van elektrische installaties
31 mei
Training ISO 9001: Kwaliteitsmanagement in de praktijk
1 jun
Training NEN-EN-ISO 13485:2016 de norm verklaard
1 jun
Training NEN-EN-IEC 62353: testen van medische elektrische toestellen
6-7 jun
Training NEN 7510: opzetten en invoeren van een informatie-beveiligingsmanagementsysteem
8 jun
Training NEN 5707 en NEN 5897 Monsterneming en analyse van asbest in bodem en bouw- en sloopafval
13 jun
Training Wet- en regelgeving machines
14-15 jun
Training NIEUW: Procesmanagement volgens ISO 9001:2015
14 jun
Training NEN 6059: Beoordeling brandveiligheid van bouwwerken
15 jun
Training Nieuw! Overstappen op NEN-EN-ISO 13485:2016
20 jun
Training NEN 7120: aan de slag met energieprestatie
20 jun
Training Risicobeoordeling machines
21-23 jun
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation & Control Systems (IACS) – voor end-users
22 jun
Training Wet en regelgeving sterilisatie van medische hulpmiddelen
22 jun
Training NEN-EN-IEC 60204-1: elektrische uitrusting van machines
27 jun
Training Zelf CE-markeren bij nieuwe en om- en samengebouwde machines
28-29 jun
Training Masterclass NEN-EN-ISO 15189:2012 - de norm verklaard
28 jun
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
13-14 sep
Training ISO 19011: Interne auditing
13 sep
Training NEN-EN-IEC 60204-1: elektrische uitrusting van machines
20-21 sep
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, kennismaking met de praktijk
20-22 sep
IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation & Control Systems (IACS) – voor end-users
25 sep
Training NEN 2767: Praktijktraining Onderhoudsinspecteur vastgoed
27-28 sep
Training ISO 50001: Energiemanagement in de praktijk
27 sep
Training NEN 2767: Van strategie en beleid naar meerjarenonderhoudsplanning en prestatiecontracten
11-12 okt
Training ISO 19011: Interne auditing
12 okt
Training NEN-EN-IEC 60204-1: elektrische uitrusting van machines
17-18 okt
Training Masterclass NEN-EN-ISO 15189:2012 - de norm verklaard
25-27 okt
IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation & Control Systems (IACS) – voor end-users
1 nov
Training NEN 2767: Conditiemeting infrastructuur, de methodiek
1-2 nov
Training ISO 26000: MVO in de praktijk
7-8 nov
Training ISO 19011: Interne auditing
9 nov
Training NEN 2767: Van strategie en beleid naar meerjarenonderhoudsplanning en prestatiecontracten
15 nov
Training NEN 2767: Conditiemeting van infrastructuur, van theorie naar praktijk
15 nov
Training NEN-EN-IEC 60204-1: elektrische uitrusting van machines
22 nov
Training Technische Documentatie
22-24 nov
IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation & Control Systems (IACS) – voor end-users
29 nov
Training NEN 5509: schrijven van gebruikershandleidingen
6-7 dec
Training ISO 19011: Interne auditing
13-15 dec
IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation & Control Systems (IACS) – voor end-users
14 dec
Training NEN-EN-IEC 60204-1: elektrische uitrusting van machines