Trainingen

25-27 okt
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems
25-27 okt
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems
30 okt
Training NEN 3140: Opzetten en invoeren veilige elektrische bedrijfsvoering
31 okt
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, gasleidingen
31 okt
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, verbrandingstoestellen
31 okt
Training NEN 1010: Basis
31 okt
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, gasleidingen
1 nov
Training NEN 1010: Woningbouw
1 nov
Training NEN 2767: Conditiemeting infrastructuur, de methodiek
1 nov
Training Wet- en Regelgeving machines
2 nov
Training Brandveiligheidseisen volgens het Bouwbesluit 2012
2 nov
Training NEN 6079: Risicobenadering brandveiligheid grote brandcompartimenten
3 nov
Training Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
7 nov
Training Wijzigingen NEN 1010 - Aangepast aan het Bouwbesluit
7 nov
Training NEN 3655 - Veiligheidsbeheerssysteem voor buisleidingsystemen gevaarlijke stoffen
8 nov
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
8 nov
Training NEN 7120: Aan de slag met energieprestatie
8 nov
Training NEN Veiligheidsladder Auditor training (2 dagen)
9 nov
Training NEN-EN-IEC 62353: Testen van medische elektrische toestellen
9 nov
Training Leidingwaterinstallaties: Opstellen en uitvoeren Beheerpakket A
9 nov
Training Wet en regelgeving sterilisatie van medische hulpmiddelen
9 nov
Training NEN 2767: Van strategie en beleid naar meerjarenonderhoudsplanning en prestatiecontracten
9 nov
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen - de norm verklaard
10 nov
Training NEN 8012: Bepalingen voor bekabeling in gebouwen
14 nov
Training NEN 1010: Basis
14 nov
Training NEN 3140: Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur
14 nov
Training Inspectie van elektrische installaties
15 nov
Training NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
15 nov
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
15 nov
Training Wijzigingen NEN 1006 en ontwikkelingen leidingwaterinstallaties
15 nov
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
15 nov
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
16-23 nov
Training Van MDD naar EU MDR - Impact voor de fabrikant en CE-houders
16 nov
Training Van MDD naar EU MDR - Introductie
16 nov
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, gasleidingen
16 nov
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, verbrandingstoestellen
16 nov
Training NEN 2767: Verdieping onderhoudsbeleid en meerjarenonderhoudsplanning
16 nov
Training PED en NEN-EN 13445-1
16 nov
Training Leidingwaterinstallaties: Opstellen en uitvoeren Beheerpakket A
17 nov
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
17 nov
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
20 nov
Training NEN 3140: Opzetten en invoeren veilige elektrische bedrijfsvoering
20 nov
Training ISO 27001/NEN 7510 - Auditen van informatiebeveiliging
21-28 nov
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen in de praktijk
21-22 nov
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
21-22 nov
Training Inspirerend auditen in de zorg
21-28 nov
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen in de praktijk
21 nov
Training NEN 1010: Utiliteit
22 nov
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
22-24 nov
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems
22-24 nov
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems
23 nov
Training Overstappen op nieuwe HKZ
23 nov
Training NEN 2767: Verdieping uitbesteden van onderhoud en inkoop prestatiecontracten
23 nov
Training Wijzigingen PGS 15:2016
23 nov
Training NEN 1010: Woningbouw
27 nov
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
28 nov
Training Wet- en Regelgeving machines
29 nov
Training NPR 13201: Kwaliteitscriteria openbare verlichting
29 nov
Training Overstappen op NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
29 nov
Training NEN 5509: schrijven van gebruikershandleidingen
30 nov
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
30 nov
Training Gebouw op orde
30 nov
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
30 nov
Training NEN 1010: Basis
30 nov
Training NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging
30 nov
Training NEN 5707 en NEN 5897 Monsterneming en analyse van asbest in bodem en bouw- en sloopafval
6-7 dec
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
6-7 dec
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
6 dec
Training NEN 1010: Woningbouw
6-7 dec
Training NEN 3140: Vakbekwaam Persoon
6 dec
Training Risicobeoordeling machines
7 dec
Training NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten
7 dec
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
7 dec
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
7 dec
Training ATEX-Compliance voor verantwoordelijken in de organisatie
7 dec
Training Verificatie van schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
12 dec
Training Wijzigingen NEN 1010 - Aangepast aan het Bouwbesluit
12 dec
Training NEN 1010: Basis
12 dec
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
12-14 dec
Training Examen IEC 62443 security professional IACS
13 dec
Training Hoe zicht krijgen en houden op risico's voor cliënten en organisatie?
13 dec
Training NEN 1010: Utiliteit
13-15 dec
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems
13 dec
Training Inspectie van schakelkasten
13 dec
Training Zelf CE-markeren bij nieuwe en om- en samengebouwde machines
14 dec
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
14 dec
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
15 dec
Training Examen IEC 62443 security professional IACS
15 dec
Training Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
23 jan
Training NEN 1010: Basis
23 jan
Training Overstappen op NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
24 jan
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
24 jan
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
24 jan
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
25 jan
Training Van MDD naar EU MDR - Impact voor de fabrikant en CE-houders
25 jan
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen - de norm verklaard
25 jan
Training Van MDD naar EU MDR - Introductie
30 jan
Training NEN 1010: Woningbouw
30 jan
Training NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
30 jan
Training Overstappen op nieuwe HKZ
31 jan
Training NEN 1010: Utiliteit
31 jan
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
31 jan
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
1-8 feb
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen in de praktijk
6 feb
Training Wijzigingen NEN 1006 en ontwikkelingen leidingwaterinstallaties
6-7 feb
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
7 feb
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
7 feb
Training Workshop: Overstappen op NEN 7510:2017
7-8 feb
Training Masterclass NEN-EN-ISO 15189:2012 - de norm verklaard
8 feb
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
14 feb
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
15 feb
Training Leidingwaterinstallaties: Opstellen en uitvoeren Beheerpakket A
21-22 feb
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
21-22 feb
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
6 mrt
Training NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten
6 mrt
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
6 mrt
Training Inspectie van elektrische installaties
7 mrt
Training NEN 2767: Verdieping onderhoudsbeleid en meerjarenonderhoudsplanning
8 mrt
Training Verificatie van schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
8 mrt
Training NEN 1010: Basis
8 mrt
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
8 mrt
Training ISO 13485: Auditen van kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
9 mrt
Training NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging
12 mrt
Training NEN 8012: Bepalingen voor bekabeling in gebouwen
13 mrt
Training NEN 5707 en NEN 5897 Monsterneming en analyse van asbest in bodem en bouw- en sloopafval
14 mrt
Training Overstappen op nieuwe HKZ
15 mrt
Training NEN 1010: Utiliteit
15 mrt
Training NEN 1010: Woningbouw
15 mrt
Training NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
15 mrt
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
15 mrt
Training Hoe zicht krijgen en houden op risico's voor cliënten en organisatie?
20-21 mrt
Training NEN 3140: Vakbekwaam Persoon
21 mrt
Training NEN 2767: Verdieping uitbesteden van onderhoud en inkoop prestatiecontracten
21 mrt
Training NEN 3140: Opzetten en invoeren veilige elektrische bedrijfsvoering
21-22 mrt
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, kennismaking met de praktijk
21 mrt
Training ISO 27001/NEN 7510 - Auditen van informatiebeveiliging
22 mrt
Training NEN Veiligheidsladder Auditor training (2 dagen)
22 mrt
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, gasleidingen
22 mrt
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, verbrandingstoestellen
27 mrt
Training NEN 2767: Praktijktraining Onderhoudsinspecteur vastgoed
28 mrt
Training NEN 2767: Conditiemeting infrastructuur, de methodiek
28 mrt
Training NEN 3140: Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur
29 mrt
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
29 mrt
Training Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
5 apr
Training Overstappen op NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
6 apr
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
10 apr
Training Workshop: Overstappen op NEN 7510:2017
10 apr
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
11 apr
Training NEN 2767: Conditiemeting infrastructuur, verdieping methodiek
11 apr
Training NEN 1010: Basis
12-19 apr
Training Van MDD naar EU MDR - Impact voor de fabrikant en CE-houders
12 apr
Training Van MDD naar EU MDR - Introductie
13 apr
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
17 apr
Training NEN 1010: Utiliteit
18 apr
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
18 apr
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
19 apr
Training NEN 1010: Woningbouw
19 apr
Training Wijzigingen NEN 1006 en ontwikkelingen leidingwaterinstallaties
19 apr
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen - de norm verklaard
20 apr
Training Technische Documentatie
24 apr
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
25 apr
Training PED en NEN-EN 13445-1
25 apr
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
26 apr
Training NEN-EN-IEC 62353: Testen van medische elektrische toestellen
26 apr
Training Overstappen op nieuwe HKZ
8 mei
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
9 mei
Training NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging
15 mei
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
15-16 mei
Training NEN 3140: Vakbekwaam Persoon
18 mei
Training NEN 1010: Basis
18 mei
Training NEN 5509: schrijven van gebruikershandleidingen
22 mei
Training NEN 1010: Utiliteit
22-23 mei
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
22-23 mei
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
23 mei
Training NEN 3140: Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur
29 mei
Training NEN 1010: Woningbouw
29 mei
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, verbrandingstoestellen
29 mei
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, gasleidingen
29 mei
Training Inspectie van elektrische installaties
30 mei
Training NEN 2767: Verdieping onderhoudsbeleid en meerjarenonderhoudsplanning
30 mei
Training NEN 3140: Opzetten en invoeren veilige elektrische bedrijfsvoering
30-31 mei
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
31 mei
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
5 jun
Training Workshop: Overstappen op NEN 7510:2017
5 jun
Training NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
5 jun
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
6 jun
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
6 jun
Training NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten
7 jun
Training Hoe zicht krijgen en houden op risico's voor cliënten en organisatie?
7 jun
Training NEN 5707 en NEN 5897 Monsterneming en analyse van asbest in bodem en bouw- en sloopafval
7-8 jun
Training Masterclass NEN-EN-ISO 15189:2012 - de norm verklaard
12 jun
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
12 jun
Training ISO 13485: Auditen van kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
13 jun
Training NEN 2767: Verdieping uitbesteden van onderhoud en inkoop prestatiecontracten
14 jun
Training Leidingwaterinstallaties: Opstellen en uitvoeren Beheerpakket A
14 jun
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen - de norm verklaard
14 jun
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
15 jun
Training NEN 8012: Bepalingen voor bekabeling in gebouwen
19 jun
Training NEN 1010: Basis
20 jun
Training Verificatie van schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439