Trainingen

12 sep
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
13 sep
Training Van MDD naar EU MDR - Introductie
13-20 sep
Training Van MDD naar EU MDR - Impact voor de fabrikant en CE-houders
18 sep
Training ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid: introductie
18 sep
Training NEN 8012: Bepalingen voor bekabeling in gebouwen
19 sep
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
19 sep
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, verbrandingstoestellen
19 sep
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, gasleidingen
19 sep
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
19-21 sep
Training IEC 62443: Cyber security for Industrial Automation and Control Systems
19-21 sep
Training IEC 62443: Cyber security for Industrial Automation and Control Systems
20 sep
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
20 sep
Training NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
20 sep
Training NEN 1010: Industrie
20 sep
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
21 sep
Training NEN 6060: Brandveiligheid van grote brandcompartimenten
24-25 sep
Training Waarderend auditen in de zorg
25-26 sep
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, kennismaking met de praktijk
25 sep
Training NEN 1006: Veilige leidingwaterinstallaties
25 sep
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
25 sep
Training NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten
25 sep
Training Risicobeoordeling machines
26 sep
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
26 sep
Training Leidingwaterinstallaties: Opstellen en uitvoeren Beheerpakket A
26 sep
Training Leidingwaterinstallaties: Opstellen en uitvoeren Beheerpakket A
26 sep
Training ISO 27001/NEN 7510: Auditen van informatiebeveiliging
27 sep
Training Grip op risico's in de zorg
27-28 sep
Training Waarderend auditen in de zorg
27 sep
Training Grip op risico's in de zorg
27-28 sep
Training Functional safety in de machinebouw
27 sep
Training Wet- en regelgeving machines
28 sep
Training Examen IEC 62443 security professional IACS
1-8 okt
Training NEN 1010: Ontwerpen
1 okt
Training NEN 2767: Praktijktraining Onderhoudsinspecteur vastgoed
2 okt
Training NEN 3140: Opzetten en invoeren veilige elektrische bedrijfsvoering
2 okt
Training Vastgoedbeheer
2-2 okt
Training ATEX-Compliance voor verantwoordelijken in de organisatie
2-3 okt
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
3 okt
Training NEN 1010: Basis
3-3 okt
Training CE markeren van producten volgens de ATEX 114 richtlijn
3 okt
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
3 okt
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
4-11 okt
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen in de praktijk
4 okt
Training NEN-EN-ISO 13485: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen - de norm verklaard
4 okt
Training Europese regelgeving productveiligheid
5 okt
Training NEN 5725 (Voor-)Bodemonderzoek
5 okt
Training Gebouw op orde
9 okt
Training NEN 1010: Woningbouw
9 okt
Training NEN 3140: Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur
9 okt
Training Zelf CE-markeren
10-11 okt
Training NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
10 okt
Training NEN 1010: Utiliteit
10 okt
Training NEN 2767: Toepassing in meerjarenonderhoudsplanningen
10-11 okt
Training NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
10 okt
Training NEN-EN-IEC 62353: Testen van medische elektrische toestellen
11 okt
Training Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
11 okt
Training NEN 6060 / NEN 6079: Brandveiligheid grote brandcompartimenten voor veestallen
11 okt
Training NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging
12 okt
Training NEN 6079: Risicobenadering brandveiligheid grote brandcompartimenten
12 okt
Training NEN 6079: Risicobenadering brandveiligheid grote brandcompartimenten
29 okt
Training Inspectie van elektrische installaties
29 okt
Training Inspectie van elektrische installaties
30 okt
Training NEN 7120: Aan de slag met energieprestatie
30 okt
Training Thermografie met behulp van NPR 8040-1
30 okt
Training Wet- en regelgeving machines
31-1 okt
Training NEN-EN-ISO 15189: De norm verklaard
31 okt
Training Overstappen op NEN 7510:2017
31 okt
Training NEN 2767: Toepassing in prestatiecontracten
1-8 nov
Training NEN Veiligheidsladder Externe Auditor training
1 nov
Training NEN 1010: Basis
6 nov
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
6 nov
Training Basis PGS 31 Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties
6 nov
Training NEN 2767: Risicogestuurd beheer en onderhoud infra, de methodiek
7 nov
Training PED en NEN-EN 13445-1
7 nov
Training NEN 1010: Woningbouw
7 nov
Training NEN 1010: Utiliteit
8 nov
Training ISO 13485: Auditen van kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
8 nov
Training Technische Documentatie
8 nov
Training Brandveilig gebouw
8 nov
Training Van MDD naar EU MDR - Introductie
8 nov
Training NEN 3655 - Veiligheidsbeheerssysteem voor buisleidingsystemen gevaarlijke stoffen
8-15 nov
Training Van MDD naar EU MDR - Impact voor de fabrikant en CE-houders
9 nov
Training NEN 6060: Brandveiligheid van grote brandcompartimenten
13 nov
Training ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid: introductie
13 nov
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
13 nov
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
13 nov
Training Risicobeoordeling machines
14 nov
Training NEN 5509: schrijven van gebruikers-handleidingen
14 nov
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
14 nov
Training NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
14 nov
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
14 nov
Training NEN 1010: Industrie
14 nov
Training NEN 8012: Bepalingen voor bekabeling in gebouwen
15 nov
Training Brandveilig gebouw
15 nov
Training NTA 8220 in één dag
19 nov
Training ISO 27001/NEN 7510: Auditen van informatiebeveiliging
20 nov
Training NEN 1006: Veilige leidingwaterinstallaties
20 nov
Training NEN 2767: Risicogestuurd beheer en onderhoud infra, de praktijk
21 nov
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
21 nov
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
21 nov
Training NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten
21 nov
Training Verificatie van schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
21-23 nov
Training IEC 62443: Cyber security for Industrial Automation and Control Systems
21-23 nov
Training IEC 62443: Cyber security for Industrial Automation and Control Systems
22-23 nov
Training Waarderend auditen in de zorg
22 nov
Training NEN-EN-ISO 13485: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen - de norm verklaard
22-23 nov
Training Waarderend auditen in de zorg
22 nov
Training Overstappen op nieuwe HKZ
23 nov
Training Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
23 nov
Training NEN 1010: Ontwerpen
27 nov
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
27 nov
Training NEN 3140: Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur
27 nov
Training NEN 1010: Basis
27 nov
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
27-28 nov
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
27 nov
Training Zelf CE-markeren
28 nov
Training NEN 3140: Opzetten en invoeren veilige elektrische bedrijfsvoering
28 nov
Training Overstappen op NEN 7510:2017
28-29 nov
Training NEN 3140: Vakbekwaam Persoon (VP)
29 nov
Training Grip op risico's in de zorg
29-30 nov
Training Functional safety in de machinebouw
29 nov
Training Grip op risico's in de zorg
30 nov
Training NEN 6079: Risicobenadering brandveiligheid grote brandcompartimenten
30 nov
Training NEN 6079: Risicobenadering brandveiligheid grote brandcompartimenten
4 dec
Training NEN 1010: Woningbouw
4-4 dec
Training CE markeren van producten volgens de ATEX 114 richtlijn
4 dec
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, verbrandingstoestellen
4 dec
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, gasleidingen
4 dec
Training Inspectie van schakelkasten
5-7 dec
Training IEC 62443: Cyber security for Industrial Automation and Control Systems
5-7 dec
Training IEC 62443: Cyber security for Industrial Automation and Control Systems
6 dec
Training NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging
6 dec
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
6 dec
Training NEN 1010: Utiliteit
6 dec
Training Europese regelgeving productveiligheid
12-13 dec
Training NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
12-13 dec
Training NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
13 dec
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
13-13 dec
Training Basis PGS 31 Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties
14 dec
Training Examen IEC 62443 security professional IACS
30 jan
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
6 feb
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
7-8 mrt
Training Waarderend auditen in de zorg
11-12 mrt
Training NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
28 mrt
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
15 mei
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
17 mei
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
12-13 jun
Training Waarderend auditen in de zorg
13-14 jun
Training NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk