Trainingen

12-19 sep
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen in de praktijk
12-13 sep
Training Inspirerend auditen in de zorg
13-14 sep
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
13 sep
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
13 sep
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
13 sep
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
14 sep
Training Wet- en Regelgeving machines
15 sep
Training NEN 1010: Woningbouw
19 sep
Training NEN 1010: Basis
19 sep
Training Wijzigingen NEN 1006 en ontwikkelingen leidingwaterinstallaties
19 sep
Training Hoe zicht krijgen en houden op risico's voor cliënten en organisatie?
19 sep
Training Inspectie van elektrische installaties
20-21 sep
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, kennismaking met de praktijk
20 sep
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
20 sep
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
21 sep
Training Wijzigingen NEN 1010 - Aangepast aan het Bouwbesluit
21 sep
Training NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging
21 sep
Training Risicomanagement in de bouw
21 sep
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen - de norm verklaard
21 sep
Training Risicobeoordeling machines
25 sep
Training NEN 2767: Praktijktraining Onderhoudsinspecteur vastgoed
26 sep
Training Van MDD naar EU MDR - Introductie
26 sep
Training NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon
26 sep
Training Overstappen op nieuwe HKZ
26 sep
Training Wijzigingen PGS 15:2016
26-28 sep
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems
27 sep
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in de zorg
27 sep
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
27 sep
Training NEN 2767: Van strategie en beleid naar meerjarenonderhoudsplanning en prestatiecontracten
28 sep
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
28 sep
Training NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten
28 sep
Training NEN 3140: Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur
28 sep
Training NEN 5707 en NEN 5897 Monsterneming en analyse van asbest in bodem en bouw- en sloopafval
28 sep
Training Zelf CE-markeren bij nieuwe en om- en samengebouwde machines
29-29 sep
Training Examen IEC 62443 security professional IACS
3 okt
Training NEN Veiligheidsladder Auditor training (2 dagen)
3 okt
Training NEN 1010: Utiliteit
4 okt
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
4 okt
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
5 okt
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
9-10 okt
Training NEN 3140: Vakbekwaam Persoon
10 okt
Training NPR 13201: Kwaliteitscriteria openbare verlichting
10 okt
Training NEN 1010: Basis
10 okt
Training Overstappen op NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
11-12 okt
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
11 okt
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
11 okt
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
11-12 okt
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
11 okt
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
12 okt
Training NEN 6060: Brandveiligheid van grote brandcompartimenten
12 okt
Training Inspectie van schakelkasten
12 okt
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
17-18 okt
Training Masterclass NEN-EN-ISO 15189:2012 - de norm verklaard
25-27 okt
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems
25-27 okt
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems
30 okt
Training NEN 3140: Opzetten en invoeren veilige elektrische bedrijfsvoering
31 okt
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, gasleidingen
31 okt
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, verbrandingstoestellen
31 okt
Training NEN 1010: Basis
31 okt
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, gasleidingen
1 nov
Training NEN 2767: Conditiemeting infrastructuur, de methodiek
1 nov
Training NEN 1010: Woningbouw
1 nov
Training Wet- en Regelgeving machines
2 nov
Training Brandveiligheidseisen volgens het Bouwbesluit 2012
2 nov
Training ATEX-Compliance voor verantwoordelijken in de organisatie
2 nov
Training NEN 6079: Risicobenadering brandveiligheid grote brandcompartimenten
3 nov
Training Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
7 nov
Training Wijzigingen NEN 1010 - Aangepast aan het Bouwbesluit
7 nov
Training NEN 3655 - Veiligheidsbeheerssysteem voor buisleidingsystemen gevaarlijke stoffen
8 nov
Training NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning
8 nov
Training NEN 7120: Aan de slag met energieprestatie
8 nov
Training NEN Veiligheidsladder Auditor training (2 dagen)
9 nov
Training NEN-EN-IEC 62353: Testen van medische elektrische toestellen
9 nov
Training Leidingwaterinstallaties: Opstellen en uitvoeren Beheerpakket A
9 nov
Training Wet en regelgeving sterilisatie van medische hulpmiddelen
9 nov
Training NEN 2767: Van strategie en beleid naar meerjarenonderhoudsplanning en prestatiecontracten
9 nov
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen - de norm verklaard
14 nov
Training NEN 1010: Basis
14 nov
Training NEN 3140: Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en apparatuur
14 nov
Training Inspectie van elektrische installaties
15 nov
Training NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon
15 nov
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
15 nov
Training Wijzigingen NEN 1006 en ontwikkelingen leidingwaterinstallaties
15 nov
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
15 nov
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
16 nov
Training Van MDD naar EU MDR - Introductie
16-23 nov
Training Van MDD naar EU MDR - Impact voor de fabrikant en CE-houders
16 nov
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, gasleidingen
16 nov
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, verbrandingstoestellen
16 nov
Training NEN 2767: Verdieping onderhoudsbeleid en meerjarenonderhoudsplanning
16 nov
Training PED en NEN-EN 13445-1
16 nov
Training Leidingwaterinstallaties: Opstellen en uitvoeren Beheerpakket A
17 nov
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in de zorg
17 nov
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
20 nov
Training NEN 3140: Opzetten en invoeren veilige elektrische bedrijfsvoering
20 nov
Training ISO 27001/NEN 7510 - Auditen van informatiebeveiliging
21-28 nov
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen in de praktijk
21-22 nov
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
21-22 nov
Training Inspirerend auditen in de zorg
21-28 nov
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen in de praktijk
21 nov
Training NEN 1010: Utiliteit
22 nov
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
22 nov
Training Technische Documentatie
22-24 nov
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems
22-24 nov
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems
23 nov
Training Overstappen op nieuwe HKZ
23 nov
Training NEN 2767: Verdieping uitbesteden van onderhoud en inkoop prestatiecontracten
23 nov
Training Wijzigingen PGS 15:2016
23 nov
Training NEN 1010: Woningbouw
27 nov
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
28 nov
Training Wet- en Regelgeving machines
29 nov
Training NPR 13201: Kwaliteitscriteria openbare verlichting
29 nov
Training Overstappen op NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
29 nov
Training NEN 5509: schrijven van gebruikershandleidingen
30 nov
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
30 nov
Training NEN 1010: Basis
30 nov
Training NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging
30 nov
Training NEN 5707 en NEN 5897 Monsterneming en analyse van asbest in bodem en bouw- en sloopafval
30 nov
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
6-7 dec
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
6-7 dec
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
6 dec
Training NEN 1010: Woningbouw
6-7 dec
Training NEN 3140: Vakbekwaam Persoon
6 dec
Training Risicobeoordeling machines
7 dec
Training NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten
7 dec
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
7 dec
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
7 dec
Training ATEX-Compliance voor verantwoordelijken in de organisatie
7 dec
Training Verificatie van schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
12 dec
Training Wijzigingen NEN 1010 - Aangepast aan het Bouwbesluit
12 dec
Training NEN 1010: Basis
12 dec
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
12-14 dec
Training Examen IEC 62443 security professional IACS
13 dec
Training Hoe zicht krijgen en houden op risico's voor cliënten en organisatie?
13 dec
Training NEN 1010: Utiliteit
13-15 dec
Training IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems
13 dec
Training Inspectie van schakelkasten
13 dec
Training Zelf CE-markeren bij nieuwe en om- en samengebouwde machines
14 dec
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
14 dec
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
15 dec
Training Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
15-15 dec
Training Examen IEC 62443 security professional IACS
23 jan
Training Overstappen op NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
24 jan
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
24 jan
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
24 jan
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
25 jan
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen - de norm verklaard
30 jan
Training Overstappen op nieuwe HKZ
31 jan
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
6-7 feb
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
6 feb
Training Wijzigingen NEN 1006 en ontwikkelingen leidingwaterinstallaties
7-8 feb
Training Masterclass NEN-EN-ISO 15189:2012 - de norm verklaard
14 feb
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in de zorg
15 feb
Training Leidingwaterinstallaties: Opstellen en uitvoeren Beheerpakket A
21-22 feb
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
6 mrt
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
8 mrt
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
8 mrt
Training ISO 13485: Auditen van kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
9 mrt
Training NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging
13 mrt
Training NEN 5707 en NEN 5897 Monsterneming en analyse van asbest in bodem en bouw- en sloopafval
14 mrt
Training Overstappen op nieuwe HKZ
15 mrt
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
15 mrt
Training Hoe zicht krijgen en houden op risico's voor cliënten en organisatie?
21 mrt
Training ISO 27001/NEN 7510 - Auditen van informatiebeveiliging
22 mrt
Training NEN Veiligheidsladder Auditor training (2 dagen)
22 mrt
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, gasleidingen
22 mrt
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, verbrandingstoestellen
28 mrt
Training NEN 2767: Conditiemeting infrastructuur, de methodiek
29 mrt
Training Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
5 apr
Training Overstappen op NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
6 apr
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
11 apr
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
13 apr
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
18 apr
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
18 apr
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard
19 apr
Training Wijzigingen NEN 1006 en ontwikkelingen leidingwaterinstallaties
19 apr
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen - de norm verklaard
20 apr
Training Technische Documentatie
25 apr
Training PED en NEN-EN 13445-1
25 apr
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in de zorg
26 apr
Training Overstappen op nieuwe HKZ
8 mei
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
9 mei
Training NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging
15 mei
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
18 mei
Training NEN 5509: schrijven van gebruikershandleidingen
22-23 mei
Training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
29 mei
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, verbrandingstoestellen
29 mei
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk, gasleidingen
30-31 mei
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
31 mei
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
5 jun
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
7-8 jun
Training Masterclass NEN-EN-ISO 15189:2012 - de norm verklaard
7 jun
Training Hoe zicht krijgen en houden op risico's voor cliënten en organisatie?
7 jun
Training NEN 5707 en NEN 5897 Monsterneming en analyse van asbest in bodem en bouw- en sloopafval
12 jun
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, verdieping methodiek
12 jun
Training ISO 13485: Auditen van kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen
14 jun
Training Leidingwaterinstallaties: Opstellen en uitvoeren Beheerpakket A
14 jun
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen - de norm verklaard
22 jun
Training Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
28 jun
Training ISO 13485: Auditen van kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen