Trainingen

6 mrt
Training NEN 2767: Praktijktraining Onderhoudsinspecteur vastgoed
7 mrt
Training Overstappen op NEN-EN-ISO 13485:2016
7-8 mrt
Training ISO 19011: Interne auditing
8 mrt
Training Verificatie van schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
8-9 mrt
Training Procesmanagement volgens ISO 9001:2015
9 mrt
Training ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid: introductie
9 mrt
Training NPR 13201: Kwaliteitscriteria openbare verlichting
9 mrt
Training Wijzigingen PGS 15:2016
16 mrt
Training ISO 9001: de norm verklaard
21 mrt
Training NEN 5707 en NEN 5897 Monsterneming en analyse van asbest in bodem en bouw- en sloopafval
21 mrt
Training Wijzigingen PGS 29:2016 (Module 1)
23 mrt
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
23 mrt
Leidingwaterinstallaties: Opstellen en uitvoeren Beheerpakket A
23 mrt
Training Wijzigingen PGS 15:2016
28 mrt
Training NEN 2767: Conditiemeting infrastructuur, de methodiek
28 mrt
Training Inspectie van elektrische installaties
28 mrt
Training PGS 29: Voorschriften Incidentbestrijding (Module 2)
30 mrt
Training NEN 3655 - Veiligheidsbeheerssysteem voor buisleidingsystemen gevaarlijke stoffen
30 mrt
Training NEN-EN-ISO 13485:2016 de norm verklaard
31 mrt
Training NEN 1010: Woningbouw
4-5 apr
Training ISO 50001: Energiemanagement in de praktijk
4 apr
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen in de praktijk
4 apr
Training PGS 29: Tankontwerp (Module 3)
5-6 apr
Training ISO 9001: Kwaliteitsmanagement in de praktijk
5-6 apr
Training NEN 7510: opzetten en invoeren van een informatie-beveiligingsmanagementsysteem
5-6 apr
Training ISO 19011: Interne auditing
5 apr
Training Wet- en Regelgeving machines
6 apr
Training Risico-analyse methoden en technieken
10 apr
Training ISO 20400 - Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
11 apr
Training NEN 2767: Conditiemeting infrastructuur, van theorie naar praktijk
12 apr
Training NPR 13201: Kwaliteitscriteria openbare verlichting
12 apr
Training NEN Veiligheidsladder Auditor training (1 dag)
12 apr
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
13 apr
Training ISO 19011: Risk based auditen
13 apr
Training Wijzigingen PGS 15:2016
18-19 apr
Training Procesmanagement volgens ISO 9001:2015
18 apr
Training Van MDD naar EU MDR - Impact voor de fabrikant
19 apr
Training ISO 45001: Arbomanagement in de praktijk
2 mei
Training ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid: introductie
2 mei
Training Overstappen op NEN-EN-ISO 13485:2016
2 mei
Training ISO 31000: Risicomanagement in de praktijk
2 mei
Training NEN 1010: Woningbouw
3 mei
Training NEN 2767: Van strategie en beleid naar meerjarenonderhoudsplanning en prestatiecontracten
3 mei
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
3 mei
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
9-10 mei
Training Inspirerend auditen in de zorg
9-10 mei
Training ISO 14001: Milieumanagement in de praktijk
9-10 mei
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
9-10 mei
Training ISO 19011: Interne auditing
9-10 mei
Training ISO 19011: Interne auditing
9 mei
Training Wijzigingen PGS 15:2016
10 mei
Training Wijzigingen NEN 1006 en ontwikkelingen leidingwaterinstallaties
10 mei
Training Verificatie van schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
16 mei
Training Overstappen op nieuwe HKZ
17 mei
Training Hoe zicht krijgen en houden op risico's voor cli├źnten en organisatie?
17 mei
Training PED en NEN-EN 13445-1
18 mei
Training ISO 9001: de norm verklaard
18-19 mei
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, kennismaking met de praktijk
24 mei
Training NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging
30 mei
Training Wijzigingen PGS 29:2016 (Module 1)
30 mei
Training Inspectie van elektrische installaties
30 mei
Training Wijzigingen PGS 15:2016
31-1 mei
Training ISO 9001: Kwaliteitsmanagement in de praktijk
31 mei
Training Werken aan 1 integraal managementsysteem
1 jun
Training NEN-EN-IEC 62353: Testen van medische elektrische toestellen
1 jun
Training NEN-EN-ISO 13485:2016 de norm verklaard
6-7 jun
Training NEN 7510: opzetten en invoeren van een informatie-beveiligingsmanagementsysteem
6 jun
Training PGS 29: Voorschriften Incidentbestrijding (Module 2)
7 jun
Training ISO 31000: Risicomanagement in de praktijk
8 jun
Training NPR 13201: Kwaliteitscriteria openbare verlichting
8 jun
Training NEN 5707 en NEN 5897 Monsterneming en analyse van asbest in bodem en bouw- en sloopafval
13 jun
Training PGS 29: Tankontwerp (Module 3)
13 jun
Training Wet- en Regelgeving machines
14-15 jun
Training Procesmanagement volgens ISO 9001:2015
14 jun
Training ISO 20400 - Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
15 jun
Training Overstappen op NEN-EN-ISO 13485:2016
20 jun
Training NEN 7120: Aan de slag met energieprestatie
20 jun
Training Risicobeoordeling machines
21-22 jun
Training ISO 26000: MVO in de praktijk
21 jun
Training NEN 1010: Woningbouw
22 jun
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
22 jun
Training Wet en regelgeving sterilisatie van medische hulpmiddelen
22 jun
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
27 jun
Training ISO 19011: Risk based auditen
27 jun
Training Zelf CE-markeren bij nieuwe en om- en samengebouwde machines
28 jun
Training ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid: elektrische installaties
28 jun
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
28-29 jun
Training Masterclass NEN-EN-ISO 15189:2012 - de norm verklaard
28 jun
Leidingwaterinstallaties: Opstellen en uitvoeren Beheerpakket A
29 jun
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
29 jun
Training ISO 9001: de norm verklaard
12-13 sep
Training Inspirerend auditen in de zorg
12 sep
Training Beroepsopleiding Integrated Risk-based Auditing
12 sep
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen in de praktijk
13 sep
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
13-14 sep
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
13-14 sep
Training ISO 19011: Interne auditing
13 sep
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
15 sep
Training NEN 1010: Woningbouw
19 sep
Training Hoe zicht krijgen en houden op risico's voor cli├źnten en organisatie?
19 sep
Training Wijzigingen NEN 1006 en ontwikkelingen leidingwaterinstallaties
19 sep
Training Inspectie van elektrische installaties
20-21 sep
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, kennismaking met de praktijk
21 sep
Training ISO 45001: Arbomanagement in de praktijk
21 sep
Training Projectrisicomanagement in de bouw
21 sep
Training NEN-EN-ISO 13485:2016 de norm verklaard
21 sep
Training Risicobeoordeling machines
25 sep
Training NEN 2767: Praktijktraining Onderhoudsinspecteur vastgoed
26 sep
Training Van MDD naar EU MDR - Impact voor de fabrikant
26 sep
Training Overstappen op nieuwe HKZ
27 sep
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
27 sep
Training NEN 2767: Van strategie en beleid naar meerjarenonderhoudsplanning en prestatiecontracten
27-28 sep
Training ISO 50001: Energiemanagement in de praktijk
4 okt
Training Beroepsopleiding Procesmanagement
4 okt
Training NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek
4-5 okt
Training ISO 9001: Kwaliteitsmanagement in de praktijk
5 okt
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
10-11 okt
Training Procesmanagement volgens ISO 9001:2015
11 okt
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
11 okt
Training Risico-analyse methoden en technieken
11-12 okt
Training NEN 7510: opzetten en invoeren van een informatie-beveiligingsmanagementsysteem
11-12 okt
Training ISO 19011: Interne auditing
12 okt
Training ISO 9001: de norm verklaard
12 okt
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
17-18 okt
Training Masterclass NEN-EN-ISO 15189:2012 - de norm verklaard
31 okt
Training Werken aan 1 integraal managementsysteem
31 okt
Training Gasinstallaties in de praktijk volgens NPR 3378
1 nov
Training NEN 2767: Conditiemeting infrastructuur, de methodiek
1-2 nov
Training ISO 26000: MVO in de praktijk
1 nov
Training NEN 1010: Woningbouw
7 nov
Training NEN 3655 - Veiligheidsbeheerssysteem voor buisleidingsystemen gevaarlijke stoffen
7-8 nov
Training ISO 19011: Interne auditing
9 nov
Training NEN-EN-IEC 62353: Testen van medische elektrische toestellen
9 nov
Training NEN 2767: Van strategie en beleid naar meerjarenonderhoudsplanning en prestatiecontracten
9 nov
Training NEN-EN-ISO 13485:2016 de norm verklaard
14 nov
Training Inspectie van elektrische installaties
14 nov
Training ISO 45001: Arbomanagement in de praktijk
15 nov
Training Wijzigingen NEN 1006 en ontwikkelingen leidingwaterinstallaties
15 nov
Training NEN 2767: Conditiemeting infrastructuur, van theorie naar praktijk
15 nov
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines
16 nov
Leidingwaterinstallaties: Opstellen en uitvoeren Beheerpakket A
21-22 nov
Training Inspirerend auditen in de zorg
21-22 nov
Training HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
21 nov
Training NEN-EN-ISO 13485:2016: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen in de praktijk
22 nov
Training Veilige schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
22 nov
Training Technische Documentatie
23 nov
Training Overstappen op nieuwe HKZ
23 nov
Training NEN 1010: Woningbouw
28 nov
Training ISO 9001: de norm verklaard
28-29 nov
Training ISO 9001: Kwaliteitsmanagement in de praktijk
29 nov
Training NEN 5509: schrijven van gebruikershandleidingen
6-7 dec
Training ISO 19011: Interne auditing
6 dec
Training NEN 1010: Woningbouw
6 dec
Training Risicobeoordeling machines
7 dec
Training Verificatie van schakelkasten volgens NEN-EN-IEC 61439
12-13 dec
Training Werken aan 1 integraal managementsysteem
12 dec
Training NEN 2580: Bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen
14 dec
Training NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines